روز به روز نقش گوشی‎های هوشمند در زندگی ما پر رنگ‎تر می‎شود. امروزه استفاده از آن‎ها نه تنها به ما کمک می‎کند بهتر کارهایمان را انجام دهیم بلکه جنبه سرگرمی گوشی‎های هوشمند انکار ناشدنی است. بدون شک محبوبیت بسیار زیاد بازی‎هایی مانند آمیرزا، باقلوا و فندق باعث شده است سبک بازی‎هایی که در گروه دانستنی و کلمات قرار می‎گیرند زیاد شود.

از جمله آن‎ها می‎توانیم بازی کلمچین را نام ببریم که هدف آن ارائه فرصتی در اختیار کاربر برای پیدا کردن کلمات و ساخت آن‎ها از حروف پیشنهادی است. این بازی توسط تیم بازی‎سازی کاسپین عرضه شده است ولی طراحی متفاوت و خلاقیت سازندگان آن کلمچین را با نمونه‎های مشابه متفاوت کرده است.

در این بازی از زمینه ایرانی و سنتی استفاده شده است و با کمک عنصر بومی‌سازی شاهد استفاده از عناصر شمال کشورمان هستیم.

مشاهده معرفی بازی کلمچین


در این پست از سایت جواب بازی قصد داریم جواب تمام مراحل بازی کلمچین را برای شما کاربران قرار دهیم.


لحظه آخر
برگزاری تور داخلی، تور خارجی و تور لحظه آخری توسط معتبرترین آژانس های مسافرتی از سراسر کشور تنها در سایت لحظه آخر ، خرید اینترنتی تور، رزرو اینترنتی همزمان پرواز و هتل به همراه گشت های مهیج ،لیدر ،اخذ ویزا و ترانسفر فرودگاهی؛ بهترین تور مسافرتی را به همراه بهترین خدمات از سایت لحظه آخر انتخاب کرده و خریدی مطمعن داشته باشید.


روستای تالش

مرحله ۱

گنج – جنگ – عشق

مرحله ۲

فرش – شرف – آهن

مرحله ۳

شیر – ریش – شته – هشت

مرحله ۴

توپ – پتو – پول – پلو

مرحله ۵

هوا -اهو – عصر – صرع

روستای ترکمان

مرحله ۶

عاشقريال عشق – دما – آدم – دام

مرحله ۷

نقاش – نقش – شنا – تبر – ترب

مرحله ۸

ماهی – ماه – هما – سرخ – خرس

مرحله ۹

تمیز – تیم – تیز – میز – چمن – منچ

مرحله ۱۰

وکیل – کیلو – شعر – شرع – عرش

مرحله ۱۱

میهن – نیم – مین – حباب

مرحله ۱۲

چکش – شکم – چشم – چشمک – قایق

مرحله ۱۳

شور – روز – ورزش – بنفش – نبش

مرحله ۱۴

زیبا – بازی – ابی – باز – یدک – دکل – کلید

مرحله ۱۵

سرکه – کره – سکه – کیلو – وکیل

مرحله ۱۶

کتاب – باک – تاب – حسرت – سحر

مرحله ۱۷

قهر – نقره – قرن – رهن – هنر – شاد – شنا – دانش – ندا

مرحله ۱۸

پارک – پاک – کار – ورزش – روز – شور

روستای گیلان

مرحله ۱۹

گوش – گوشت – شوت – باز – بازی – آبی – زیبا

مرحله ۲۰

دانش – شاد – ندا – شنا – ماما – امام

مرحله ۲۱

دین – یاد – دنیا – نقاش – نقش – شنا

مرحله ۲۲

برگ – برگه – گره – گربه – بره – کدو – کادو – کود – دوا – دوک

مرحله ۲۳

بندر – بدن – بذر – نبرد – انگل – گالن

مرحله ۲۴

پنبه – پهن – ملکه – کلمه – کلم – مهلک

مرحله ۲۵

مشت – تشک – تمشک – کند – کفن – دفن – فندک

مرحله ۲۶

رخت – درخت – ترد – دختر – سید – سپید

مرحله ۲۷

کوسه – سکه – سکو – هوس – رنج – برج – جبر – برنج

مرحله ۲۸

نفت – تنگ – تفنگ – خالص – خلاص

مرحله ۲۹

سنجد – جسد – دنج – جنس – سند – فقر – رفیق – فقیر – فرق

مرحله ۳۰

رشت – ترش – ارتش – تراش – اتش – شتر – تپه – پیست – سپه – پسته

مرحله ۳۱

ترب – تبر – مرتب – تمبر – متر – حسود – سود – حدس

مرحله ۳۲

کلمه – کلم – ملک – ملکه – یاد – دین – دنیا – نادی

مرحله ۳۳

رستم – ترس – مست – رسم – حلوا – لوح – آلو – حال – حوا

مرحله ۳۴

کوچه – چکه – کوچ – کوه – نجس – جنس – دنج – سند – سنجد

مرحله ۳۵

مادر – مار – دما – ادم – مرد – مدار – دام – دوا – دار – رود – دارو – اردو – داور – درو

روستای ورکانه

مرحله ۳۶

نوروز – زور – روز – وزن – نور – رشت – آتش – تراش – ترش – ارتش

مرحله ۳۷

نیش – ریش – شیر – شیرین – مست – ستم – متر – رسم – رستم – مسرت

مرحله ۳۸

خال – یخچال – چای – خیال – کوسه – کوه – هوس – سکه

مرحله ۳۹

لبو – وبا – ابی – بیل – ویلا – لوبیا – دختر – رخت – ترد – درخت

مرحله ۴۰

پیتزا – پیاز – زیپ – تیز – مدار – دما – دام – آدم – درام – مار

مرحله ۴۱

هویج – جین – نوه – یونجه – فلافل – فلفل

مرحله ۴۲

مرتب – تمبر – ترب

مرحله ۴۳

تشت – شتر – زرتشت – زشت

مرحله ۴۴

چای – یخچال – خیال – خال

مرحله ۴۵

شاه – حاشیه

مرحله ۴۶

بشر – آبشار – شراب – بارش

مرحله ۴۷

لیگ – گرگ – ریگ – گلگیر

مرحله ۴۸

نان – نیسان

مرحله ۴۹

رسانا – آسان – انار

مرحله ۵۰

آفت – بافت – آفتاب – تاب

مرحله ۵۱

جیوه – یونجه – هویج

مرحله ۵۲

قناد – نقد – قندان

مرحله ۵۳

فاسد – اسفند – نفس – دفن – سند – ناف

مرحله ۵۴

نیزه – خزه – زین – خزینه

مرحله ۵۵

لابی – لوبیا – بیل – ویلا – وال – یابو

روستای کندوان

مرحله ۵۶

ساحل – اسلحه – سلاح

مرحله ۵۷

زیپ – تایپ – پیتزا – پیاز

مرحله ۵۸

جشن – گنجشک – گنج – جنگ

مرحله ۵۹

رنج – شطرنج

مرحله ۶۰

فقه – فال – فلفل – قافله

مرحله ۶۱

گیتار – ارگ – گاری – تیر – رنگ – تایر

مرحله ۶۲

سارا – سار – ارس – اسرار

مرحله ۶۳

مهر – هرم – درهم – همسر – سرد – مدرسه – درس

مرحله ۶۴

دوا – فولاد – فال – وال

مرحله ۶۵

آسیب – آسیا – آسیاب – یاس

مرحله ۶۶

سرو – سیر – سوره – روسیه

مرحله ۶۷

خرد – خرداد – خدا – خار

مرحله ۶۸

زندان – ناز – ندا – نان

مرحله ۶۹

تعادل – عادت – عدالت – عدل – عادل

مرحله ۷۰

نگار – گلنار – انگل – گالن – رنگ – لگن – لنگر

روستای بارگادان

مرحله ۷۱

بال – یال – گلاب – گلابی

مرحله ۷۲

آسان – سامان – مسن – آسمان – سمن

مرحله ۷۳

پیک – پیام – پاک – پیامک

مرحله ۷۴

نور – نیمرو – نرم – ورم – مینو – نیرو – مین

مرحله ۷۵

حیوان – حنا – ناو – حیا

مرحله ۷۶

خارج – اخراج – ارج – خرج – آخر – خار

مرحله ۷۷

بارز – اسب – بازرس – سبز – سراب – سرباز

مرحله ۷۸

نیک – پیکان – کپی – کیان

مرحله ۷۹

خاطره – طاهر – خطر

مرحله ۸۰

زبر – ابر – زال – باز – البرز – لرز

مرحله ۸۱

لگن – گلچین – چنگ – لنگ

مرحله ۸۲

ترب – چتر – رتبه – تبر – تربچه – بچه

مرحله ۸۳

شلوار – شورا – واشر – شال – روال – آلو – لواش

مرحله ۸۴

سست – سیاست – ساس – ایست

مرحله ۸۵

سعادت – عادت – عدس – ساعت

مرحله ۸۶

فرش – ترش – شهرت – فرشته – رشته – شفته

مرحله ۸۷

غله – غلام – ملاغه – ماله

مرحله ۸۸

ترن – سنت – ستون – سنتور – تنور – توسن

مرحله ۸۹

فرعون – فنر – عفو – فروع

مرحله ۹۰

هنگ – سرنگ – رهن – سرهنگ – نرگس – گرسنه

روستای سر آقا سید

مرحله ۹۱

شمع – قشم – مشوق – عشق – عمو – شوق – معشوق

مرحله ۹۲

کانال – کلان – کال – کالا

مرحله ۹۳

بیست – سنت – نسبت – سیب – نیت – بستنی

مرحله ۹۴

رجز – جزیره – جیره – زهر – زیره – جزر

مرحله ۹۵

ننگ – رنگین – ننگین – رنگ – نیرنگ

مرحله ۹۶

کبیر – ترکیب – برکت – کبریت – تکبیر – تکبر – تبریک – ترب

مرحله ۹۷

گاز – زاگرس – راز – گرز – گراز – ساز

مرحله ۹۸

جرثقیل – قیر

مرحله ۹۹

سرخ – خرمگس – گرم – مسگر – رسم – خرس – خمس – مرگ – مگس

مرحله ۱۰۰

ناو – چوپان – پوچ – چاپ

مرحله ۱۰۱

تار – تراز – وزارت – روز – ترازو

مرحله ۱۰۲

مربی – بیمار – اریب – مار – مربا – بایر

مرحله ۱۰۳

جریان – ریا – آجر – آرنج – رنج – نجار – انجیر – رایج

مرحله ۱۰۴

بیت – کته – تهی – کتیبه – هیبت – کتبی – تیکه – تکیه

مرحله ۱۰۵

انگل – لگن – گیلان – یگان – گالن

مرحله ۱۰۶

ماه – حمله – حامله – محال – حمل – محله – حمال

مرحله ۱۰۷

گور – گاو – نگار – گران – انگور – نور – روان – واگن – اورنگ

مرحله ۱۰۸

خار – خیرات – اختر – تاریخ – تایر – خیار

مرحله ۱۰۹

راسو – ترس – اورست – سار – روستا – راست – ستار – ترسو

مرحله ۱۱۰

دیار – رویا – یارو – ویار – راوی – دیو – داور – دارو – دیوار – رادیو – دریا

روستای سیاهکل

مرحله ۱۱۱

چرخ – نرخ – رنگ – خرچنگ – چنگ – خنگ

مرحله ۱۱۲

حیاط – حیات – احتیاط – حیا

مرحله ۱۱۳

اسکی – کلاس – سیل – سال – کلیسا – کال

مرحله ۱۱۴

آخرت – اختراع – رخت

مرحله ۱۱۵

اسلام – لمس – سالم – الماس – امسال – سام – سلام

مرحله ۱۱۶

نشاط – شنا – شیطان – نیش

مرحله ۱۱۷

بازیکن – زبان – زیبا – باک – بازی – کابین – بانک – ناب

مرحله ۱۱۸

ارگ – گران – نگارش – شناگر – نگار – ناشر

مرحله ۱۱۹

مردمک – مدرک – کمد – درک – مردم – کرم

مرحله ۱۲۰

بیل – نجیب – زنبیل – جیب – لجن – زنجبیل

مرحله ۱۲۱

سکو – واکسن – سکان – واکس – سونا – ساکن

مرحله ۱۲۲

ننگ – جنین – جنگ – گنجینه – گنجه – نهنگ

مرحله ۱۲۳

دوچرخه – روده – چرخه – رود – خرد – درو

مرحله ۱۲۴

چلچراغ – چال – چراغ – غار – لاغر

مرحله ۱۲۵

پارو – اروپا

مرحله ۱۲۶

نماد – چمدان – دامن – چمن

مرحله ۱۲۷

خیار – یارو – خاور – خاویار – اخور – یاور – ویار

مرحله ۱۲۸

شهد – شهردار – شراره – ارشد – شاهد – شاه

مرحله ۱۲۹

ربا – راز – ابزار – زبر – بازار – بارز

مرحله ۱۳۰

اسب – کالباس – کسل – کابل – کلاس – کالا – لباس – الک – کاسب

روستای قلعه نو

مرحله ۱۳۱

دام – امداد – داماد – مداد – دما

مرحله ۱۳۲

باشگاه – آگاه – شهاب

مرحله ۱۳۳

مدار – مربا – مرد – مرداب – مادر – مار

مرحله ۱۳۴

چکاوک – کوچ – کوچک – کوکا

مرحله ۱۳۵

وزیر – پرویز – روزی – پیروی – پریز – پیروزی – زیپ – پرز

مرحله ۱۳۶

عروسک – عکس – رکوع – عروس

مرحله ۱۳۷

قوم – سوم – موسیقی – موسی – سیم – قسم

مرحله ۱۳۸

سالن – گلستان – لنت – لگن – تاس – گالن – نسل – انگل – سال

مرحله ۱۳۹

آهن – فنا – نفس – افسانه – ناف

مرحله ۱۴۰

رشد – گرگ – گردش – گردشگر

مرحله ۱۴۱

حلزون – لحن – لوح – وزن – لنز – زحل – نزول

مرحله ۱۴۲

جادو – اوج – ازدواج – آزاد – آواز – زوج – جواز

مرحله ۱۴۳

چاه – چای – مهیا – ماهی – ماهیچه – ماه

مرحله ۱۴۴

نیش – ناشی – آینه – شنا – شاه – آهن – شاهین

مرحله ۱۴۵

هرم – نمره – مدرن – نمد – هنرمند – رهن

مرحله ۱۴۶

ریاضی – راضی – رضا – یار

مرحله ۱۴۷

پتو – پرس – پوست – پرستو – پرتو – سپر – ترسو – پوستر

مرحله ۱۴۸

اقتصاد – صدا – اتاق – صادق – صداقت – دقت

مرحله ۱۴۹

ناب – صاحب – صحنه – حنا – صبح – انبه – صبحانه

مرحله ۱۵۰

قنات – ناقل – قاتل – اتاق – انتقال – ناقلا – لنت – قتل

روستای دیلمان

مرحله ۱۵۱

حبر – برزخ – خبره – خربزه

مرحله ۱۵۲

اتم – مست – تمساح – ماست – تماس – مساحت

مرحله ۱۵۳

کدر – شهرک – شرک – درشکه

مرحله ۱۵۴

تپانچه – چاپ – پناه – چانه – پاچه – تپه

مرحله ۱۵۵

خلبان – بالن – نخل – خال

مرحله ۱۵۶

آبان – بنا – ناب – بناب – نایاب – بیابان – ناباب

مرحله ۱۵۷

درک – رند – کرگدن – درنگ – گردن – کنگر

مرحله ۱۵۸

شکوفه – کوه – شکوه – هوش – کهف – کوفه

مرحله ۱۵۹

سیما – ایمن – مینا – سینما – سیما – نامی – نسیم – سیم – مسن

مرحله ۱۶۰

ساعت – عفت – تاس – استعفا – سفت

مرحله ۱۶۱

سال – گسل – یاس – لیس – سیال – گیلاس

مرحله ۱۶۲

رنگ – فرهنگ – گره – هنر – فرنگ

مرحله ۱۶۳

گرانش – شناگر – گران – شنا – نگرش

مرحله ۱۶۴

باجناق – باج – نقاب – جناب – بنا – آبان – قاب – اجاق

مرحله ۱۶۵

باند – داس – نبات – اسب – نسبت – تناسب – ستاد – ادب – دبستان

مرحله ۱۶۶

اشک – شکل – شکلات – تلاش – تشک – کاشت

مرحله ۱۶۷

کشو – لواش – شال – کوشا – اشک – لواشک

مرحله ۱۶۸

راسخ – آخرت – راست – استخر – خسارت – اختر – خرس – ساخت – ستار

مرحله ۱۶۹

دهات – شته – هشتاد – شاه – شاهد – شهد – دشت – شهادت – آتش

مرحله ۱۷۰

روز – شورا – کشاورز – شکار – کشور – زرشک – کور – کاوش – واشر – ورزش – شکر

روستای رودبنه

مرحله ۱۷۱

اخبار – خراب – خار – بخار

مرحله ۱۷۲

گوسفند – نفس – نود – سوگند – دفن – سند – سنگ

مرحله ۱۷۳

روکش – کوروش – کور – کشور – روش – کشو

مرحله ۱۷۴

سالن – اطلس – سطل – نسل – سلطان – طلا

مرحله ۱۷۵

وفات – وفا – فوت – فلوت – فتوا – بافت – تابلو – فوتبال – فلات – تاول

مرحله ۱۷۶

بلور – وبا – بلوار – ابرو

مرحله ۱۷۷

کینه – کهن – کیهان – آینه – کنایه

مرحله ۱۷۸

نجار – جریان – آرنج – انجیر – ناجی – رایج – رنج – جاری

مرحله ۱۷۹

فرض – رقم – قمر – منقرض – نقض

مرحله ۱۸۰

پروانه – هارون – نهار – پونه – پارو – هاون – پهناور – آهو – رهن

مرحله ۱۸۱

فسیل – سیل – فیلسوف – لیف – سیلو – فیل

مرحله ۱۸۲

ستون – وانت – سنوات – ناو – ستوان – انس

مرحله ۱۸۳

خوشبخت – خشت – شوت – بخت

مرحله ۱۸۴

قلب – باقلا – باقلوا – اقبال – بوق – قلاب – قالب – قبول

مرحله ۱۸۵

جیغ – فرج – فارغ – آجر – جغرافی – غار

مرحله ۱۸۶

تاج – جماعت – جامع – عاج – اجتماع – تجمع

مرحله ۱۸۷

قنات – امانت – انتقام – تمنا – قامت – اتم – امت – اقامت – اتاق – متن

مرحله ۱۸۸

سیرک – کرسی – کبیر – گریس – ریگ – گیربکس – سیب – سرب

مرحله ۱۸۹

هرز – رمز – هرمز – رزم – مرز – مزرعه – هرم

مرحله ۱۹۰

لوزی – ویزا – بیل – ویلا – زالو – یابو – وبا – زیبا – لوبیا – زولبیا – بازو

روستای میمند

مرحله ۱۹۱

پیانو – پویا – پویان

مرحله ۱۹۲

هنر – یارانه – رایانه – آینه – ایران – آریا – انار – نهار

مرحله ۱۹۳

ستار – تراس – هراس – راست – ترس – ستاره

مرحله ۱۹۴

وبا – گوشت – تاب – آتش – آشوب – گوش – آبگوشت – شتاب

مرحله ۱۹۵

آسان – سند – استان – استاد – داس – داستان – اسناد – دانا

مرحله ۱۹۶

برزن – روزن – نوبر – روز – زور – زنبور

مرحله ۱۹۷

ژیان – ساکن – اکسیژن – یاس – اسکی

مرحله ۱۹۸

نادی – ایده – دنیا – دهان – هادی – نهاد – آینده – دایه – ناهید – آدینه

مرحله ۱۹۹

بانک – ناب – بینا – باک – بیان – کابین

مرحله ۲۰۰

تمشک – شکم – متر – مشرک – تشکر – مشترک – شرکت – متشکر

مرحله ۲۰۱

سوهان – ساوه – نوه – هاون

مرحله ۲۰۲

شیخ – رخش – خورشید – ریش – شوخی – رشید – خروش – یورش – درویش

مرحله ۲۰۳

قالیچه – چاله – چلاق – قالی – اهلی – قله – لایق – چاق

مرحله ۲۰۴

پدر – هنر – رهن – پرنده – رنده – هند – پرده – نرده – پند

مرحله ۲۰۵

نیت – لاتین – بالن – بینا – لبنیات – لابی – نیابت – نبات – بیت – تنبل

مرحله ۲۰۶

سیکل – ملس – سیم – کلسیم – سلیم – کلم – ملک

مرحله ۲۰۷

ارس – تایر – یاسر – ساری – ریاست – سرایت – اسیر – ایست

مرحله ۲۰۸

سابق – ساقه – سماق – سهام – بام – اسب – مسابقه – سهم – قاسم – سابقه – قسم

مرحله ۲۰۹

تاس – سکوت – واکس – کتک – کاست – ساکت – سکو – کاکتوس

مرحله ۲۱۰

برگ – بزرگ – گاری – آبگیر – بازیگر – گراز – بیزار – بازی – گاز – زیبا – ریگ

روستای گرمه

مرحله ۲۱۱

اسفنج – جان – فنجان – فسنجان – نجس – نفس

مرحله ۲۱۲

کارت – راکت – کراهت – کره – کاه – کار – ترک – هکتار

مرحله ۲۱۳

لایق – چای – چلاق – آلاچیق – قالی – چاق

مرحله ۲۱۴

تانک – باک – نبوت – کتاب – نبات – تنباکو – وبا – بانک – وانت

مرحله ۲۱۵

ناز – نوزاد – نود – آوند – زانو – دوا

مرحله ۲۱۶

میت – ترم – مرید – مدیریت – متر – تیر – یتیم – مدیر – ریتم

مرحله ۲۱۷

ماش – مربی – شیار – مربا – ریش – امشب – امیر – بیمار – شراب – مباشر – ابریشم – بایر

مرحله ۲۱۸

هزار – زرافه – فاز – رفاه – زهرا – زهر

مرحله ۲۱۹

برس – راهب – سراب – سرب – سار – بهار – ابهر – اسب – سهراب

مرحله ۲۲۰

دنج – وجدان – جادو – جشن – دانشجو – جواد – دانش – شنا – جوان

مرحله ۲۲۱

رمال – خرمالو – وام – خاور – خال – خمار – اخمو – اول – خرما

مرحله ۲۲۲

فساد – داس – آفساید – آسیا – فاسد – سفید – اسید – سید

مرحله ۲۲۳

جذاب – جاذبه – باجه – باج – جبه – ذهاب

مرحله ۲۲۴

اختر – خار – تار – افت – خرافات – افتخار – خرفت – آخرت

مرحله ۲۲۵

کلام – پلاک – پیام – ملک – المپیک – پلک – مالک – لامپ – کلم

مرحله ۲۲۶

ویلا – هالو – هیولا – اهلی – الویه – هلو

مرحله ۲۲۷

میز – منیر – نسیم – رسم – مسیر – رزمی – سرزمین – زمین – مین

مرحله ۲۲۸

شاهین – شانه – شایان – آشیانه – نیش – آینه – شاه

مرحله ۲۲۹

کشک – کاهش – کهکشان – شکاک – آهک – کهن – کنکاش – اشک

مرحله ۲۳۰

کارد – بارکد – کبد – کدو – دارو – داور – باور – رکاب – کادو – اردک – دارکوب – کبود

روستای ابیانه

مرحله ۲۳۱

تکبر – تبر – کبوتر – برکت – کور – ترب

مرحله ۲۳۲

اموال – ملوان – امان – مولانا – وام

مرحله ۲۳۳

چمن – کمانچه – کمان – مکان – نمک – نامه – چکمه

مرحله ۲۳۴

فردوس – سفیر – فوری – سرود – سفید – فردوسی – سفر – درس – ردیف

مرحله ۲۳۵

رسم – سرما – سوار – سمور – رسام – سماور – مار – راسو

مرحله ۲۳۶

آهو – پهلو – لانه – پونه – نهال – هوا – پهلوان

مرحله ۲۳۷

سفال – فتوا – فلوت – لوس – وفات – سال – اتو – تاول – فوت – فلات – فوتسال – سوال

مرحله ۲۳۸

لنگ – لادن – گلدان – لگد – انگل – گدا – گالن

مرحله ۲۳۹

تسلیم – طلسم – ملیت – لیست – میت – مستطیل – مسلط – تسلط

مرحله ۲۴۰

شورت – روشن – نور – ترسو – ترس – سرنوشت – تنور – سنتور – سروش – ستون – نشست – شتر

مرحله ۲۴۱

اسید – دیگ – یوگا – آسودگی – داس – گیسو – گاو – سواد – سادگی

مرحله ۲۴۲

راسو – رسوا – ترسو – روستا – سوار

مرحله ۲۴۳

شهبانو – شبان – انبوه – نوشابه – انبه – هوش – شانه – وبا – باهوش – شبانه – شنبه – شهاب – شاه – شنا

مرحله ۲۴۴

دریا – دیار – هیراد – دایره – یاد – ریه – هار – دایه – هدر

مرحله ۲۴۵

خیار – تیر – تایر – خار – اختیار – آریا – تار – آخرت – اختر

مرحله ۲۴۶

لیمو – وام – بیل – ملی – لوبیا – آبلیمو – مایل – آلبوم – مایو – بوم – یابو – مبل – لبو – ویلا – موبایل

مرحله ۲۴۷

مایه – همسایه – سیما – سهمیه – سیاه – ماهی – سهام – سهم – سایه – هما

مرحله ۲۴۸

نهار – برهان – انبر – آهنربا – ارابه – انار – انبار – نهر – رهن – هار – باران – بهار – بار

مرحله ۲۴۹

ناو – انار – کنار – کاروان – کارون – انکار – اراک – نور – آوار – نوار – نوکر – اکران

مرحله ۲۵۰

کمان – مدارک – مکار – اردک – رمان – مدرک – مادر – مدار – نماد – درمان – کارمند – مار – دامن – نامرد – دما

روستای لافت قشم

مرحله ۲۵۱

سوم – ورم – مسیر – سیم – موسیر – رسم – رسمی – سمور

مرحله ۲۵۲

دبیر – رود – بید – دین – بندر – بیرون – دربی – درون – دوربین – نیرو – نبرد

مرحله ۲۵۳

ناو – اول – وبا – بانو – بالون – لبو

مرحله ۲۵۴

رتیل – تیله – ریل – تیر – هیتلر – هتل – لیتر – تله

مرحله ۲۵۵

وات – تاس – بوس – وبا – اتوبوس – سوت – اسب

مرحله ۲۵۶

جرم – مهیج – موج – هجوم – جیوه – جمهوری – جوهر – میوه – هویج – جریمه

مرحله ۲۵۷

ماه – اهم – مهتاب – ابهت – مات – هما – تابه – تباه

مرحله ۲۵۸

آگاه – آهار – چراگاه – چاه – گره – اره – آچار – هاگ – چهار

مرحله ۲۵۹

راه – وبا – ابرو – بهار – آهو – بره – روباه – هوا

مرحله ۲۶۰

پیچ – چیپس – پستچی – پست

مرحله ۲۶۱

ادب – نبرد – برنا – بنان – آبادی – برد – دربان – بدن – نادر – نردبان

مرحله ۲۶۲

تمایل – مالیات – تیم – ایالت – املت – ایلام – مات – مایل – اتم

مرحله ۲۶۳

کلاس – کالسکه – کاسه – کلاه – اسکله – کسل – هلاک – کال – سال

مرحله ۲۶۴

امانت – متان – مات – متن – امان – امتحان – نام – حنا

مرحله ۲۶۵

قصد – قید – صدقه – قصیده – صید – قصه

مرحله ۲۶۶

دام – کمند – آدمک – دما – نان – دامن – نمناک – نمد – مانکن – کمان – نماد – نمکدان – نادم

مرحله ۲۶۷

ریگ – سیر – یاس – سیگار – اسیر – گریس – ساری – سار

مرحله ۲۶۸

کابوس – باک – واکس – کاسب – سبک – بوکس

مرحله ۲۶۹

گره – کره – کار – آگاه – کاراگاه – اکراه – آهک – آهار – اراک

مرحله ۲۷۰

امین – مکان – کیوان – ایمن – وام – نمک – مینا – نیکو – کامیون – مایو

روستای بختیاری

مرحله ۲۷۱

پاریس – پرستار – راست – سپر – پاس – پسر – پست – تراس – ترس

مرحله ۲۷۲

نفس – سفینه – نفیس – فنی – نسیه – سینه

مرحله ۲۷۳

قلق – آقا – قاق – قالپاق

مرحله ۲۷۴

فولاد – فال – هالو – هود – فالوده – هوا – هلو

مرحله ۲۷۵

مجنون – موج – نجوم – جنون

مرحله ۲۷۶

نجس – آسان – اسفناج – ناف – اسفنج – جنس

مرحله ۲۷۷

هند – قند – قناد – دهان – دانه – نهاد – نقد – دهقان

مرحله ۲۷۸

تانک – پستان – کتان – پاکت – پستانک – پاک – پتک – پست – کاست – پاتک – سکان

مرحله ۲۷۹

اتوبان – توان – وانت – تاوان – توانا – باتون – نبات – تابان – بانو – تناوب – تاب – وبا

مرحله ۲۸۰

راست – سفارت – سفر – سفت – تاس – تراس – ترس – فارس – افسر

مرحله ۲۸۱

رباعی – عابر – عربی – بایر – عیب – عرب – رعب

مرحله ۲۸۲

ماه – قمه – قلم – مهال – ملاقه – قله – لقمه – مقاله – ماله

مرحله ۲۸۳

آمپر – چرم – پری – پرچم – پارچ – مارپیچ – پیام – امیر – ماچ – چای

مرحله ۲۸۴

لباس – بیل – سیبل – ابلیس – سیب – سبیل – سیلاب – سیل

مرحله ۲۸۵

ولت – تابلو – تاول – لبو

مرحله ۲۸۶

علامت – تعامل – عالم – عامل – عام – متعال – املت – عمل – علم

مرحله ۲۸۷

گاری – فایل – رالی – لیگ – گالری – فالگیر – لیف – ریگ – گلف

مرحله ۲۸۸

رشید – شوید – ریش – دوریش – شور – دیو – روش – دوش

مرحله ۲۸۹

زمان – دامن – دام – نماد – مزد – نماز – نامزد – نمد – دما

مرحله ۲۹۰

ماهر – تهاجم – مهاجر – تاجر – مهارت – ترمه – مهاجرت – هرم – متر – اهرم – هاجر – ترجمه – هجرت

روستای ماخونیک

مرحله ۲۹۱

پارسال – ارسال – پارس – سالار – پاس – پسر – سال – سارا – پارسا – پرس

مرحله ۲۹۲

هرم – مهر – چرم – ورم – وهم – مورچه

مرحله ۲۹۳

انبر – باران – ربا – انبار – آبان – برنا – ابر – انار

مرحله ۲۹۴

پارچ – آچار – چپر – چاپ – چاپار – اپرا

مرحله ۲۹۵

آلو – لبو – لولا – آلبالو – بلال – وبا – بالا – لال

مرحله ۲۹۶

کاهش – هوا – کوه – آهو – آهک – شکوه – کوشا – کاهو – هواکش – کاوش

مرحله ۲۹۷

زور – امروز – مزار – موز – روز – رمز – رزم – آرزو

مرحله ۲۹۸

مرتع – تخم – مخترع – عمر – رخت – متر

مرحله ۲۹۹

گدا – گردباد – گرد – برگ – باد – درد – ربا – گرداب

مرحله ۳۰۰

مسواک – ماسک – ماکو – اسم – وام – واکس – سام – کما

مرحله ۳۰۱

مطب – باطن – قطب – ناطق – نقاب – قطبنما – طاق – مناطق – منطق – قاب – طناب – نطق

مرحله ۳۰۲

امن – مکر – کمر – کما – کرمان – کرم – اکرم – نمک

مرحله ۳۰۳

برج – وجب – باور – جوب – جوراب – باج – ابرو – جارو – رواج – واجب – جواب

مرحله ۳۰۴

مایه – ماه – هما – ماهی – بیمه – بامیه – آیه – آبی – مهیب

مرحله ۳۰۵

پیر – پاره – پنیر – نهر – نهار – پینه – پریا – پناه – پیراهن

مرحله ۳۰۶

نبرد – پرده – رنده – برنده – دنبه – هند – بدنه – دهن – نرده – بندر – نهر

مرحله ۳۰۷

آبان – بناب – بابا – ناباب – باغبان – باغ

مرحله ۳۰۸

دلاور – دلار – داور – دارو – دار – دور – آرد – لودر – درو – رود

مرحله ۳۰۹

فرق – یراق – فارق – قیر – فراق – قیف – فقیر – آریا – آفریقا – رفیق

مرحله ۳۱۰

مربا – غار – غایب – غبار – غرب – امیر – مربی – رغیب – باغ – یغما – مرغابی – مرغ – غربی

روستای ماسوله

مرحله ۳۱۱

نهار – ترانه – تهران – انتر – رانت – ترن – رهن – آهن

مرحله ۳۱۲

گدا – دانا – دنگ – پاندا – پادگان

مرحله ۳۱۳

مهم – جسم – سهم – مجسم – مجسمه – سمج

مرحله ۳۱۴

چهار – پاچه – پارچه – چاه – پارچ

مرحله ۳۱۵

سرکوب – بوکسور – رسوب – برس – بورس – سرب – بوکس – بوس

مرحله ۳۱۶

رخش – خروش – خرگوش – شور – گوش

مرحله ۳۱۷

بانو – صابون – وبا – نصب

مرحله ۳۱۸

کاراته – کاتر – کارت – کراهت – هکتار – راکت – کاه

مرحله ۳۱۹

راسو – سوار – پسر – پاسور – پرس – پارو – سپر – پاس – پارس

مرحله ۳۲۰

گاری – رینگ – گالن – گران – لگن – گلنار – لنگر – نارگیل – گالری – گریان

مرحله ۳۲۱

بیات – تبر – تار – بایر – تیر – تایر – باتری – ترب – ابتر – ربا – بیت

مرحله ۳۲۲

وانیل – ایل – نیل – اولین – لیوان – اول – ویلا

مرحله ۳۲۳

رونده – نرده – وردنه – روشه – هند – دشنه – روده – هود – روشن – شوهر – رنده – روند – شهروند – دهن – شهر

مرحله ۳۲۴

رحمت – ریتم – ترحیم – میت – حریم – تیم – حرمت – رحم – حرم – حیرت – تحریم – تیر

مرحله ۳۲۵

یشم – شیر – میش – شمر – شمشیر – شمش – ریش

مرحله ۳۲۶

دروازه – روزه – دارو – زاهد – راز – اردو – هوا – هزار – آرزو

مرحله ۳۲۷

چدن – اینچ – چین – دنیا – دریا – نادر – چادر – دینار – چنار – دین – دارچین

مرحله ۳۲۸

سفیر – فارسی – یاسر – افسر – سار – یاس – ساری – سفر – یار – فارس – ریا

مرحله ۳۲۹

مسجد – جامد – دماسنج – دامن – داس – سنجد – جسد – جنس – نماد – سجاد

مرحله ۳۳۰

گریان – رنگ – نگار – یگان – گران – ریگ – رایگان – گرانی – یار – گاری – انار – آریا – ارکان

روستای کندلوس

مرحله ۳۳۱

توری – تور – صوت – صورت – وتر – وصیت – صورتی – تصویر – تیر

مرحله ۳۳۲

پیاز – چاپ – زیپ – پیچ – پیازچه – چاه – پایه

مرحله ۳۳۳

قناری – یرقان – قیر – قرآن – قرن – نقی

مرحله ۳۳۴

دوش – کود – کدو – دودکش

مرحله ۳۳۵

فنر – ناز – زارع – عرفان – ارزن – ناف – فراز – زعفران – فرز – عارف

مرحله ۳۳۶

پشه – شاهد – شاد – اشهد – شهد – پادشاه – پاداش

مرحله ۳۳۷

روغن – نفر – فرغون – رفو – نور

مرحله ۳۳۸

آسان – سکانس – ساسان – سکان – ساکن – اسکناس – ساس

مرحله ۳۳۹

معمار – معما – مرام – عمر

مرحله ۳۴۰

مبل – لوبیا – ویلا – تمایل – بیت – وام – لیمو – تابلو – آلبوم – اتومبیل – ولایت – موبایل – بیل

مرحله ۳۴۱

تیبا – ادبیات – ابدیت – ابتدا – ادیب – دیابت – تاب – بیت – ادب – بید

مرحله ۳۴۲

شغال – آشغال – شاغل – شغل – شال – الاغ – آغل

مرحله ۳۴۳

کاست – تاس – اسکان – ساکت – استکان – تانک – کتان – ساتن – استان – سنت

مرحله ۳۴۴

یکتا – ترک – کارت – کتیرا – کار – کایت – تاریک – راکت – تریاک

مرحله ۳۴۵

عمه – معده – دما – علم – علامه – ماده – عالم – دلمه – عامه – مدال – عادل – عمله – معادله

مرحله ۳۴۶

آرنج – نجار – فرج – فجر – جفا – انار – انفجار – آجر

مرحله ۳۴۷

منبر – بومرنگ – گرم – مرگ

مرحله ۳۴۸

انبر – ابر – آبان – باران – انار – برنا – انبار

مرحله ۳۴۹

رتبه – شهرت – شته – ترش – هشت – رشته – برشته – شرب – بهشت – شربت – تبر – شتر – ترب

مرحله ۳۵۰

لیست – اسکلت – تاکسی – اسکی – استیل – لاستیک – کلاس – کلیسا – یکتا – اسکیت – کسالت

روستای پالنگان

مرحله ۳۵۱

یار – عشایر – ریش – شعر – شرع

مرحله ۳۵۲

تناسب – نسبت – اسب – بستان – نبات – تابان – باستان

مرحله ۳۵۳

کاه – راکت – هکتار – کاراته – کاتر – کراهت

مرحله ۳۵۴

ولتاژ – تاول – ولت – تاژ

مرحله ۳۵۵

کافر – کفتار – کتیرا – کارت – فکر – تایر – ترافیک – تریاک – تاریک

مرحله ۳۵۶

هوس – آهو – ساطور – واسطه – ساوه – راسو – اسطوره – رسوا – سوار – سوره – اره

مرحله ۳۵۷

مهر – اهم – ترمه – ماهر – ماه – همتا – مهار – مهارت

مرحله ۳۵۸

مخارج – خمار – خرما – مار – خارج – مجرا – جرم – خرج

مرحله ۳۵۹

سرب – بوس – بوکسور – برس – بورس – رسوب – بوکس – سرکوب

مرحله ۳۶۰

سال – کسب – کسل – کال – کتاب – کباب – کاسب – کابل – کسالت – تاک – بسکتبال – لباس – سبک

مرحله ۳۶۱

نام – دوام – نمد – نماد – دامن – وام – مداد – دماوند – دودمان – نادم

مرحله ۳۶۲

بیل – زولبیا – لوبیا – ویلا – زیبا – ویزا – بازو – وبا – لوزی – یابو – زالو

مرحله ۳۶۳

وانت – باتون – نوبت – بوستان – بانو – نبات – اسب – سنت – سنوات – ستون – سونا – تناسب – تناوب – نسبت – توان – ستوان – نسب

مرحله ۳۶۴

گره – آهک – کاراگاه – اراک – آگاه – اکراه – کار – آهار – کره

مرحله ۳۶۵

تکاور – تورات – کار – تراکتور – کور – تکرار

مرحله ۳۶۶

گاز – ننگ – زنگ – خازن – خندان – خنگ – خزندگان – خزان – زندان – ناخن

مرحله ۳۶۷

نسل – سریال – ریال – رالی – ارسال – آسیا – اسیر – سرین – سالار – ایرانسل – سالن – آریا

مرحله ۳۶۸

سام – لمس – مسلمان – سلام – سالن – مماس

مرحله ۳۶۹

عام – جماعت – جامع – عاج – جمع

مرحله ۳۷۰

پلک – پوک – هلکوپتر – کوله – کهولت – پولک – کوره – کله – کلر – کور – پول – کول – هتل – لپه – لکه

روستای شیلاندر

مرحله ۳۷۱

کوبیده – یهود – بدهی – کبود – کدو – کود – کوه

مرحله ۳۷۲

گرم – گره – هنر – مرگ – نمره – همرنگ

مرحله ۳۷۳

سروان – نور – سنسور – ساس – سوار – نوار – سانسور – راسو – سوسن

مرحله ۳۷۴

طبل – سلب – سطل – طلا – لباس – طالب – اسطبل – طلب – بساط – باطل – اطلس

مرحله ۳۷۵

کیش – کور – کاشی – شریک – کاریز – ورزش – ریش – شکار – کشو – واشر – کویر – اشک – کشاورزی – روش

مرحله ۳۷۶

پرس – پارسی – آسیا – پنیر – اسیر – پایان – پاس – سپر – انار – پارسیان – پارس

مرحله ۳۷۷

دشنه – شهروند – دهن – شهر – هود – روند – روشن – روده – هند – رشوه – شوهر – رنده – رونده – وردنه – نرده

مرحله ۳۷۸

مطب – طمع – مطبوع – عمو – طعم – مطبوعات – طعام

مرحله ۳۷۹

مرد – نماد – دامن – درنا – مار – نادم – مادر – نامرد – دما – درمان – نمد – نرم – مدرن – نادر

مرحله ۳۸۰

هزار – زهر – بهار – راهب – چرب – بازارچه – بازار – ارابه – ابزار – چاه

مرحله ۳۸۱

دوره – وارد – روده – فواره – گردو – فرود – فردا – دورگه – گوهر – فرودگاه – گارد – گروه – رفاه

مرحله ۳۸۲

کدو – دار – کارد – بارکد – رکاب – کبود – داور – باور – اردک – دارکوب – کادو – کبد

مرحله ۳۸۳

پریز – پرویز – وزیر – پیروز – روز – زیپ

مرحله ۳۸۴

دکور – دوک – کهن – کودن – وردنه – کوهنورد – کود – نوکر – رود – کندو – رهن – دور – دهن – روده

مرحله ۳۸۵

مایل – مات – املت – مالیات – تمایل – ایالت – تیم – اتم – ایلام

مرحله ۳۸۶

شرم – مشهور – ورم – رشوه – موش – شوره – شوهر – شهر

مرحله ۳۸۷

متن – ماست – زمستان – مسن – تماس – زمان – مست – نماز – ستم – ساز

مرحله ۳۸۸

تنور – وانت – سناتور – ترسو – سنوات – رستوران – رانت – رسوا – روستا – سوت – سنتور – ترور – ترس

مرحله ۳۸۹

کتک – کاست – ساکت – کاکتوس – واکس – سکو – سکوت – تاس

مرحله ۳۹۰

هوش – روش – درفش – رنده – هدف – دشنه – هدفون – شهروند – شهود – شوفر – رود – وردنه – رهن – شوهر – فروشنده – شهرود – روده

روستای کر کبود

مرحله ۳۹۱

ختم – مختص – تخم – خصم – متخصص – تخصص

مرحله ۳۹۲

پست – پوست – سوپ – پلک – لوس – تپل – تلسکوپ – پولک – سکوت – کپسول

مرحله ۳۹۳

کاشی – شکایت – تشک – شاکی – کایت – کشتی – آشتی – کشت – کیش – آتش – یکتا – اشک

مرحله ۳۹۴

دیه – نود – نویسنده – دیو – سند – سود – نسیه – نوه – دین – سینه

مرحله ۳۹۵

تند – دست – سبد – نسبت – بدن – سنت – سند – دستبند

مرحله ۳۹۶

تپش – پرش – خار – شاخ – ارتش – رخش – خارپشت – خراش – پرخاش – آتش – شتر

مرحله ۳۹۷

هندوانه – نهان – دهان – اندوه – دانه – دوان – نهاد – آهن

مرحله ۳۹۸

پلاستیک – پست – کلیسا – ساکت – کسالت – سال – استیل – پاکت – پاس – پلیس – تاکسی – پلاک – پلک – تپل

مرحله ۳۹۹

دیو – گند – دونگ – دوپینگ – پیوند – دیگ

مرحله ۴۰۰

حنا – امان – امانت – امتحان – نام – مات – متن – متان

مرحله ۴۰۱

کالا – خلاف – خلافکار – کال – افکار – کفر – کار – کافر – فخر – خاک – خال

مرحله ۴۰۲

تشنه – شهر – ترانه – هنر – نشاسته – شانس – تراش – تراشه – شتر – شانه – شهرستان – تنه – رسانه – آستر

مرحله ۴۰۳

اره – گره – هاگ – چراگاه – چهار – آچار – آگاه – آهار – چاه

مرحله ۴۰۴

گناه – پهن – پناهگاه – پناه – آهنگ – نگاه – پگاه – هنگ – پهنا

مرحله ۴۰۵

ربا – ماه – انبر – ماهر – برهان – بهمن – مهربان – انبه – برنامه – بهار – رهنما – نهار – بهرام – مهر

مرحله ۴۰۶

دنگ – پاندا – ندا – دانا – پادگان

مرحله ۴۰۷

ماشین – امین – گریم – میگرن – گرمایش – شناگر – گرما – نمایشگر – نیش – نمایش – مشنگ – ایمن

مرحله ۴۰۸

آلو – لبو – وبا – لولا – بلال – آلبالو – بالا – لال

مرحله ۴۰۹

دانا – دهگان – دانشگاه – شهد – شانه – شادان – گنده – شاهد – دهان – گناه – دشنه

مرحله ۴۱۰

روزانه – روزنامه – زانو – امروز – هموار – مناره – موازنه – روزه – هارون – راهزن – زمان – ماهر – وزنه – زهر

روستای جواهرده

مرحله ۴۱۱

بام – باهر – ماهر – گره – گربه – برگ – بهار – برگه – گمراه – بهرام – گرمابه – راهب – گرما

مرحله ۴۱۲

مهار – آرامگاه – مرگ – اهرام – گرم – هرم – گره – گمراه

مرحله ۴۱۳

آمپر – پخمه – خامه – ماه – مهر – خمپاره – پاره

مرحله ۴۱۴

سکونت – نکته – کوهستان – واکسن – سکوت – کاهو – کوسه – سوهان – واکس – کوهان – کوتاه – تانک

مرحله ۴۱۵

بابا – آبنبات – ناباب – تابان – آبان – نبات

مرحله ۴۱۶

مدیر – پیرمرد – مرید – دیم – مرد

مرحله ۴۱۷

قوس – سونا – ایوان – ساق – سویا – قوی – آسیا – ناقوس – اقیانوس – آسان

مرحله ۴۱۸

ساختمان – تخم – خمس – آسمان – سخن – مسن – خام – سخت – استان – امانت – تماس – ماست

مرحله ۴۱۹

دنج – جنگ – گنج – نهنگ – دهن – جنگنده – گنجه

مرحله ۴۲۰

رودخانه – رخنه – نهار – نوار – دانه – خانه – خون – خرده – خواهر – خاور – نخود – روان – وردنه – خنده

مرحله ۴۲۱

وزنه – نزول – گله – زنگوله – وزن – گلو – گزنه – گوزن – لنز – گلوه – گونه

مرحله ۴۲۲

ریه – شیر – شراره – ریشه – شهر – ریش – هشیار – شهریار

مرحله ۴۲۳

ارتش – رشت – شتر – رانت – انار – ناشر – ترش – ناشتا – رانش – انتشار – آتش

مرحله ۴۲۴

ماه – رهن – منها – نمره – نهار – ماهر – نهر – انار – راهنما – هنر – نام – نامه – منار

مرحله ۴۲۵

اوره – جارو – راه – جواهرات – جواهر – تاراج – آواره – جهت – اجاره – تاجر – جوهر – هجرت

مرحله ۴۲۶

جوان – کاکو – کوکا – کنجکاو – کاک – کاج – کوک

مرحله ۴۲۷

راسو – نارسا – ناروا – آسانسور – سانسور – ساسان – سار – سروان – رسوا – ساس

مرحله ۴۲۸

باقلا – تالاب – قاتل – بقل – قالب – تقلب – قتل – اتاق – باتلاق – قلب

مرحله ۴۲۹

نخل – نخلستان – آنتن – سالن – سخن – نسل – نخست – خال – تلخ – ناخن – لخت

مرحله ۴۳۰

امنیه – ویران – اهریمن – میهن – نیرو – همایون – مینو – یاوه – مانور – میوه – موریانه – ویرانه – نامه – نیمرو – نمره

روستای سپید دشت

مرحله ۴۳۱

دریا – بایر – بیدار – دربی – دیار – دیگ – دبیر – بادگیر – برگ – دیبا – گارد – گاری – گرداب

مرحله ۴۳۲

لبو – کباب – لاک – کوچ – چابک – بلوچ – کلاچ – کابل – چلوکباب – کول – چوب

مرحله ۴۳۳

شیرینی – ریش – نشر – شیر – نیش – شیرین

مرحله ۴۳۴

گرو – نگار – نوار – آرگون – گنگ – روان – واگن – آونگ – انگور – گروگان – گرگ

مرحله ۴۳۵

شام – منشی – میان – شنا – مینا – منش – نیایش – ماشین – نمایش – شیمی – یشم – انیمیشن

مرحله ۴۳۶

سیم – سیما – مایو – موسی – وام – واکس – اسکیمو – اسکی – مسکو – مسواک – ماسک – مساوی

مرحله ۴۳۷

داس – تند – دادستان – سند – اسناد – استاد – استان – استناد – داستان – دست

مرحله ۴۳۸

بند – بناب – آباد – ناباب – دانا – باند – بادبان – آداب

مرحله ۴۳۹

اکرم – مکار – گرگ – گمرک – کیمیا – مرگ – کیمیاگر – گرما – کرم – گریم

مرحله ۴۴۰

دریا – ایراد – امیدوار – وادی – میرا – داوری – رود – رادیو – مدار – دیوار – مدیر – وام – دیر

مرحله ۴۴۱

پاس – بار – سراب – باز – بازپرس – اسب – سزار – سرباز – بازرس – پارس – پسر

مرحله ۴۴۲

نجار – نارنجی – رایج – جنین – جاری – نارنج – انجیر – رنج – جیر – جریان

مرحله ۴۴۳

دوام – امید – دیو – رادیوم – مادی – ویار – مادر – مایو – مدار – درام – اردو – مروارید – رود – دما

مرحله ۴۴۴

کنترل – لکنت – راکت – کلانتر – لنت – کال – تانک – کنار – کلان – تانکر – تکان

مرحله ۴۴۵

فرود – دیر – نفر – دیو – فنی – نیرو – دین – فنر – رفو – ردیف – فروردین

مرحله ۴۴۶

شاکی – شریک – شکارچی – ریکا – کیش – کاری – چای – اشک – کاشی – شکار – شکاری – چرک – چکش

مرحله ۴۴۷

انبر – برنا – بانگ – رگبار – خبرنگار – خبر – بخار – گران – خراب – خنگ – نرخ

مرحله ۴۴۸

آزار – پرز – زهرا – پره – هزار – زهر – پاره – هزارپا – هرز – راز

مرحله ۴۴۹

انشا – نامه – شانه – هما – منها – شاهنامه – ماهانه – آشنا – شاه – هاشم

مرحله ۴۵۰

غبار – روباه – آبغوره – آروغ – باغ – برق – قهر – بهار – غروب – راهب – قورباغه – اوره – براق – وقار

روستای نوشا

مرحله ۴۵۱

جاده – جهان – جهانگرد – نادر – گنجه – آهنگ – نجار – نهاد – گنده – گردنه

مرحله ۴۵۲

پدر – روده – رنده – دوره – پونه – پودر – پرده – پرنده – دهن – پرونده

مرحله ۴۵۳

قاتل – استقلال – اتاق – ساق – قتل – تاس – سال – سقا

مرحله ۴۵۴

نیکوکار – نیکو – یکان – کویر – ویار – نوار – نوکر – کنکور – ویران – کیوان – رویا

مرحله ۴۵۵

کاوش – شرک – شکار – کشور – کوشا – کارواش – واشر – شورا

مرحله ۴۵۶

گوه – گور – گروه – گهواره – گواه – گوهر

مرحله ۴۵۷

پیر – بارم – بیمار – پیام – امیر – پیامبر – بام – آمپر – بایر – مربی – اریب

مرحله ۴۵۸

یوگا – شیوا – گاومیش – شامی – مایو – یواش – گویش – یشم – میگو – شام – گاو – گوش

مرحله ۴۵۹

سرما – مسیر – کما – سیرک – سرامیک – ساری – اسیر – اسکی – سمیرا – کار – کرم

مرحله ۴۶۰

شکل – تپش – شکلات – پشتک – کاشت – کشت – لاکپشت – پشکل – پلاک

مرحله ۴۶۱

دشمن – نمد – مداد – نماد – دانش – دانشمند – دامن – دشنام – دندان

مرحله ۴۶۲

قاچاق – چای – قاق – چاق – قایق – قاچاقچی

مرحله ۴۶۳

آزاد – سود – راز – رود – آوار – آرزو – داروساز – آدرس – آزار – سرود – آواز – سزاوار

مرحله ۴۶۴

کدو – کشک – کودک – کشف – کوک – کفش – کفشدوزک – وزش

مرحله ۴۶۵

تندرو – تند – نود – نمد – مرتد – مترو – تورم – ثروتمند – متر – مدرن – تمدن – متن – تنور – ثروت

مرحله ۴۶۶

بهداشت – دشت – شهاب – شهادت – شتاب – تابش – هشتاد – دبه – بهشت – تشابه – تابه

مرحله ۴۶۷

ننگ – نان – انبه – نگهبان – آهنگ – نهنگ – بنگاه – گناه

مرحله ۴۶۸

موکت – متر – متروکه – مکروه – کور – مته – مترو – کوه – مهر – کمر – تورم – مکر

مرحله ۴۶۹

کلام – قمر – قلک – کار – ملک – قمار – رقم – مار – یراق – کمال – مالک – قیام – قلمکاری – کالری

مرحله ۴۷۰

شاهرگ – رشوه – گوارش – رفاه – گروه – شورا – هاشور – فروش – فروشگاه – فشار – فواره – شگرف – واشر – شوفر – گوشه

روستای خماط شوش

مرحله ۴۷۱

نیل – نیت – پنالتی – لنت – پلاتین – لاتین – تایپ – تپل

مرحله ۴۷۲

هموار – آواره – مهر – ماه – مهره – ماهواره – مهار – اره – اهرم

مرحله ۴۷۳

اول – وفا – بوفالو – بال – لبو – افول – فال

مرحله ۴۷۴

نهار – خانه – خزه – وزنه – خاور – راهزن – خزانه – زورخانه – روزانه – خزان – نهر – خون – خواهر – خزر – وزن – روزه

مرحله ۴۷۵

آبان – دامن – دنج – آباد – بادام – نمد – جامد – انجماد – بادمجان – دما – مجانب – اندام

مرحله ۴۷۶

توریست – ترس – توت – وتر – تیر – سیرت – ترسو – سیر

مرحله ۴۷۷

رانت – اینترنت – ناتنی – آنتن – تایر – تینر

مرحله ۴۷۸

شلوارک – کاوش – شلوار – کور – کلر – لواشک – واشر – کولر – کوشا – کشور – لارو – لواش – شال

مرحله ۴۷۹

امنیت – یتیم – وانت – مایو – مینا – متان – مانتو – تیم – مینو – متن – توان – تومان – ویتامین – ایمن – متین – آیین – امین – مین

مرحله ۴۸۰

موکل – کلم – ولو – ملل – مولکول – لولو – ملک – کول

مرحله ۴۸۱

ریز – مار – میرزا – مرز – میز – راز – آمیرزا – امیر – رزمی – رمز – آزار

مرحله ۴۸۲

خادم – آدامس – ماست – استاد – دما – ستم – استخدام – دست – خدا – خدمت – خمس – داس – سخت

مرحله ۴۸۳

شاهد – کشته – کاهش – آتشکده – هشتاد – کشت – شاد – شاه – دهات – شهادت – تشک

مرحله ۴۸۴

چاق – قلم – چلاق – قلچماق – قلق – ماچ – چماق

مرحله ۴۸۵

استخوان – توانا – نخست – سونا – سخت – خاتون – ستوان – سخن – خون – سوخت – آسان – خوانا – تاوان – وانت

مرحله ۴۸۶

مانع – ایمن – نامه – میهن – ماه – مینا – ماهی – مایع – هما – معنا – مین – مایه – معاینه – امنیه

مرحله ۴۸۷

زین – زگیل – زیپ – گلو – گونی – لوزی – گوزن – یوزپلنگ – زنگ – پول – لیز – پلنگ – لنگ – لنز – یوز

مرحله ۴۸۸

چرت – باز – بار – تراز – بارز – زبر – ابتر – راز – برز – چترباز – چرب – چتر

مرحله ۴۸۹

کساد – درس – درک – آدرس – کارد – راکد – نارس – اردک – درنا – سرد – اسکندر – کنار – اندک

مرحله ۴۹۰

گروه – آهنگر – گیاه – انگور – هواگیر – گیوه – واگیر – گون – آهنگ – یوگا – گره – آگهی – ویرانه – یگانه – نیروگاه – گران – گیره – ویران

روستای خرم آباد

مرحله ۴۹۱

آوار – روش – شرع – شعور – عاشورا – شاعر – واشر – شورا – شعر

مرحله ۴۹۲

دهان – سردخانه – آدرس – رسانه – خرسند – هنر – سرانه – هند – سخن – ساده – خانه – خنده

مرحله ۴۹۳

شکار – تکرار – اشرار – تراشکار – شرکت – آشکار – کاشت – رشت – شکر – کار – ترک – ارتش – ترش

مرحله ۴۹۴

قلاب – انقلاب – ناقابل – بالن – ناقلا – بالا – نقل – بقال – قالب – نقاب – قالب – ابلق – لقب – قاب – بقل

مرحله ۴۹۵

دشت – یادداشت – آشتی – شدت – داداش – آتش – شدید – دشتی

مرحله ۴۹۶

کهن – ساکن – سکنه – کافه – سکه – ناف – سکان – کفن – نسکافه – کاسه

مرحله ۴۹۷

مین – دامن – میدان – امنیت – تمدن – دایی – آیین – مات – یتیم – متن – ایمن – نماد – ندامت – تیم – دین – دنیا – دینامیت

مرحله ۴۹۸

دلالت – استاد – سال – لال – استدلال – سالاد – دست – سادات

مرحله ۴۹۹

وام – بنا – وبا – بام – ژامبون – بوآ – بوم – بانو

مرحله ۵۰۰

مزار – رمال – آمیرزا – میرزا – مایل – آلزایمر – رزمی – لرز – آزار – رزم – میز – مالی – مار – رمز – مزایا – مال

مرحله ۵۰۱

رمز – برز – بهار – راز – مهار – مبارزه – بهرام – راهب – ماهر – زهر – رام – مبارز – هزار – هرمز

مرحله ۵۰۲

انبر – ارزان – ابزار – زبان – گراز – زرنگ – بازرگان – زبر – بازار – برگ – برنز – بزرگ – باران – انبار – رنگ – انار – زنگ – گاز

مرحله ۵۰۳

ورزشکار – شکر – کشاورز – شکار – زرشک – کوشا – ارزش – روکش – کشور – ورزش – واشر – وزش – آرزو

مرحله ۵۰۴

هرم – شهر – شمر – خمره – خرمشهر – خشم – مهر – خرم – شخم

مرحله ۵۰۵

ماهی – پایه – هواپیما – میوه – هما – هوا – ماه – پیام – وام – ایهام – پویا – مایو

مرحله ۵۰۶

بدن – کبد – باک – کبک – کند – اندک – آکبند – دکان – بادکنک – بانک – باند

مرحله ۵۰۷

کنج – نجیب – سکنجبیل – سیبل – نسبی – سبک – جلبک – سبیل – نیکل – جیب – لجن – سنبل

مرحله ۵۰۸

لاله – گیاه – اهلی – گالیله – الهی – هلال – لال – گله – کاه – آگهی – لایه

مرحله ۵۰۹

ناخدا – خنده – اندوه – خدا – خانواده – خوانا – دانا – آخوند – هند – خانه – خون – دهن

مرحله ۵۱۰

رنگ – کمان – بانک – گران – مبارک – برنا – گرما – رکن – مرکب – مار – کنگر – گرم – آبگرمکن – کربن – گمرک – بانگ – کار – مارک

روستای مارگون

مرحله ۵۱۱

شکار – خشاب – شراب – خارش – شاخ – خشکبار – خشک – بارش – بارکش

مرحله ۵۱۲

دهان – نهاد – پناهنده – پند – دانه – پنهان – دهن – پناه – نهان

مرحله ۵۱۳

پیام – لامپ – مایل – کپل – المپیک – پیک – مالک – ملک – کمال – پلاک – کلم – پیل

مرحله ۵۱۴

آرپیچی – چاپ – پیچ – پیری – یاری – پیر – پارچ

مرحله ۵۱۵

کتان – ترسناک – کنسرت – ترک – کسر – تانکر – تنک – تکان – کارتن – ساکت – تانک

مرحله ۵۱۶

کمر – لیتر – موکت – متر – وکیل – کرم – متروک – کیلومتر – مترو – تکمیل – کولر – کویر – متلک – ریتم – لیمو – رتیل

مرحله ۵۱۷

توپ – پاسخ – سوپ – اوستا – سخت – سوخت – پوست – سخاوت – اختاپوس – پست

مرحله ۵۱۸

شوهر – رشوه – شوره – شهریور – هوش – شیوه – شور – شرور – شهر

مرحله ۵۱۹

تمبر – مار – مرتب – خراب – خمار – اخبار – آخرت – مخابرات – آمار – خرما – مختار – بخار – متر

مرحله ۵۲۰

نیش – شمعدانی – نماد – منشی – نمایش – ماشین – دینام – مانع – میدان – شمع – دشمن – مایع – معدن – دانش – دشنام – دنیا – نمد

مرحله ۵۲۱

مترو – ستوه – ستم – تسمه – ترمه – رستم – توهم – مهر – سهم – همسر – سورتمه – ترسو – مسرت – سوره

مرحله ۵۲۲

دولت – لبو – کندو – تنبل – کبد – کبود – نوبت – تولد – نوک – نود – نبوت – تونل – کدوتنبل

مرحله ۵۲۳

فاز – رزم – مرز – رمز – تراز – مار – فازمتر – ترمز – مفت – متر – رام – راز

مرحله ۵۲۴

قاچ – چاق – چاله – قله – چلاق – چاقاله – چله – چاه

مرحله ۵۲۵

ماه – ایهام – مایل – اهلی – مال – مایه – هیمالیا – میله – ایل – الهام – ایلام – ماهی

مرحله ۵۲۶

شمال – واش – شامپو – پشمالو – مولا – شال – ماش – پوشال – پول – پشم – لامپ – لواش – آمپول – موش – شام

مرحله ۵۲۷

آشکار – شنا – رشک – اسکار – کسر – اسکان – شکار – کارشناس – شانس – رانش

مرحله ۵۲۸

امی – نشاسته – شام – ایام – امشی – شنا – مزایا – آمیزش – ایمان

مرحله ۵۲۹

زاغه – بالغ – غلبه – زاغ – غاز – غزل – بزغاله – زباله – غزال – غزاله – غله – ابلغ – زال

مرحله ۵۳۰

خراش – شوخی – آرشیو – شاخ – شرور – خروار – شیار – خروش – ریش – شیخ – خیار – یورش – خاور – خیارشور

روستای محمدآباد

مرحله ۵۳۱

پست – سخت – سرخس – خروس – پسر – خرس – سرخ – سرخپوست – خسرو – پرستو

مرحله ۵۳۲

گیتار – گریان – ریگ – نگار – گارانتی – تنگ – رینگ – تیر – گرانیت – رایگان – یگان

مرحله ۵۳۳

شامی – آزمایش – یشم – میش – زایش – میز – ماش

مرحله ۵۳۴

بررسی – سبد – سردر – دبیر – سردبیر – سیب – سرب – سرد – بید

مرحله ۵۳۵

نرخ – رصد – خرده – خنده – صخره – نهاد – دهان – خانه – دانه – خدا – نهار – رصدخانه – صادر – خرد

مرحله ۵۳۶

آخرت – ساکت – استخر – خسارت – سرخک – سخت – خاکستر – سرخ – کاخ – خرس

مرحله ۵۳۷

کتان – تانک – کدو – کودتا – تند – وانت – کادو – کودن – دوک – تکواندو – کندو – نوک – تنک

مرحله ۵۳۸

دامپزشک – اشک – پزشک – پاک – پشم – پماد – مشک – شاد – شکم – پشمک

مرحله ۵۳۹

قرارداد – قرار – رادار – درد – داد – دارا – قدر

مرحله ۵۴۰

سوپ – سفر – پروفسور – سپر – پرس – پررو – سرو – پسر

مرحله ۵۴۱

سکان – سنجاقک – جنس – سنج – سقا – سکنج – سنجاقک – کنج

مرحله ۵۴۲

صاحب – حصبه – صحابه – صبح – مصاحبه – مباح

مرحله ۵۴۳

آتل – ایتالیا – یال – ایالت – ایل – لایی

مرحله ۵۴۴

فردا – فرود – رضا – فرض – فنر – دوران – فضانورد – فضا – نادر – ناف – فرد – نوار – فوران

مرحله ۵۴۵

انار – کاخ – نهار – کرانه – خانه – اکراه – کنار – خنک – کره – هنر – کارخانه – کار – هنر

مرحله ۵۴۶

لالا – زلال – زالزالک – کالا – کال – الکل – لاک – کزاز – لال

مرحله ۵۴۷

گوش – گزارش – هاشور – هزار – شهر – وزرا – شوهر – ورزش – گوهر – ورزشگاه – گوارش – شاهرگ – زهر

مرحله ۵۴۸

دهن – نهاد – زانو – زنده – وزنه – اندوه – دهان – وزن – دانه – زندان – نوزاد – نانو – نوازنده

مرحله ۵۴۹

نسل – لوچ – نوه – نوچه – سوله – سهولت – لوس – تونل – چهلستون – ستون – هتل – چونه

مرحله ۵۵۰

پرتو – اسپورت – پارس – پارو – ترس – پسر – پست – پاسپورت – روستا – پرستو – پاسور – ترسو – توپ – سوپاپ – راست – پوست

روستای هیر الموت

مرحله ۵۵۱

لایی – یلدا – دلیر – ریل – دبیر – دلار – بدل – بال – بیل – بیدار – بیلیارد – دایی – دلبر – دریا

مرحله ۵۵۲

فارس – شمر – فرش – سفر – مسافر – کفش – کشف – فشار – مسافرکش – کفاش – کاشف – سفارش – ماسک

مرحله ۵۵۳

سنگفرش – نگرش – شرف – نفس – فشنگ – سنگ – فرسنگ – سرنگ – نرگس – سنگ

مرحله ۵۵۴

پونه – خانه – خون – پهن – پتو – خان – نپخته – وانت – خاتون – توپخانه – تپه – پناه – هوا

مرحله ۵۵۵

لودر – زردآلو – رود – دلاور – زالو – لرز – روز – لارو – دراز – دلار – درز

مرحله ۵۵۶

لرزش – لیزر – رازی – شالیزار – آریا – ارزش – لیز – ریش – آزار – ریز

مرحله ۵۵۷

جوش – روش – روکش – جاشو – کاج – کوشا – جارو – جوشکار – کشور – رواج

مرحله ۵۵۸

قول – لقب – قلم – بوق – قوم – بوم – قبول – لبو – بوقلمون – منقول – منقل – مبل – قلب

مرحله ۵۵۹

گوشی – بازی – بازیگوش – آشوب – گویش – گویا – یواش – بازو – گاو – آویز – گوش – یوگا – گاز – شیب

مرحله ۵۶۰

ترشی – شریف – پشتی – فیش – شیر – شتر – تپش – فرش – شرف – پیشرفت

مرحله ۵۶۱

آدمیزاد – داماد – دزد – امید – زامیاد – آزادی – مازاد – مزد – ایام – میز – ایزد – مداد – امداد

مرحله ۵۶۲

مسری – سرمربی – سیب – رسم – سیم – مسیر – بررسی – مربی – رسمی

مرحله ۵۶۳

سوز – ساز – ستیز – آتشسوزی – وزش – تیز – سویا – زیست – ستایش – سایش – شیوا – تساوی – تازی – زشت

مرحله ۵۶۴

کشور – گوارش – کور – گوش – شکر – واشر – کاوشگر – شکار – گاو – روکش

مرحله ۵۶۵

نیم – لیمو – مویین – مینو – نیلی – مین – میلیون

مرحله ۵۶۶

بهروز – روده – هرز – زرد – روز – زردچوبه – زبر – روزه

مرحله ۵۶۷

شیون – هوش – شیوه – میهن – مهین – شومینه – میش – نیمه – موش – مینو – منشی – میوه

مرحله ۵۶۸

ناف – نفتالین – فایل – تفنن – تلافی – فلات – لنت – لیف – تلفن – فینال – ناتنی – لاف – آنتن – فیل

مرحله ۵۶۹

پایتخت – تیپ – پخت – تایپ – پاتختی – تخت

مرحله ۵۷۰

روان – ناف – نفر – وفا – فنر – نیرو – افیون – رویا – ویران – فرنی – آفرین – فناوری – فوران – فانی

روستای شاندرمن

مرحله ۵۷۱

قتل – عقل – سنت – عسل – عتیق – علی – نستعلیق – قلع – تلقین – تنیس – تعلیق – لعنت – لیست – نسل

مرحله ۵۷۲

ناز – باد – بند – بندباز – زبان – باز – بادبزن – باند

مرحله ۵۷۳

کافر – کفار – مکار – فکر – مار – رام – کمر – فرار – کارفرما

مرحله ۵۷۴

درنا – گران – گرد – رنگ – پندار – رند – پدر – پرندگان – گردن – گراد – دانگ – نگار – درنگ – پند

مرحله ۵۷۵

کتان – کمین – تیرکمان – یکتا – نیمکت – کرامت – ماتیک – امنیت – منکرات – رمانتیک – تانکر – تانک – کتیرا – تاریک – تمرین – مکان

مرحله ۵۷۶

سوال – سهل – گلو – گسل – سال – گاو – گله – سوله – الگو – گوساله – هوس – ساوه

مرحله ۵۷۷

خشن – خوناشام – اخمو – خوشنام – خشم – خون – موش – شخم – شام – خانم – خوانا – شاخ – منش – خاموش

مرحله ۵۷۸

چرب – اداری – چای – برد – ادیب – آریا – آبدارچی – آبادی – بیدار – چربی – بید – دریا – دربی – چادر – دیار – اریب

مرحله ۵۷۹

آرایشگر – آرایش – آریا – شیر – گرایش – ریگ – ریش – اشرار

مرحله ۵۸۰

لوح – خوشحال – حلوا – حوا – لواش – شوخ – خال

مرحله ۵۸۱

سونا – یاس – سروان – یاور – ویار – روان – سیر – نوار – سواری – ویران – روانی – اسیر – نیرو – سیانور – سرو

مرحله ۵۸۲

برفک – کبر – برف – باک – کافر – بیک – باریک – فرار – کیف – فریبکار – فکر – فریب – کفر – رکابی – فریبا – کبیر – بایر

مرحله ۵۸۳

مشت – شترمرغ – غرش – مرغ – شتر

مرحله ۵۸۴

ستایش – شایسته – آشتی – سایه – تیشه – سیاه – تهی

مرحله ۵۸۵

موکل – مرام – کولر – اکرم – کلام – مکارم – کامل – کلم – مال – مارمولک – کورمال – مار – مولا – کمال – رمل – کلر

مرحله ۵۸۶

سفت – سرفه – درست – ترفند – فهرست – سرد – فتنه – تنفس – نفرت – هدف – سفره – فرستنده – نفت – سفر – فنر

مرحله ۵۸۷

حراست – سحر – سار – حسرت – اسارت – استراحت – راست – ترس – راحت

مرحله ۵۸۸

نخود – دوزخ – زود – پوزخند – وزن – خون – پند

مرحله ۵۸۹

شخم – موز – موش – موزه – هوش – زخم – خوشه – همزه – خوشمزه

مرحله ۵۹۰

بند – سرب – داس – نادرست – راست – درست – سرداب – نسبت – انبردست – نبرد – دربان – تناسب – سراب – آدرسر – دربست

روستای بابلسر

مرحله ۵۹۱

دین – هند – گون – یهود – نوید – گنده – گیوه – گودی – هندو – دهن – دیه – ودیه – گونی – گوینده – گونه – هنگ – هود – وین

مرحله ۵۹۲

سکته – سوره – شوهر – شکر – ترک – ترش – کوره – ترس – شوکت – کوسه – شوکه – کشور – رشوه – شور – شکوه – شهر – شرک – ورشکسته – شهرت – شرکت

مرحله ۵۹۳

تبر – سرعت – عباس – سرب – نبات – سراب – عربستان – عابر – عرب – عناب – ساعت – ترس – تناسب – عبرت – نسبت – تابع – ترب

مرحله ۵۹۴

ابر – برد – برادر – باردار – باد – دربار – ابرار – آبدار – رادار – آباد

مرحله ۵۹۵

چاهک – چکه – آهک – کاه – تباه – کاتب – چابک – باک – کتابچه – کته – هتک – کتاب – ابهت – تابه

مرحله ۵۹۶

چادر – آمپر – چرم – دام – مراد – دما – مدار – پدر – پارچ – پماد – پدرام – پرچمدار – پرچم – مادر – مردار – چپر – چاپ

مرحله ۵۹۷

مدد – دمار – مراد – درآمد – دما – مداد – دادار – مار – مرد – مادر – امداد – دامدار – داماد – مردد – مرداد – مدارا – آمار

مرحله ۵۹۸

صاعد – عمر – اعظم – صدر – عصر – عمار – صدراعظم – معاصر – مادر – مصر – رعد – مصراع – عماد – رصد – صدا – صرع – عصا – صادر

مرحله ۵۹۹

میترا – ترمینال – ایمن – تیم – متین – مینا – لنت – املت – رتیل – متن – امنیت – متر – تیر – لیتر – متان – مایل – امین – تمرین

مرحله ۶۰۰

طلاب – بلوط – طالب – لبو – طول – طلا – طلب – دوبل – بدل – بلاد – داوطلب – بال – وبال – طبل

مرحله ۶۰۱

مردانه – نرم – دهن – مادر – نهاد – فرمانده – نمره – نفر – دامنه – رهنما – نهار – مرد – ماهر – ماده – مهر – مهد – فرد – فردا – درمان – نامرد – فرمان – دفن – رفاه

مرحله ۶۰۲

ماهر – گریه – گیاه – مرگ – ماهی – گریم – گرما – ماهیگیر – گام – گرمایی – ریه – یاری – گمراهی – آگهی – رهایی – گیره – گمراه

مرحله ۶۰۳

رشد – شاخ – ارشد – درنا – نرخ – درخشان – ناشر – خرد – خارش – رخشان – خدا – رانش – خشن – نادر – دانش – درخش

مرحله ۶۰۴

آخرت – بیت – بخاری – ابر – تبخیر – بختیاری – خیار – خار – خبر – بختیار – ابتر – خراب – تخریب – تاریخ – تیر – اختر

مرحله ۶۰۵

دهن – امین – نهان – نهاد – نماینده – مین – مهد – ندیمه – دهمین – نماد – میدان – مدینه – میهن – ناهید – مهدی – دنیا – دامنه – دینام

مرحله ۶۰۶

دیلم – دنیا – مدال – دینام – لیمو – مینو – لیموناد – مین – دام – لیوان – میدان – والدین – مایو – میلاد – ملوان – دما – دیوان – نمد

مرحله ۶۰۷

قلب – مبله – مقابل – ملاقه – قباله – لقب – ماله – قبله – قبا – لقمه – مال – مقابله – ماه – قاب – ابلق – قلم – قلاب – قابلمه – قالب – قلمه – مقاله

مرحله ۶۰۸

شیره – شیر – شریف – فرش – رشته – فیش – شرف – ترشی – تیر – پیشرفته – ریشه – شیفته – شیفت – پشتی – هشت – شهر – هفت – فرشته

مرحله ۶۰۹

شازده – هزار – ارده – آرشه – شهد – هرز – زرد – ارزش – زرده – زاهد – رشد – زهرا – شاهد – رده – ارشد – شهرزاد – دراز – ارز – آزرده – آرد

مرحله ۶۱۰

رولت – تریل – ریمل – ولرم – متولی – تورم – مروت – یورش – ترشی – مشیت – لیمو – رویش – مشتری – مترو – ریشو – لیتر – مشتی – لیموترش – ملیت – رتیل

روستای فیلبند

مرحله ۶۱۱

ادویه – دوانه – آدینه – نوید – هادی – یاوه – یهود – هندو – هود – دهن – آینده – دانه – اندوه – آوند – ناهید – دوان – دیوان – دهان – دنیا – دایه – هند – دیوانه

مرحله ۶۱۲

خطکشی – خشک – خطکش – کشی – کیش – شیخ – شیک – خطی

مرحله ۶۱۳

اکرم – آمار – کرم – آرام – مکار – مکر – اراک – مری – کما – ایام – مار – اکرام – آریا – کمر – امیر – مبرا – آمریکا – میر

مرحله ۶۱۴

میلیارد – میلادی – دلار – مری – مایل – دلیر – دیر – میلاد – ایمیل – میرا – دریا – مدیر – مرد – آمل – مدال – مدار – مرید – لری – لرد – دمل – یلدا – دیلم – دریل – لیر

مرحله ۶۱۵

دربی – بید – بایر – باد – دیر – دیبا – رای – ردیاب – ابری – بیدار – دریا – دار – اریب – دیار – ادیب – ریا – آرد – ربا – ادبی – دبیر – ادب

مرحله ۶۱۶

مکان – کارانه – امکان – ماهر – اهرام – رهنما – ناکام – کمانه – اماکن – اکرم – کامران – مکار – همانا – کارنامه – راهنما – اکراه – کرانه – اراک – امان

مرحله ۶۱۷

رویش – رفو – ظفر – فرش – یورش – ظروف – فیش – ظرف – ویفر – شوفر – شریف – ظرفشویی – فروش – ظریف – فوری

مرحله ۶۱۸

هاری – سیاره – سیاهرگ – سیگار – گیس – گیاه – هاگ – گریس – گیره – آگهی – سیار – ریسه – گره – سایه – گریه – یاسر – هراس – سیر – سیاه – ریگ – ریه – ساری – گهر

مرحله ۶۱۹

دشنه – شاد – شاهدانه – دانش – شانه – دهن – دهان – دهانه – دانا – شاه – شنا – شهد – شاهد – شادان – نهاد

مرحله ۶۲۰

دما – آداب – دام – ابا – ادب – بادام – ابد – باد – آدم – آباد

مرحله ۶۲۱

سهام – ماده – رسم – اراده – مدرسه – سهامدار – دما – مهار – مدار – ماه – اداره – اهرم – آدامس – ادامه – مدارا – ساده – همسر – سرمه – آدرس – مرد – داس – مهر

مرحله ۶۲۲

سال – تاس – کلاس – کال – تاک – کاست – کسالت – اسکلت – لاک – سالک – ساکت – کسل

مرحله ۶۲۳

نبات – کابینت – بانک – لکنت – لاتین – کلیات – کبالت – نیابت – کابل – کلان – تنبل – نکات – آنتیک – لبنیات – کتاب – بالن – تانک – تلکابین – بینا

مرحله ۶۲۴

نهاد – خنده – اندوه – نواده – ناخن – نهان – هاون – هندو – نانو – نخود – خندان – دهان – خواننده – خانه – واده

مرحله ۶۲۵

دلبر – دالبر – اردبیل – دایر – بیدل – بید – دبیر – یارد – دربی – دریا – دریبل – ریل – دلیر – دلبری – یلدا – بار – بیدار – باد – دیار – دلار – دریل – اریب

مرحله ۶۲۶

ورم – مورچه – چرم – وهم – چرمه – مهر – هرم

مرحله ۶۲۷

لمس – سهم – سالم – ساوه – مولا – ملوس – اسوه – لامسه – سوال – سوله – هلو – هالو – لوس – سلام – ماسوله – سهام – سهم – مال – ماه

مرحله ۶۲۸

نیشابور – بور – شناور – بانو – شیب – آشوب – آرشیو – روبان – نیرو – ربایش – شیر – روشن – شبان – بینش – باور – آویشن – رانش – ویران

مرحله ۶۲۹

سرو – نوک – کوسن – نوکر – کسر – کورس – رکن – نورس – کنسرو – سکو – نور – سکون – سورن – کور

مرحله ۶۳۰

رند – رانش – دلار – شلنگ – رنگ – گردش – شگرد – لنگ – رشد – نگرش – نادر – نگارش – شالگردن – گلدان – لنگر – ناشر – دانشگر – گردن – گلشن – گشاد – گلنار – لگن – گران – شاد

از Google

Googol = 10^100

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *