مرحله ۱

مرحله ی ۱ (مکتب خانه ی ۱)
مرحله ۱: آب
مرحله ۲: مس
مرحله ۳: زن
مرحله ۴: دل
مرحله ۵: شب
مرحله ۶: کاج
مرحله ۷: صدف
مرحله ۸: فیل
مرحله ۹: شیر
مرحله ۱۰: جنگ
مرحله ۱۱: زرد
مرحله ۱۲: شاه
مرحله ۱۳: عصا
مرحله ۱۴: سرب
مرحله ۱۵: قلک
مرحله ۱۶: کلاه
مرحله ۱۷: دلار
مرحله ۱۸: ابرو
مرحله ۱۹: فلفل
مرحله ۲۰: صندل
مرحله ۲۱: حوله
مرحله ۲۲: قیچی
مرحله ۲۳: فندک
مرحله ۲۴: شربت
مرحله ۲۵: نبات
مرحله ۲۶: کتری
مرحله ۲۷: قطار
مرحله ۲۸: سنبل
مرحله ۲۹: چادر
مرحله ۳۰: پرده
مرحله ۳۱: بستنی
مرحله ۳۲: بیلچه
مرحله ۳۳: ناهار
مرحله ۳۴: جواهر
مرحله ۳۵: کرگدن
مرحله ۳۶: استخر
مرحله ۳۷: کارون
مرحله ۳۸: کشمیر
مرحله ۳۹: باران
مرحله ۴۰: اسفند
مرحله ۴۱: سماور
مرحله ۴۲: اهواز
مرحله ۴۳: شاگرد
مرحله ۴۴: انگور
مرحله ۴۵: سخاوت
مرحله ۴۶: سرطان
مرحله ۴۷: صندوق
مرحله ۴۸: مامان
مرحله ۴۹: مهندس
مرحله ۵۰: شوفاژ
مرحله ۵۱: اضطراب
مرحله ۵۲: ادبیات
مرحله ۵۳: نارنجی
مرحله ۵۴: بابونه
مرحله ۵۵: عنکبوت
مرحله ۵۶: کاروان
مرحله ۵۷: کارمند
مرحله ۵۸: کاناپه
مرحله ۵۹: کیبورد
مرحله ۶۰: پیراهن
مرحله ۶۱: اصفهان
مرحله ۶۲: استکان
مرحله ۶۳: آلاسکا
مرحله ۶۴: دریاچه
مرحله ۶۵: کامیون
مرحله ۶۶: خورشید
مرحله ۶۷: شیرینی
مرحله ۶۸: کانادا
مرحله ۶۹: موبایل
مرحله ۷۰: پرتقال
مرحله ۷۱: سیستان
مرحله ۷۲: لاهیجان
مرحله ۷۳: عربستان
مرحله ۷۴: دانشگاه
مرحله ۷۵: تکواندو
مرحله ۷۶: اقیانوس
مرحله ۷۷: ساندویچ
مرحله ۷۸: کانتینر
مرحله ۷۹: موزاییک
مرحله ۸۰: هیمالیا
مرحله ۸۱: رستوران
مرحله ۸۲: دانشمند
مرحله ۸۳: ایتالیا
مرحله ۸۴: سرشماری
مرحله ۸۵: کارتینگ
مرحله ۸۶: اوکراین
مرحله ۸۷: دانستنی
مرحله ۸۸: کوهستان
مرحله ۸۹: شرمندگی
مرحله ۹۰: دانمارک
مرحله ۹۱: نمایشگر
مرحله ۹۲: کردستان
مرحله ۹۳: هندوانه
مرحله ۹۴: بادمجان
مرحله ۹۵: کارخانه
مرحله ۹۶: ورزشگاه
مرحله ۹۷: کانتینر
مرحله ۹۸: گردشگری
مرحله ۹۹: تروریست
مرحله ۱۰۰: شاهنامه
مرحله ۱۰۱: پیراشکی
مرحله ۱۰۲: راهنمایی
مرحله ۱۰۳: ماکارونی
مرحله ۱۰۴: کرمانشاه
مرحله ۱۰۵: تلویزیون
مرحله ۱۰۶: مازندران
مرحله ۱۰۷: بلوچستان
مرحله ۱۰۸: دبیرستان
مرحله ۱۰۹: چهارشنبه
مرحله ۱۱۰: الگوریتم
مرحله ۱۱۱: سس
مرحله ۱۱۲: بم
مرحله ۱۱۳: مچ
مرحله ۱۱۴: تز
مرحله ۱۱۵: سل
مرحله ۱۱۶: ببر
مرحله ۱۱۷: کمد
مرحله ۱۱۸: میش
مرحله ۱۱۹: کتک
مرحله ۱۲۰: تخت
مرحله ۱۲۱: مغز
مرحله ۱۲۲: ماش
مرحله ۱۲۳: پیچ
مرحله ۱۲۴: عهد
مرحله ۱۲۵: وزن
مرحله ۱۲۶: بنده
مرحله ۱۲۷: ساحل
مرحله ۱۲۸: قرار
مرحله ۱۲۹: راسو
مرحله ۱۳۰: نخود
مرحله ۱۳۱: ماهر
مرحله ۱۳۲: سالن
مرحله ۱۳۳: کمند
مرحله ۱۳۴: بالن
مرحله ۱۳۵: ماست
مرحله ۱۳۶: ذغال
مرحله ۱۳۷: قاشق
مرحله ۱۳۸: کتاب
مرحله ۱۳۹: عربی
مرحله ۱۴۰: جوان
مرحله ۱۴۱: شوهر
مرحله ۱۴۲: شانس
مرحله ۱۴۳: حافظ
مرحله ۱۴۴: مادر
مرحله ۱۴۵: جودو
مرحله ۱۴۶: نیمرو
مرحله ۱۴۷: کفتار
مرحله ۱۴۸: زنبیل
مرحله ۱۴۹: پیروز
مرحله ۱۵۰: پارچه
مرحله ۱۵۱: بادام
مرحله ۱۵۲: فریزر
مرحله ۱۵۳: صاعقه
مرحله ۱۵۴: سرسره
مرحله ۱۵۵: بخاری
مرحله ۱۵۶: قافیه
مرحله ۱۵۷: کابوس
مرحله ۱۵۸: پراید
مرحله ۱۵۹: اشکنه
مرحله ۱۶۰: مهتاب
مرحله ۱۶۱: سمندر
مرحله ۱۶۲: نارون
مرحله ۱۶۳: خندان
مرحله ۱۶۴: فاصله
مرحله ۱۶۵: پیتزا
مرحله ۱۶۶: ترانه
مرحله ۱۶۷: سیبری
مرحله ۱۶۸: استاد
مرحله ۱۶۹: سالار
مرحله ۱۷۰: خشخاش
مرحله ۱۷۱: گاراژ
مرحله ۱۷۲: قندیل
مرحله ۱۷۳: درشکه
مرحله ۱۷۴: نمایش
مرحله ۱۷۵: سنگین
مرحله ۱۷۶: پایین
مرحله ۱۷۷: زرافه
مرحله ۱۷۸: بیمار
مرحله ۱۷۹: قلاده
مرحله ۱۸۰: قابلمه
مرحله ۱۸۱: باشگاه
مرحله ۱۸۲: خیابان
مرحله ۱۸۳: آنلاین
مرحله ۱۸۴: سرامیک
مرحله ۱۸۵: باقالی
مرحله ۱۸۶: کاشانه
مرحله ۱۸۷: پپرونی
مرحله ۱۸۸: کاراته
مرحله ۱۸۹: مبلمان
مرحله ۱۹۰: میزبان
مرحله ۱۹۱: کارگاه
مرحله ۱۹۲: مالیات
مرحله ۱۹۳: پیشخوان
مرحله ۱۹۴: اندیمشک
مرحله ۱۹۵: پلاکارد
مرحله ۱۹۶: سرایدار
مرحله ۱۹۷: کاراگاه
مرحله ۱۹۸: بادیگارد
مرحله ۱۹۹: دکوراسیون
مرحله ۲۰۰: رز
مرحله ۲۰۱: خط
مرحله ۲۰۲: غم
مرحله ۲۰۳: پا
مرحله ۲۰۴: جن
مرحله ۲۰۵: خام
مرحله ۲۰۶: رسا
مرحله ۲۰۷: سیب
مرحله ۲۰۸: قوی
مرحله ۲۰۹: سنگ
مرحله ۲۱۰: یقه
مرحله ۲۱۱: جرم
مرحله ۲۱۲: شیب
مرحله ۲۱۳: صدا
مرحله ۲۱۴: غلط
مرحله ۲۱۵: ندا
مرحله ۲۱۶: چشم
مرحله ۲۱۷: موز
مرحله ۲۱۸: خان
مرحله ۲۱۹: چاه
مرحله ۲۲۰: پتو
مرحله ۲۲۱: ماش
مرحله ۲۲۲: خوب
مرحله ۲۲۳: بغض
مرحله ۲۲۴: مرز
مرحله ۲۲۵: وال
مرحله ۲۲۶: عدس
مرحله ۲۲۷: برف
مرحله ۲۲۸: خرس
مرحله ۲۲۹: قول
مرحله ۲۳۰: خمس
مرحله ۲۳۱: فال
مرحله ۲۳۲: شمش
مرحله ۲۳۳: تیپ
مرحله ۲۳۴: ثبت
مرحله ۲۳۵: پشه
مرحله ۲۳۶: لوس
مرحله ۲۳۷: تپه
مرحله ۲۳۸: یار
مرحله ۲۳۹: جیپ
مرحله ۲۴۰: دیزی
مرحله ۲۴۱: غلتک
مرحله ۲۴۲: سمنو
مرحله ۲۴۳: پدال
مرحله ۲۴۴: سنجد
مرحله ۲۴۵: کشتی
مرحله ۲۴۶: عیدی
مرحله ۲۴۷: قنات
مرحله ۲۴۸: دیار
مرحله ۲۴۹: بهشت
مرحله ۲۵۰: پشمک
مرحله ۲۵۱: طوسی
مرحله ۲۵۲: قلدر
مرحله ۲۵۳: سینی
مرحله ۲۵۴: گوجه
مرحله ۲۵۵: مشهد
مرحله ۲۵۶: عرشه
مرحله ۲۵۷: مشکی
مرحله ۲۵۸: دلمه
مرحله ۲۵۹: شاخه
مرحله ۲۶۰: آگهی
مرحله ۲۶۱: شهید
مرحله ۲۶۲: خمیر
مرحله ۲۶۳: خنده
مرحله ۲۶۴: گربه
مرحله ۲۶۵: سعدی
مرحله ۲۶۶: کفاش
مرحله ۲۶۷: کباب
مرحله ۲۶۸: تراش
مرحله ۲۶۹: سرمه
مرحله ۲۷۰: کوپه
مرحله ۲۷۱: تنظیم
مرحله ۲۷۲: بوشهر
مرحله ۲۷۳: جوانه
مرحله ۲۷۴: قلابی
مرحله ۲۷۵: آپارات
مرحله ۲۷۶: اقاقیا
مرحله ۲۷۷: خوزستان
مرحله ۲۷۸: خم
مرحله ۲۷۹: کر
مرحله ۲۸۰: هل
مرحله ۲۸۱: زر
مرحله ۲۸۲: پل
مرحله ۲۸۳: ریش
مرحله ۲۸۴: محل
مرحله ۲۸۵: رضا
مرحله ۲۸۶: قند
مرحله ۲۸۷: ملی
مرحله ۲۸۸: کشمش
مرحله ۲۸۹: املت
مرحله ۲۹۰: شرکت
مرحله ۲۹۱: قاتل
مرحله ۲۹۲: صادر
مرحله ۲۹۳: کشمکش
مرحله ۲۹۴: کارتل
مرحله ۲۹۵: شناسه
مرحله ۲۹۶: وکالت
مرحله ۲۹۷: آباده
مرحله ۲۹۸: کارامل
مرحله ۲۹۹: احتکار
مرحله ۳۰۰: اختصاص
مرحله ۳۰۱: میلیون
مرحله ۳۰۲: مرسوله
مرحله ۳۰۳: نماینده
مرحله ۳۰۴: اورانوس
مرحله ۳۰۵: گازوئیل
مرحله ۳۰۶: خواننده
مرحله ۳۰۷: ژاندارمری
مرحله ۳۰۸: رگ
مرحله ۳۰۹: قم
مرحله ۳۱۰: لب
مرحله ۳۱۱: صد
مرحله ۳۱۲: گل
مرحله ۳۱۳: فخر
مرحله ۳۱۴: عمه
مرحله ۳۱۵: تاب
مرحله ۳۱۶: ادب
مرحله ۳۱۷: شرک
مرحله ۳۱۸: وزیر
مرحله ۳۱۹: انگل
مرحله ۳۲۰: حساب
مرحله ۳۲۱: فروش
مرحله ۳۲۲: هندل
مرحله ۳۲۳: جیوه
مرحله ۳۲۴: ریال
مرحله ۳۲۵: برکه
مرحله ۳۲۶: تگرگ
مرحله ۳۲۷: شیار
مرحله ۳۲۸: آرنج
مرحله ۳۲۹: گناه
مرحله ۳۳۰: گلاب
مرحله ۳۳۱: کاغذ
مرحله ۳۳۲: قیمه
مرحله ۳۳۳: شریک
مرحله ۳۳۴: زمین
مرحله ۳۳۵: قیمت
مرحله ۳۳۶: میوه
مرحله ۳۳۷: پیله
مرحله ۳۳۸: آچار
مرحله ۳۳۹: مشتری
مرحله ۳۴۰: هزاره
مرحله ۳۴۱: راهبه
مرحله ۳۴۲: قافله
مرحله ۳۴۳: شیراز
مرحله ۳۴۴: مخروبه
مرحله ۳۴۵: کاربرد
مرحله ۳۴۶: اختصار
مرحله ۳۴۷: کارائیب
مرحله ۳۴۸: افغانستان
مرحله ۳۴۹: رخ
مرحله ۳۵۰: بز
مرحله ۳۵۱: جد
مرحله ۳۵۲: آش
مرحله ۳۵۳: قو
مرحله ۳۵۴: سند
مرحله ۳۵۵: فنا
مرحله ۳۵۶: صبا
مرحله ۳۵۷: بیم
مرحله ۳۵۸: حنا
مرحله ۳۵۹: صراف
مرحله ۳۶۰: تبعه
مرحله ۳۶۱: بلال
مرحله ۳۶۲: شیشه
مرحله ۳۶۳: حلوا
مرحله ۳۶۴: بابل
مرحله ۳۶۵: شاغل
مرحله ۳۶۶: قمار
مرحله ۳۶۷: مبلغ
مرحله ۳۶۸: هلال
مرحله ۳۶۹: صاحب
مرحله ۳۷۰: پیچک
مرحله ۳۷۱: گوجه
مرحله ۳۷۲: ارزن
مرحله ۳۷۳: وکیل
مرحله ۳۷۴: آرامش
مرحله ۳۷۵: واریز
مرحله ۳۷۶: تازگی
مرحله ۳۷۷: شمارش
مرحله ۳۷۸: اتباع
مرحله ۳۷۹: تاراج
مرحله ۳۸۰: آلاله
مرحله ۳۸۱: اصراف
مرحله ۳۸۲: مواجب
مرحله ۳۸۳: گوارا
مرحله ۳۸۴: لالایی
مرحله ۳۸۵: شیرازه
مرحله ۳۸۶: اعتصاب
مرحله ۳۸۷: قندهار
مرحله ۳۸۸: کازرون
مرحله ۳۸۹: ارمنستان
مرحله ۳۹۰: یاتاقان
مرحله ۳۹۱: ارزان
مرحله ۳۹۲: مضاربه
مرحله ۳۹۳: مخالفت
مرحله ۳۹۴: اسرائیل
مرحله ۳۹۵: آپارتمان
مرحله ۳۹۶: مرغداری
مرحله ۳۹۷: اشتیاق
مرحله ۳۹۸: مجرمانه
مرحله ۳۹۹: شیمیایی
مرحله ۴۰۰: آذربایجان

مرحله ۲

مرحله ی ۲ (مکتب خانه ی ۲)
مرحله ۱: دوغ – آب
مرحله ۲: به – یار
مرحله ۳: سرد – سیر
مرحله ۴: دام – دار
مرحله ۵: عزا – دار
مرحله ۶: چرخ – کار
مرحله ۷: تن – پرور
مرحله ۸: درد – آور
مرحله ۹: فال – گیر
مرحله ۱۰: خنده – دار
مرحله ۱۱: حساب – دار
مرحله ۱۲: پنچر – گیر
مرحله ۱۳: کیلو – متر
مرحله ۱۴: استاد – یار
مرحله ۱۵: سیمان – کار
مرحله ۱۶: درد – سر
مرحله ۱۷: تنش – زا
مرحله ۱۸: هنر – جو
مرحله ۱۹: سنگ – دل
مرحله ۲۰: پس – رفت
مرحله ۲۱: خوش – رو
مرحله ۲۲: راه – حل
مرحله ۲۳: شب – پره
مرحله ۲۴: آب – رنگ
مرحله ۲۵: راه – زن
مرحله ۲۶: نفر – بر
مرحله ۲۷: خر – مگس
مرحله ۲۸: سر – بند
مرحله ۲۹: لاک – پشت
مرحله ۳۰: دل – تنگ
مرحله ۳۱: جنگ – جو
مرحله ۳۲: شاه – توت
مرحله ۳۳: قطب – نما
مرحله ۳۴: سیم – چین
مرحله ۳۵: مه – آلود
مرحله ۳۶: شاه – کار
مرحله ۳۷: آرام – پز
مرحله ۳۸: بت – پرست
مرحله ۳۹: دل – تنگی
مرحله ۴۰: نفس – گیر
مرحله ۴۱: شیر – موز
مرحله ۴۲: سر – رسید
مرحله ۴۳: کمر – بند
مرحله ۴۴: سر – بلند
مرحله ۴۵: مدیر – کل
مرحله ۴۶: کف – گرگی
مرحله ۴۷: شتر – مرغ
مرحله ۴۸: غذا – ساز
مرحله ۴۹: بند – باز
مرحله ۵۰: دل – بسته
مرحله ۵۱: لج – بازی
مرحله ۵۲: شاه – دزد
مرحله ۵۳: قند – شکن
مرحله ۵۴: نمک – دان
مرحله ۵۵: شهر – دار
مرحله ۵۶: گاو – آهن
مرحله ۵۷: جاه – طلب
مرحله ۵۸: سال – گرد
مرحله ۵۹: دروغ – گو
مرحله ۶۰: زرد – آلو
مرحله ۶۱: کیف – قاپ
مرحله ۶۲: حشره – کش
مرحله ۶۳: هفت – سین
مرحله ۶۴: عدس – پلو
مرحله ۶۵: شاه – راه
مرحله ۶۶: مار – پیچ
مرحله ۶۷: پیش – رفت
مرحله ۶۸: میز – گرد
مرحله ۶۹: آرام – گاه
مرحله ۷۰: نفس – تنگی
مرحله ۷۱: گرم – سیری
مرحله ۷۲: سرخ – پوست
مرحله ۷۳: قرار – داد
مرحله ۷۴: خوش – شانس
مرحله ۷۵: وحشت – زده
مرحله ۷۶: شاه – نشین
مرحله ۷۷: ذغال – سنگ
مرحله ۷۸: حواس – پرت
مرحله ۷۹: آرایش – گر
مرحله ۸۰: ناخن – گیر
مرحله ۸۱: خنده – دار
مرحله ۸۲: هنر – پیشه
مرحله ۸۳: بانک – دار
مرحله ۸۴: چشم – پوشی
مرحله ۸۵: جان – پناه
مرحله ۸۶: خوش – شناس
مرحله ۸۷: خود – نویس
مرحله ۸۸: درآمد – زا
مرحله ۸۹: دیده – بان
مرحله ۹۰: خام – خوار
مرحله ۹۱: جمع – آوری
مرحله ۹۲: نور – چشمی
مرحله ۹۳: پس – انداز
مرحله ۹۴: خدا – پرست
مرحله ۹۵: امام – زاده
مرحله ۹۶: اتاق – خواب
مرحله ۹۷: کشتی – گیر
مرحله ۹۸: شهر – بانو
مرحله ۹۹: نادر – شاه
مرحله ۱۰۰: جهان – گرد
مرحله ۱۰۱: مار – ماهی
مرحله ۱۰۲: آتش – نشان
مرحله ۱۰۳: چهل – چراغ
مرحله ۱۰۴: چلو – کباب
مرحله ۱۰۵: بزرگ – راه
مرحله ۱۰۶: گوجه – سبز
مرحله ۱۰۷: برادر – زن
مرحله ۱۰۸: پدر – بزرگ
مرحله ۱۰۹: شیشه – شور
مرحله ۱۱۰: آب – معدنی
مرحله ۱۱۱: زیر – زمین
مرحله ۱۱۲: جا – لباسی
مرحله ۱۱۳: سوار – کار
مرحله ۱۱۴: سنگ – نورد
مرحله ۱۱۵: بمب – افکن
مرحله ۱۱۶: تاس – کباب
مرحله ۱۱۷: نجات – بخش
مرحله ۱۱۸: خراب – کار
مرحله ۱۱۹: کوه – نورد
مرحله ۱۲۰: اجاق – گاز
مرحله ۱۲۱: ریش – سفید
مرحله ۱۲۲: سایه – بان
مرحله ۱۲۳: آتش – فشان
مرحله ۱۲۴: چراغ – قوه
مرحله ۱۲۵: خانه – دار
مرحله ۱۲۶: گردن – بند
مرحله ۱۲۷: خدمت – کار
مرحله ۱۲۸: شمشیر – زن
مرحله ۱۲۹: سر – افراز
مرحله ۱۳۰: زیر – انداز
مرحله ۱۳۱: استان – دار
مرحله ۱۳۲: شیرین – عقل
مرحله ۱۳۳: مدیر – عامل
مرحله ۱۳۴: سخت – افزار
مرحله ۱۳۵: آشپز – خانه
مرحله ۱۳۶: سینه – پهلو
مرحله ۱۳۷: کار – پرداز
مرحله ۱۳۸: قرمه – سبزی
مرحله ۱۳۹: خلیج – فارس
مرحله ۱۴۰: نرم – افزار
مرحله ۱۴۱: خود – پرداز
مرحله ۱۴۲: کارت – خوان
مرحله ۱۴۳: ریسک – پذیر
مرحله ۱۴۴: کوله – پشتی
مرحله ۱۴۵: مدار – بسته
مرحله ۱۴۶: کولر – گازی
مرحله ۱۴۷: توت – فرنگی
مرحله ۱۴۸: اسباب – کشی
مرحله ۱۴۹: سیب – زمینی
مرحله ۱۵۰: هیجان – زده
مرحله ۱۵۱: دانش – آموز
مرحله ۱۵۲: جوجه – تیغی
مرحله ۱۵۳: عقب – نشینی
مرحله ۱۵۴: جارو – برقی
مرحله ۱۵۵: کتاب – خانه
مرحله ۱۵۶: چشم – انداز
مرحله ۱۵۷: امیر – کبیر
مرحله ۱۵۸: خاک – انداز
مرحله ۱۵۹: بندر – عباس
مرحله ۱۶۰: پرورش – گاه
مرحله ۱۶۱: پیمان – کار
مرحله ۱۶۲: فوق – دکترا
مرحله ۱۶۳: مغازه – دار
مرحله ۱۶۴: عذر – خواهی
مرحله ۱۶۵: صرفه – جویی
مرحله ۱۶۶: فرمان – دار
مرحله ۱۶۷: بین – الملل
مرحله ۱۶۸: اسباب – بازی
مرحله ۱۶۹: پارچه – فروش
مرحله ۱۷۰: صورت – مسئله
مرحله ۱۷۱: زاینده – رود
مرحله ۱۷۲: رئیس – جمهور
مرحله ۱۷۳: موسیقی – دان
مرحله ۱۷۴: زیر – دریایی
مرحله ۱۷۵: شیرین – بیان
مرحله ۱۷۶: رنگین – کمان
مرحله ۱۷۷: شرکت – کننده
مرحله ۱۷۸: سیاست – مدار
مرحله ۱۷۹: دست – پرورده
مرحله ۱۸۰: دندان – پزشک
مرحله ۱۸۱: جمعه – بازار
مرحله ۱۸۲: پدر – خوانده
مرحله ۱۸۳: آفتاب – پرست
مرحله ۱۸۴: مصرف – کننده
مرحله ۱۸۵: دیوانه – وار
مرحله ۱۸۶: نتیجه – گیری
مرحله ۱۸۷: شگفت – انگیز
مرحله ۱۸۸: زیست – شناسی
مرحله ۱۸۹: وکیل – مدافع
مرحله ۱۹۰: پنهان – کاری
مرحله ۱۹۱: سرمایه – گذار
مرحله ۱۹۲: دروازه – قرآن
مرحله ۱۹۳: شرکت – تعاونی
مرحله ۱۹۴: تولید – کننده
مرحله ۱۹۵: چشم – به – راه
مرحله ۱۹۶: برنامه – ریزی
مرحله ۱۹۷: تک – تیر – انداز
مرحله ۱۹۸: منحصر – به – فرد
مرحله ۱۹۹: شیر – موز – بستنی
مرحله ۲۰۰: فیلم – نامه – نویس
مرحله ۲۱۶: دل – دار
مرحله ۲۱۷: بی – تاب
مرحله ۲۱۸: خر – گوش
مرحله ۲۱۹: لب – سوز
مرحله ۲۲۰: غرب – زده
مرحله ۲۲۱: با – عرضه
مرحله ۲۲۲: گلو – گاه
مرحله ۲۲۳: سوزن – بان
مرحله ۲۲۴: غم – انگیز
مرحله ۲۲۵: بی – تفاوت
مرحله ۲۲۶: شهر – آورد
مرحله ۲۲۷: نا – مناسب
مرحله ۲۲۸: تخت – جمشید
مرحله ۲۲۹: شناس – نامه
مرحله ۲۳۰: شهید – پرور
مرحله ۲۳۱: گور – کن
مرحله ۲۳۲: قهوه – چی
مرحله ۲۳۳: مدد – کار
مرحله ۲۳۴: بخار – شو
مرحله ۲۳۵: شاه – رود
مرحله ۲۳۶: کله – جوش
مرحله ۲۳۷: پر – کلاغی
مرحله ۲۳۸: سیاه – رگ
مرحله ۲۳۹: ذره – بین
مرحله ۲۴۰: ساحل – عاج
مرحله ۲۴۱: آدم – برفی
مرحله ۲۴۲: گاو – خونی
مرحله ۲۴۳: شاه – پسند
مرحله ۲۴۴: گوشت – کوب
مرحله ۲۴۵: گل – شیفته
مرحله ۲۴۶: طناب – کشی
مرحله ۲۴۷: جهان – دیده
مرحله ۲۴۸: گوجه – فرنگی
مرحله ۲۴۹: قلیه – ماهی
مرحله ۲۵۰: کوه – پیمایی
مرحله ۲۵۱: عهد – نامه
مرحله ۲۵۲: پی – گیر
مرحله ۲۵۳: زیان – بار
مرحله ۲۵۴: خود – پسندی
مرحله ۲۵۵: خود – رای
مرحله ۲۵۶: بی – کار
مرحله ۲۵۷: حزب – الله
مرحله ۲۵۸: جمع – آوری
مرحله ۲۵۹: رای – گیری
مرحله ۲۶۰: اتلاف – وقت
مرحله ۲۶۱: دل – جویی
مرحله ۲۶۲: فن – آوری
مرحله ۲۶۳: سر – شاخ
مرحله ۲۶۴: جهاد – گر
مرحله ۲۶۵: سر – شناس
مرحله ۲۶۶: اصلاح – طلب
مرحله ۲۶۷: خود – شیفته
مرحله ۲۶۸: ادامه – دار
مرحله ۲۶۹: نا – مشروع
مرحله ۲۷۰: هوا – پیما
مرحله ۲۷۱: اصول – گرا
مرحله ۲۷۲: چشم – گیر
مرحله ۲۷۳: کار – گاه
مرحله ۲۷۴: پیش – شرط
مرحله ۲۷۵: خود – داری
مرحله ۲۷۶: صلاح – دید
مرحله ۲۷۷: دست – آورد
مرحله ۲۷۸: داد – گستری
مرحله ۲۷۹: فرا – گیر
مرحله ۲۸۰: شهر – سازی
مرحله ۲۸۱: قابل – توجه
مرحله ۲۸۲: خود – باخته
مرحله ۲۸۳: غرور – آفرین
مرحله ۲۸۴: پر – افتخار
مرحله ۲۸۵: پر – مخاطره
مرحله ۲۸۶: سر – دم – دار
مرحله ۲۸۷: چهار – شنبه
مرحله ۲۸۸: کنسول – گری
مرحله ۲۸۹: قانون – گریز
مرحله ۲۹۰: ایالات – متحده
مرحله ۲۹۱: خدمت – گزار
مرحله ۲۹۲: فیتیله – پیچ
مرحله ۲۹۳: شورای – امنیت
مرحله ۲۹۴: خدمت – رسانی
مرحله ۲۹۵: سر – سام – آور
مرحله ۲۹۶: راستی – آزمایی
مرحله ۲۹۷: سر – به – فلک – کشیده
مرحله ۲۹۸: سازمان – ملل – متحد
مرحله ۲۹۹: مجلس – شورای – اسلامی
مرحله ۳۰۰: جمهوری – اسلامی – ایران

مرحله ۳

مرحله ی ۳ (اکابر ۱)
مرحله ۱: گل – خار
مرحله ۲: خیر – شر
مرحله ۳: شاخ – دم
مرحله ۴: تو – شما
مرحله ۵: تر – خشک
مرحله ۶: زر – سیم
مرحله ۷: تب – درد
مرحله ۸: آب – برق
مرحله ۹: مخ – هوش
مرحله ۱۰: پا – قلب
مرحله ۱۱: لک – پیس
مرحله ۱۲: جر – بحث
مرحله ۱۳: گل – خاک
مرحله ۱۴: پر – بال
مرحله ۱۵: غم – غصه
مرحله ۱۶: خم – برش
مرحله ۱۷: سس – نمک
مرحله ۱۸: رگ – خون
مرحله ۱۹: نخ – کوک
مرحله ۲۰: جد – پدر
مرحله ۲۱: سد – رود
مرحله ۲۲: زن – مرد
مرحله ۲۳: تن – بدن
مرحله ۲۴: رخ – نما
مرحله ۲۵: تل – تپه
مرحله ۲۶: سه – هفت
مرحله ۲۷: نی – نوا
مرحله ۲۸: شش – ریه
مرحله ۲۹: شک – ریا
مرحله ۳۰: نم – خیس
مرحله ۳۱: سن – سال
مرحله ۳۲: شب – روز
مرحله ۳۳: سم – مرگ
مرحله ۳۴: آب – آتش
مرحله ۳۵: آج – کفش
مرحله ۳۶: غش – ضعف
مرحله ۳۷: شل – سفت
مرحله ۳۸: حل – فصل
مرحله ۳۹: نه – هشت
مرحله ۴۰: کج – صاف
مرحله ۴۱: فر – گاز
مرحله ۴۲: دی – مهر
مرحله ۴۳: سر – راز
مرحله ۴۴: کر – کور
مرحله ۴۵: قد – وزن
مرحله ۴۶: خس – خار
مرحله ۴۷: سیل – بلا
مرحله ۴۸: دل – عقل
مرحله ۴۹: شب – سحر
مرحله ۵۰: بو – عطر
مرحله ۵۱: شط – رود
مرحله ۵۲: صف – نان
مرحله ۵۳: یخ – سرد
مرحله ۵۴: آن – این
مرحله ۵۵: بم – رطب
مرحله ۵۶: پر – تشک
مرحله ۵۷: طب – دوا
مرحله ۵۸: دف – تار
مرحله ۵۹: درس – مشق
مرحله ۶۰: سنگ – خاک
مرحله ۶۱: کلم – پلو
مرحله ۶۲: کنت – لرد
مرحله ۶۳: تیغ – تیز
مرحله ۶۴: هند – چین
مرحله ۶۵: قبل – بعد
مرحله ۶۶: مار – موش
مرحله ۶۷: یار – غار
مرحله ۶۸: هاج – واج
مرحله ۶۹: رنو – پژو
مرحله ۷۰: عمو – عمه
مرحله ۷۱: قلک – پول
مرحله ۷۲: کسب – کار
مرحله ۷۳: خشم – غضب
مرحله ۷۴: عیش – نوش
مرحله ۷۵: سه – چهار
مرحله ۷۶: کم – زیاد
مرحله ۷۷: طیب – حلال
مرحله ۷۸: جشن – جنگ
مرحله ۷۹: شرق – غرب
مرحله ۸۰: جیب – لباس
مرحله ۸۱: دیو – دلبر
مرحله ۸۲: مهر – آبان
مرحله ۸۳: جین – کتان
مرحله ۸۴: در – پنجره
مرحله ۸۵: حرم – ضریح
مرحله ۸۶: قلم – دفتر
مرحله ۸۷: تار – فلوت
مرحله ۸۸: قفل – کلید
مرحله ۸۹: کمد – بوفه
مرحله ۹۰: موش – گربه
مرحله ۹۱: جشن – سرور
مرحله ۹۲: نام – نشان
مرحله ۹۳: شاه – ملکه
مرحله ۹۴: کفش – کفاش
مرحله ۹۵: عمو – دایی
مرحله ۹۶: چای – قهوه
مرحله ۹۷: عرب – فارس
مرحله ۹۸: دشت – صحرا
مرحله ۹۹: نان – خمیر
مرحله ۱۰۰: برس – شانه
مرحله ۱۰۱: اسب – قاطر
مرحله ۱۰۲: کبر – غرور
مرحله ۱۰۳: پتو – بالش
مرحله ۱۰۴: فرش – قالی
مرحله ۱۰۵: شک – تردید
مرحله ۱۰۶: چاه – چاله
مرحله ۱۰۷: جت – سفینه
مرحله ۱۰۸: روح – روان
مرحله ۱۰۹: ژن – وراثت
مرحله ۱۱۰: بم – کرمان
مرحله ۱۱۱: عقاب – کرکس
مرحله ۱۱۲: هل – زعفران
مرحله ۱۱۳: پوند – یورو
مرحله ۱۱۴: گریه – زاری
مرحله ۱۱۵: چنگ – دندان
مرحله ۱۱۶: آتش – خاکستر
مرحله ۱۱۷: پونه – نعناع
مرحله ۱۱۸: دز – سد – رود
مرحله ۱۱۹: کر – لال – کور
مرحله ۱۲۰: خوب – بد – زشت
مرحله ۱۲۱: جن – پری – انس
مرحله ۱۲۲: چپ – جلو – بالا
مرحله ۱۲۳: سم – نعل – اسب
مرحله ۱۲۴: مس – آهن – فولاد
مرحله ۱۲۵: لب – چشم – دهان
مرحله ۱۲۶: یس – حمد – بقره
مرحله ۱۲۷: ین – وون – یوان
مرحله ۱۲۸: سر – چشم – دهان
مرحله ۱۲۹: حر – وهب – حبیب
مرحله ۱۳۰: جو – ذرت – گندم
مرحله ۱۳۱: مو – مژه – ابرو
مرحله ۱۳۲: اره – چکش – میخ
مرحله ۱۳۳: ول – رها – آزاد
مرحله ۱۳۴: حج – خمس – زکات
مرحله ۱۳۵: رم – آتن – لندن
مرحله ۱۳۶: چک – پول – سفته
مرحله ۱۳۷: تن – گرم – کیلو
مرحله ۱۳۸: ری – طوس – زابل
مرحله ۱۳۹: دل – جگر – قلوه
مرحله ۱۴۰: چاق – خپل – تپل
مرحله ۱۴۱: لر – کرد – فارس
مرحله ۱۴۲: رپ – پاپ – سنتی
مرحله ۱۴۳: کی – کجا – چطور
مرحله ۱۴۴: آش – سوپ – عدسی
مرحله ۱۴۵: لودر – جرثقیل
مرحله ۱۴۶: جزر – مد – دریا
مرحله ۱۴۷: سل – وبا – کزاز
مرحله ۱۴۸: سکه – طلا – نقره
مرحله ۱۴۹: خدا – عرش – ملک
مرحله ۱۵۰: روز – ماه – سال
مرحله ۱۵۱: سنگ – خاک – کلوخ
مرحله ۱۵۲: گاز – ترمز – کلاچ
مرحله ۱۵۳: پول – وام – بانک
مرحله ۱۵۴: سرد – گرم – ولرم
مرحله ۱۵۵: جک – چرخ – زاپاس
مرحله ۱۵۶: کف – سقف – دیوار
مرحله ۱۵۷: پی – بنا – معمار
مرحله ۱۵۸: سی – چهل – پنجاه
مرحله ۱۵۹: پول – مال – منال
مرحله ۱۶۰: علی – رضا – محمد
مرحله ۱۶۱: چین – کره – ژاپن
مرحله ۱۶۲: رم – مصر – ایران
مرحله ۱۶۳: دام – تله – شکار
مرحله ۱۶۴: ده – شهر – روستا
مرحله ۱۶۵: زرد – آبی – قرمز
مرحله ۱۶۶: کش – زیپ – شلوار
مرحله ۱۶۷: صد – نود – هشتاد
مرحله ۱۶۸: ماش – عدس – نخود
مرحله ۱۶۹: بت – خدا – شیطان
مرحله ۱۷۰: کد – عدد – شماره
مرحله ۱۷۱: شیر – ببر – گربه
مرحله ۱۷۲: سیب – موز – انار
مرحله ۱۷۳: قند – چای – قهوه
مرحله ۱۷۴: آبی – سبز – مشکی
مرحله ۱۷۵: درک – فهم – شعور
مرحله ۱۷۶: طلا – نقره – برنز
مرحله ۱۷۷: تخت – تشک – لحاف
مرحله ۱۷۸: عید – جشن – نوروز
مرحله ۱۷۹: ذرت – گندم – سویا
مرحله ۱۸۰: کلم – خیار – گوجه
مرحله ۱۸۱: برگ – ساقه – درخت
مرحله ۱۸۲: شور – ترش – شیرین
مرحله ۱۸۳: جنگ – جدال – دعوا
مرحله ۱۸۴: شن – سنگ – بیابان
مرحله ۱۸۵: بز – گاو – گوسفند
مرحله ۱۸۶: حزب – باند – گروه
مرحله ۱۸۷: قشم – سیری – لاوان
مرحله ۱۸۸: پیر – جوان – کودک
مرحله ۱۸۹: ژست – عکس – آتلیه
مرحله ۱۹۰: قم – یزد – اصفهان
مرحله ۱۹۱: شنا – دریا – قایق
مرحله ۱۹۲: آتش – فندک – کبریت
مرحله ۱۹۳: هفت – هشت – پانزده
مرحله ۱۹۴: کوه – جنگل – دریا
مرحله ۱۹۵: آهک – ماسه – سیمان
مرحله ۱۹۶: نماز – روزه – زکات
مرحله ۱۹۷: توپ – تانک – مسلسل
مرحله ۱۹۸: یزد – فارس – کرمان
مرحله ۱۹۹: سپر – نیزه – شمشیر
مرحله ۲۰۰: عدس – نخود – لوبیا
مرحله ۲۰۱: بند – ماده – تبصره
مرحله ۲۰۲: لعل – زمرد – یاقوت
مرحله ۲۰۳: فنچ – بلبل – قناری
مرحله ۲۰۴: میز – مبل – کاناپه
مرحله ۲۰۵: رشت – ساری – گرگان
مرحله ۲۰۶: ابر – تگرگ – باران
مرحله ۲۰۷: دریا – ساحل – جنگل
مرحله ۲۰۸: سقف – بلوک – تیرچه
مرحله ۲۰۹: بید – چنار – نارون
مرحله ۲۱۰: زحل – زمین – مشتری
مرحله ۲۱۱: کولر – سرما – گرما
مرحله ۲۱۲: پدر – مادر – فرزند
مرحله ۲۱۳: فطر – روزه – رمضان
مرحله ۲۱۴: کمیل – ندبه – توسل
مرحله ۲۱۵: فارابی – خوارزمی
مرحله ۲۱۶: بار – وانت – نیسان
مرحله ۲۱۷: دجله – فرات – کارون
مرحله ۲۱۸: توپ – تور – والیبال
مرحله ۲۱۹: چوب – الوار – نجاری
مرحله ۲۲۰: پفک – چیپس – کرانچی
مرحله ۲۲۱: نبوت – معاد – توحید
مرحله ۲۲۲: راه – جاده – آسفالت
مرحله ۲۲۳: شروع – آغاز – پایان
مرحله ۲۲۴: قوری – کتری – سماور
مرحله ۲۲۵: پنیر – گردو – بادام
مرحله ۲۲۶: کارد – قاشق – چنگال
مرحله ۲۲۷: نهنگ – کوسه – دلفین
مرحله ۲۲۸: رجب – شعبان – رمضان
مرحله ۲۲۹: سه – هزار – میلیارد
مرحله ۲۳۰: هلو – شلیل – زردآلو
مرحله ۲۳۱: بندر – خلیج – اسکله
مرحله ۲۳۲: هوا – زمین – زیرزمین
مرحله ۲۳۳: مرغ – ماهی – بوقلمون
مرحله ۲۳۴: شام – ناهار – صبحانه
مرحله ۲۳۵: قرآن – انجیل – تورات
مرحله ۲۳۶: فیلم – سریال – تئاتر
مرحله ۲۳۷: جمعه – شنبه – یکشنبه
مرحله ۲۳۸: دار – اعدام – مجازات
مرحله ۲۳۹: هرمزگان – بندرعباس
مرحله ۲۴۰: کاشت – داشت – برداشت
مرحله ۲۴۱: خطکش – گونیا – نقاله
مرحله ۲۴۲: کلاه – دستکش – شالگردن
مرحله ۲۴۳: مترو – تاکسی – اتوبوس
مرحله ۲۴۴: لیمو – نارنج – پرتقال
مرحله ۲۴۵: آسیا – اروپا – آفریقا
مرحله ۲۴۶: برکه – مرداب – دریاچه
مرحله ۲۴۷: کباب – پیتزا – سوخاری
مرحله ۲۴۸: بنفش – صورتی – خاکستری
مرحله ۲۴۹: کتاب – مدرسه – آموزگار
مرحله ۲۵۰: عراق – سوریه – افغانستان
مرحله ۲۵۱: قصر – کاخ
مرحله ۲۵۲: راه – چاه
مرحله ۲۵۳: باز – بست
مرحله ۲۵۴: قرض – طلب
مرحله ۲۵۵: خشت – خام
مرحله ۲۵۶: قید – بند
مرحله ۲۵۷: پیچ – آچار
مرحله ۲۵۸: حرف – کلمه
مرحله ۲۵۹: گل – گلدان
مرحله ۲۶۰: آرام – اطلس
مرحله ۲۶۱: پست – ارسال
مرحله ۲۶۲: بزرگ – کوچک
مرحله ۲۶۳: بار – بندیل
مرحله ۲۶۴: سایه – روشن
مرحله ۲۶۵: پسته – فندق
مرحله ۲۶۶: فلج – اطفال
مرحله ۲۶۷: بند – تبصره
مرحله ۲۶۸: یال – کوپال
مرحله ۲۶۹: شمال – جنوب
مرحله ۲۷۰: فراز – فرود
مرحله ۲۷۱: کشتی – ناخدا
مرحله ۲۷۲: لانه – جاسوسی
مرحله ۲۷۳: جزیره – ساحل
مرحله ۲۷۴: دایره – قسمت
مرحله ۲۷۵: محیط – مساحت
مرحله ۲۷۶: کاروان – سفر
مرحله ۲۷۷: تالاب – مرداب
مرحله ۲۷۸: خاموش – روشن
مرحله ۲۷۹: شاهین – قرقی
مرحله ۲۸۰: سروان – سرهنگ
مرحله ۲۸۱: شیشه – اعتیاد
مرحله ۲۸۲: زنان – زایمان
مرحله ۲۸۳: تاکسی – کرایه
مرحله ۲۸۴: پیروزی – گشایش
مرحله ۲۸۵: تایر – آپاراتی
مرحله ۲۸۶: شانه – آرایشگر
مرحله ۲۸۷: برنده – بازنده
مرحله ۲۸۸: بودجه – برنامه
مرحله ۲۸۹: اندرونی – بیرونی
مرحله ۲۹۰: یادداشت – روزانه
مرحله ۲۹۱: زن – همسر – مادر
مرحله ۲۹۲: قند – نبات – شکلات
مرحله ۲۹۳: بها – ارزش – قیمت
مرحله ۲۹۴: سعدی – حافظ – خیام
مرحله ۲۹۵: مریخ – مشتری – زحل
مرحله ۲۹۶: قم – مشهد – جمکران
مرحله ۲۹۷: حال – گذشته – آینده
مرحله ۲۹۸: ریاضی – فیزیک – شیمی
مرحله ۲۹۹: مرجان – جلبک – اسفنج
مرحله ۳۰۰: ایمان – اعتماد – اعتقاد
مرحله ۳۰۱: مچ – ساعد
مرحله ۳۰۲: هوا – فضا
مرحله ۳۰۳: قیل – قال
مرحله ۳۰۴: ریش – سبیل
مرحله ۳۰۵: قلابی – بدل
مرحله ۳۰۶: افعی – کبری
مرحله ۳۰۷: یقه – آستین
مرحله ۳۰۸: ساعت – زمان
مرحله ۳۰۹: دید – بازدید
مرحله ۳۱۰: جعبه – کارتن
مرحله ۳۱۱: ورزش – سلامتی
مرحله ۳۱۲: شرکت – موسسه
مرحله ۳۱۳: فلات – کوهستان
مرحله ۳۱۴: کاشی – سرامیک
مرحله ۳۱۵: نگهداری – پشتیبانی
مرحله ۳۱۵: نگهداری – پشتیبانی
مرحله ۳۱۶: حق – حقوق
مرحله ۳۱۷: صبح – عصر
مرحله ۳۱۸: شوق – ذوق
مرحله ۳۱۹: حروف – عدد
مرحله ۳۲۰: چمن – سبزه
مرحله ۳۲۱: داخل – خارج
مرحله ۳۲۲: دفاع – حمله
مرحله ۳۲۳: عاقل – بالغ
مرحله ۳۲۴: خصوصی – عمومی
مرحله ۳۲۵: آرایش – پیرایش
مرحله ۳۲۶: کافه – رستوران
مرحله ۳۲۷: میلیونر – میلیارد
مرحله ۳۲۸: پند – نصیحت – اندرز
مرحله ۳۲۹: عشق – علاقه – احساس – نفرت
مرحله ۳۳۰: خزر – ارومیه – زریوار – هامون
مرحله ۳۳۱: کاغذ – دفتر – کتاب – روزنامه
مرحله ۳۳۲: فلفل – نمک – زردچوبه – دارچین
مرحله ۳۳۳: برزیل – شیلی – کوبا – آرژانتین
مرحله ۳۳۴: سفید – زرد – صورتی – قرمز
مرحله ۳۳۵: دجله – فرات – کارون – اروند
مرحله ۳۳۶: کوچه – خیابان – میدان – محله
مرحله ۳۳۷: ابر – باد – مه – خورشید
مرحله ۳۳۸: مریخ – مشتری – زحل – عطارد
مرحله ۳۳۹: شیرین – شور – تلخ – ترش
مرحله ۳۴۰: خانه – ویلا – آپراتمان – برج
مرحله ۳۴۱: آجر – سیمان – ماسه – شن – سنگ
مرحله ۳۴۲: دریا – خلیج – ساحل – بندر – اسکله
مرحله ۳۴۳: کفش – جوراب – شلوار – پیراهن – لباس
مرحله ۳۴۴: یزد – اصفهان – کرمان – شیراز – قم
مرحله ۳۴۵: مرغ – خروس – جوجه – اردک – مرغابی
مرحله ۳۴۶: قصاب – بنا – نقاش – نانوا – خیاط
مرحله ۳۴۷: فندق – بادام – گردو – پسته – سنجد
مرحله ۳۴۸: فرش – موکت – قالی – قالیچه – گلیم
مرحله ۳۴۹: تنیس – کشتی – کاراته – جودو – شطرنج
مرحله ۳۵۰: پلنگ – شیر – ببر – گرگ – کفتار

مرحله ۴

مرحله ی ۴ (اکابر ۲)
مرحله ۱: به – سیب – دل – یار
مرحله ۲: رز – یاس – رس – خاک
مرحله ۳: لاک – جیغ – بره – میش
مرحله ۴: فن – هنر – شش – قلب
مرحله ۵: رنو – پژو – پل – دره
مرحله ۶: فر – گاز – گرگ – گله
مرحله ۷: سگ – خوک – کت – شلوار
مرحله ۸: آدم – حوا – مین – جنگ
مرحله ۹: جیب – کیف – رنگ – نما
مرحله ۱۰: برق – لامپ – جیغ – داد
مرحله ۱۱: چپ – راست – دیر – زود
مرحله ۱۲: مد – روز – دم – بازدم
مرحله ۱۳: جلا – برق – تلاش – کوشش
مرحله ۱۴: ابر – برف – شاه – گدا
مرحله ۱۵: لارو – حشره – قو – غاز
مرحله ۱۶: کیش – قشم – پلو – چلو
مرحله ۱۷: آه – مظلوم – عطر – بو
مرحله ۱۸: کند – تند – سرو – کاج
مرحله ۱۹: کاخ – کوخ – سرب – روی
مرحله ۲۰: عرب – عجم – فرش – موکت
مرحله ۲۱: قنات – چاه – سگ – قلاده
مرحله ۲۲: طعم – غذا – راه – جاده
مرحله ۲۳: عود – عنبر – شال – کلاه
مرحله ۲۴: ریز – درشت – لیز – لزج
مرحله ۲۵: شن – ماسه – جک – زاپاس
مرحله ۲۶: پر – خالی – تاب – توان
مرحله ۲۷: حمل – نقل – تیز – چاقو
مرحله ۲۸: ملت – امت – قلب – عروق
مرحله ۲۹: جاه – جلال – سیم – کابل
مرحله ۳۰: سنگ – لنگ – باند – خلاف
مرحله ۳۱: قضا – قدر – راز – نیاز
مرحله ۳۲: طی – پله – سپاه – ارتش
مرحله ۳۳: کش – قوس – سبزی – میوه
مرحله ۳۴: شام – حلب – سیخ – کباب
مرحله ۳۵: خامه – عسل – کوه – قله
مرحله ۳۶: دیا – آخرت – چپ – راست
مرحله ۳۷: ابر – باد – ریش – سبیل
مرحله ۳۸: قلک – پول – نام – نشان
مرحله ۳۹: باز – بسته – شرق – غرب
مرحله ۴۰: حسن – حسین – باغ – ویلا
مرحله ۴۱: فاز – نول – هدف – مراد
مرحله ۴۲: نخ – سوزن – آجر – بلوک
مرحله ۴۳: چپ – راست – شاه – ملکه
مرحله ۴۴: باک – بنزین – پیش – پس
مرحله ۴۵: تیر – ترکش – میخ – چکش
مرحله ۴۶: کمد – کشو – زنجیر – چرخ
مرحله ۴۷: سفره – نان – آمل – بابل
مرحله ۴۸: جهل – عقل – پاکت – نامه
مرحله ۴۹: دریا – کوه – خیار – کلم
مرحله ۵۰: چین – پکن – شکلات – تافی
مرحله ۵۱: اسم – فامیل – قند – شکر
مرحله ۵۲: تزار – سزار – ابر – باد
مرحله ۵۳: کار – رئیس – سود – زیان
مرحله ۵۴: عمه – خاله – قلب – کلیه
مرحله ۵۵: دیفتری – کزاز – دلار – ریال
مرحله ۵۶: قرن – هزاره – تلخ – شور
مرحله ۵۷: ریشه – ساقه – دام – تله
مرحله ۵۸: حضور – غیبت – عدد – رقم
مرحله ۵۹: خرید – فروش – آه – یتیم
مرحله ۶۰: صدا – تصویر – ظلم – جفا
مرحله ۶۱: تاج – تخت – فلک – تنبیه
مرحله ۶۲: بله – خیر – ماهی – دریا
مرحله ۶۳: گرم – سرد – شهر – روستا
مرحله ۶۴: روح – روان – طلا – جواهر
مرحله ۶۵: اپل – گوگل – سقز – بانه
مرحله ۶۶: حلوا – خرما – خرت – پرت
مرحله ۶۷: دین – دنیا – سیر – پیاز
مرحله ۶۸: چاه – قنات – شرق – شمال
مرحله ۶۹: تنگ – ماهی – کره – مربا
مرحله ۷۰: توت – تمشک – دزد – پلیس
مرحله ۷۱: نور – سایه – تیر – کمان
مرحله ۷۲: چشم – ابرو – رود – دریا
مرحله ۷۳: عصر – دوره – کشو – قفسه
مرحله ۷۴: غذا – آشپز – نقش – نگار
مرحله ۷۵: بیل – کلنگ – زلف – شانه
مرحله ۷۶: مته – دریل – شمر – یزید
مرحله ۷۷: گچ – سیمان – محمد – علی
مرحله ۷۸: تین – زیتون – تیر – خلاص
مرحله ۷۹: بند – رخت – درد – درمان
مرحله ۸۰: ضد – نقیض – شهر – روستا
مرحله ۸۱: لامپ – چراغ – صحرا – سراب
مرحله ۸۲: برج – بارو – حوض – استخر
مرحله ۸۳: پزشک – طبیب – درس – کتاب
مرحله ۸۴: خمس – زکات – عیب – ایراد
مرحله ۸۵: خسته – نالان – پرو – شیلی
مرحله ۸۶: کوه – دشت – طبیب – بیمار
مرحله ۸۷: درز – پارچه – بهشت – جهنم
مرحله ۸۸: دشت – کویر – رئیس – معاون
مرحله ۸۹: امام – رهبر – سوال – جواب
مرحله ۹۰: شمال – جنوب – حلال – حرام
مرحله ۹۱: آب – حیات – جعبه – کارتن
مرحله ۹۲: صدا – گوش – آهن – پلاستیک
مرحله ۹۳: قند – نبات – فال – تماشا
مرحله ۹۴: آبی – بنفش – املت – نیمرو
مرحله ۹۵: دنده – فرمان – ماه – هفته
مرحله ۹۶: چین – مالزی – میز – صندلی
مرحله ۹۷: دشمن – کینه – قیمه – قرمه
مرحله ۹۸: شاه – گدا – خزنده – پرنده
مرحله ۹۹: قرص – کپسول – خلیج – فارس
مرحله ۱۰۰: بوش – ترامپ – گوشت – نخود
مرحله ۱۰۱: نبی – پیامبر – تز – دکترا
مرحله ۱۰۲: آبی – بنفش – اطلس – آرام
مرحله ۱۰۳: موز – انگور – چشمه – رود
مرحله ۱۰۴: ترد – خوشمزه – قم – مشهد
مرحله ۱۰۵: سنگ – چوب – توشه – مسافر
مرحله ۱۰۶: حج – زیارت – سایه – روشن
مرحله ۱۰۷: تیک – تاک – دکتر – مهندس
مرحله ۱۰۸: فلکه – میدان – بام – برف
مرحله ۱۰۹: چپ – راست – شریک – کاسبی
مرحله ۱۱۰: مبل – راحتی – خار – خفیف
مرحله ۱۱۱: کولر – پکیج – فرش – قالی
مرحله ۱۱۲: لنت – ترمز – موس – هدفون
مرحله ۱۱۳: سیر – گرسنه – بیل – تیشه
مرحله ۱۱۴: تبلت – لپتاپ – زد – خورد
مرحله ۱۱۵: کتان – مخمل – شیعه – سنی
مرحله ۱۱۶: ترس – لرز – آب – خاک – باد
مرحله ۱۱۷: جنت – بهشت – هدیه – کادو
مرحله ۱۱۸: سیب – پرتقال – سنگ – آهن
مرحله ۱۱۹: چوب – آهن – بیشتر – کمتر
مرحله ۱۲۰: بیمه – درمان – چلو – پلو
مرحله ۱۲۱: پیچ – مهره – رها – آزاد
مرحله ۱۲۲: سکه – اسکناس – سرد – گرم
مرحله ۱۲۳: عروس – داماد – روح – شبح
مرحله ۱۲۴: پوست – مو – زمین – آسمان
مرحله ۱۲۵: پدر – بابا – خواب – رویا
مرحله ۱۲۶: دریا – دریاچه – اقیانوس
مرحله ۱۲۷: یوسف – زلیخا – مار – عقرب
مرحله ۱۲۸: کلاه – کاپشن – سمند – دنا
مرحله ۱۲۹: گل – گلدان – لوله – واشر
مرحله ۱۳۰: مریخ – زمین – سپاه – ارتش
مرحله ۱۳۱: موکت – قالی – کتاب – دفتر
مرحله ۱۳۲: جوجه – اردک – برف – باران
مرحله ۱۳۳: شب – تاریک – فیلم – نمایش
مرحله ۱۳۴: دیه – بیمه – تیبا – ساینا
مرحله ۱۳۵: رمز – راز – پوشک – شیرخشک
مرحله ۱۳۶: شیشه – پلاستیک – راه – چاه
مرحله ۱۳۷: قطار – اتوبوس – آه – ناله
مرحله ۱۳۸: مشهد – تهران – چای – سینی
مرحله ۱۳۹: رادیو – سینما – جیک – پوک
مرحله ۱۴۰: ربا – نزول – مجرد – متاهل
مرحله ۱۴۱: بنا – ساختمان – میش – بره
مرحله ۱۴۲: قند – نبات – مینا – دندان
مرحله ۱۴۳: جنگ – صلح – کشتی – کاراته
مرحله ۱۴۴: شام – میوه – همت – شیرودی
مرحله ۱۴۵: سان – رژه – چوب – سنگ – آهن
مرحله ۱۴۶: شتر – قافله – بندر – خلیج
مرحله ۱۴۷: سیل – زلزله – گرز – شمشیر
مرحله ۱۴۸: فرز – مته – آهنگ – موسیقی
مرحله ۱۴۹: نرم – آهسته – هقهق – گریه
مرحله ۱۵۰: زور – خشونت – دور – نزدیک
مرحله ۱۵۱: قطب – آهنربا – نور – سایه
مرحله ۱۵۲: قالی – موکت – سنجد – عناب
مرحله ۱۵۳: حریر – کتان – سیاه – سفید
مرحله ۱۵۴: کوسه – نهنگ – نجار – نقاش
مرحله ۱۵۵: شلیل – هلو – وزیر – معاون
مرحله ۱۵۶: قیر – آسفالت – کیک – تولد
مرحله ۱۵۷: دختر – پسر – هتل – رستوران
مرحله ۱۵۸: دیوار – سقف – ماه – خورشید
مرحله ۱۵۹: پونز – سنجاق – جمع – تفریق
مرحله ۱۶۰: تاب – سرسره – شمع – بخاری
مرحله ۱۶۱: پاککن – تراش – کارد – پنیر
مرحله ۱۶۲: کندر – بابونه – سیم – کابل
مرحله ۱۶۳: لیر – روپیه – شانس – اقبال
مرحله ۱۶۴: بلبل – قناری – برف – باران
مرحله ۱۶۵: گاوآهن – شخم – حافظ – سعدی
مرحله ۱۶۶: آفتاب – مهتاب – جنگ – جدال
مرحله ۱۶۷: بازیکن – مربی – تیره – تار
مرحله ۱۶۸: چمن – سبزه – کاشی – سرامیک
مرحله ۱۶۹: جزا – پاداش – جزوه – استاد
مرحله ۱۷۰: خمین – اراک – ماه – خورشید
مرحله ۱۷۱: سنگ – کاغذ – صدف – مروارید
مرحله ۱۷۲: تاب – پارک – زمین – خورشید
مرحله ۱۷۳: ضابطه – رابطه – خط – نقاشی
مرحله ۱۷۴: قطر – امارات – حرص – خساست
مرحله ۱۷۵: دیو – دلبر – چالش – مسابقه
مرحله ۱۷۶: کلیله – دمنه – سپاه – ارتش
مرحله ۱۷۷: قیر – آسفالت – اسب – قاطر
مرحله ۱۷۸: خنده – گریه – رنو – پراید
مرحله ۱۷۹: نمک – فلفل – کتاب – امتحان
مرحله ۱۸۰: بالن – پرواز – کاوه – ضحاک
مرحله ۱۸۱: بانک – بیمه – کارد – چنگال
مرحله ۱۸۲: لنج – قایق – جنسیس – لکسوس
مرحله ۱۸۳: کت – دامن – کافه – رستوران
مرحله ۱۸۴: صفر – محرم – پهلوی – قاجار
مرحله ۱۸۵: کار – کرامت – لوله – بخاری
مرحله ۱۸۶: شیون – زاری – پونه – نعناع
مرحله ۱۸۷: لامسه – بویایی – مال – منال
مرحله ۱۸۸: چاشنی – بمب – سکه – اسکناس
مرحله ۱۸۹: تور – دروازه – بانک – بورس
مرحله ۱۹۰: رمل – اصطرلاب – آمل – لاهیجان
مرحله ۱۹۱: کتاب – رساله – پارچ – لیوان
مرحله ۱۹۲: ریش – قیچی – پوستر – بروشور
مرحله ۱۹۳: سیب – گلابی – برجام – مذاکره
مرحله ۱۹۴: جار – جنجال – پرتقال – لیمو
مرحله ۱۹۵: انبه – موز – دیپلمات – سفیر
مرحله ۱۹۶: سیاره – ستاره – کولر – پنکه
مرحله ۱۹۷: مجنون – دیوانه – ذرت – سویا
مرحله ۱۹۸: ریشه – ساقه – برگ – سال – ماه
مرحله ۱۹۹: قاشق – چنگال – درهم – دینار
مرحله ۲۰۰: لب – دندان – زردچوبه – فلفل
مرحله ۲۰۱: گنج – قارون – خودکار – مداد
مرحله ۲۰۲: سرخک – سرخچه – گران – ارزان
مرحله ۲۰۳: لحظه – ثانیه – کرج – تهران
مرحله ۲۰۴: آب – فاضلاب – قیمه – بادمجان
مرحله ۲۰۵: مزدا – نیسان – کیم – لیوانی
مرحله ۲۰۶: میلگرد – بتون – دکتر – وکیل
مرحله ۲۰۷: ریاضی – فیزیک – دجله – فرات
مرحله ۲۰۸: قبیله – ایل – کدو – بادمجان
مرحله ۲۰۹: ماشین – موتور – شام – ناهار
مرحله ۲۱۰: گیلان – رشت – جمهوری – اسلامی
مرحله ۲۱۱: چالوس – هراز – هزار – میلیون
مرحله ۲۱۲: خرداد – شهریور – فیل – کرگدن
مرحله ۲۱۳: ژلوفون – بروفون – چشم – عینک
مرحله ۲۱۴: کیف – چمدان – کوروش – داریوش
مرحله ۲۱۵: انگلیس – فرانسه – تازه – کهنه
مرحله ۲۱۶: غل – زنجیر – تلویزیون – آنتن
مرحله ۲۱۷: مس – روی – چدن – روز – ماه – سال
مرحله ۲۱۸: سحر – افطار – ترامپ – اوباما
مرحله ۲۱۹: سند – پنجاب – شمر – عمر – حرمله
مرحله ۲۲۰: چین – روسیه – ساحر – جادوگر
مرحله ۲۲۱: بازار – خرید – ساواک – موصاد
مرحله ۲۲۲: بودجه – برنامه – بیت – ردیف
مرحله ۲۲۳: بزرگراه – بلوار – نیل – فرات
مرحله ۲۲۴: لبو – شلغم – چغندر – زن – شوهر
مرحله ۲۲۵: فک – دهان – قرآن – نماز – روزه
مرحله ۲۲۶: چادر – روسری – توپ – والیبال
مرحله ۲۲۷: قطار – اتوبوس – مریخ – مشتری
مرحله ۲۲۸: بیم – امید – دهه – صده – هزاره
مرحله ۲۲۹: بلوار – بزرگراه – کره – مربا
مرحله ۲۳۰: پکن – توکیو – عقیق – فیروزه
مرحله ۲۳۱: ماست – سرشیر – شامپو – صابون
مرحله ۲۳۲: دانشجو – مشروط – نفت – بنزین
مرحله ۲۳۳: دنده – موتور – عروس – داماد
مرحله ۲۳۴: دیگ – قابلمه – لوستر – آویز
مرحله ۲۳۵: قرص – شربت – تانک – هواپیما
مرحله ۲۳۶: قند – نبات – راگبی – هندبال
مرحله ۲۳۷: خزر – ارومیه – بهمن – اسفند
مرحله ۲۳۸: جوجه – اردک – زاگرس – البرز
مرحله ۲۳۹: شهر – کشور – صاعقه – گردباد
مرحله ۲۴۰: سمند – پراید – چادر – روسری
مرحله ۲۴۱: تمیز – کثیف – کشور – سرزمین
مرحله ۲۴۲: کوچه – بازار – انار – انگور
مرحله ۲۴۳: خرید – پاساژ – خانه – معمار
مرحله ۲۴۴: عربی – انگلیسی – گوجه – خیار
مرحله ۲۴۵: پیاز – جعفری – مسجد – حسینیه
مرحله ۲۴۶: عقل – قلب – فوتبال – والیبال
مرحله ۲۴۷: سپر – زره – کمباین – تراکتور
مرحله ۲۴۸: بازی – ورزش – تیمور – اسکناس
مرحله ۲۴۹: یزد – کردستان – ماهی – خرچنگ
مرحله ۲۵۰: ساعت – زمان – خرگوش – کانگرو
مرحله ۲۵۱: حساب – کتاب – موتور – دوچرخه
مرحله ۲۵۲: در – دیوار – زاهدان – سیستان
مرحله ۲۵۳: مترسک – جالیز – تشت – رسوایی
مرحله ۲۵۴: جیوه – هلیوم – شوفاژ – بخاری
مرحله ۲۵۵: کارد – چنگال – نفت – گازوئیل
مرحله ۲۵۶: شیر – روباه – ایران – انگلیس
مرحله ۲۵۷: کلاه – باران – ایران – آمریکا
مرحله ۲۵۸: زیره – زعفران – کتاب – دفترچه
مرحله ۲۵۹: شارژ – آپارتمان – کبریت – آتش
مرحله ۲۶۰: مجلس – نماینده – فاطمه – زهرا
مرحله ۲۶۱: متر – کیلومتر – حلقه – انگشتر
مرحله ۲۶۲: دفترچه – یادداشت – داد – فریاد
مرحله ۲۶۳: هیتلر – نازی – کارگر – کارمند
مرحله ۲۶۴: جیبوتی – سومالی – جغد – شاهین
مرحله ۲۶۵: تانک – هلیکوپتر – آذری – ترکی
مرحله ۲۶۶: کاراته – کشتی – خواهر – برادر
مرحله ۲۶۷: برنده – بازنده – کراچی – لاهور
مرحله ۲۶۸: دنیا – آخرت – مالزی – اندونزی
مرحله ۲۶۹: وانت – نیسان – کاشان – اصفهان
مرحله ۲۷۰: علی – محمد – رادیو – گرامافون
مرحله ۲۷۱: پرو – برزیل – منیزیوم – گوگرد
مرحله ۲۷۲: مسیحی – یهودی – ساعت – دستبند
مرحله ۲۷۳: سنگین – سبک – سیستان – زاهدان
مرحله ۲۷۴: برده – کنیز – آچار – پیچگوشتی
مرحله ۲۷۵: اتم – ملوکول – خربزه – هندوانه
مرحله ۲۷۶: خدمت – سربازی – میدان – خیابان
مرحله ۲۷۷: وکیل – قاضی – هندبال – واترپلو
مرحله ۲۷۸: نیچه – کانت – مرغابی – بلدرچین
مرحله ۲۷۹: شاهین – عقاب – صادرات – واردات
مرحله ۲۸۰: تحصیل – اشتغال – نامزد – کاندید
مرحله ۲۸۱: فیل – کرگدن – زرافه – قفل – کلید
مرحله ۲۸۲: خنده – گریه – رودخانه – دریاچه
مرحله ۲۸۳: رالی – کارتینگ – نفت – اورانیوم
مرحله ۲۸۴: ماه – خورشید – کمبریج – آکسفورد
مرحله ۲۸۵: آرایش – پیرایش – دلمه – آبگوشت
مرحله ۲۸۶: هفت – نه – یازده – ما – شما – ایشان
مرحله ۲۸۷: ملی – ملت – سپه – شام – حلب – دمشق
مرحله ۲۸۸: عجله – شیطان – طول – عرض – ارتفاع
مرحله ۲۸۹: مادرید – بارسلون – بلند – کوتاه
مرحله ۲۹۰: پارک – سینما – اکسیژن – نیتروژن
مرحله ۲۹۱: مزدا – نیسان – جراح – دندانپزشک
مرحله ۲۹۲: گرگ – کفتار – روباه – ایل – طایفه
مرحله ۲۹۳: بیست – نوزده – باران – برف – تگرگ
مرحله ۲۹۴: هود – گاز – یخچال – زرد – سبز – قرمز
مرحله ۲۹۵: برج – آپارتمان – خربزه – هندوانه
مرحله ۲۹۶: فاطمه – معصومه – پنچری – آپاراتی
مرحله ۲۹۷: کافر – مسلمان – زمستان – تابستان
مرحله ۲۹۸: ریاضی – فیزیک – کابینت – آشپزخانه
مرحله ۲۹۹: صدف – مروارید – ریسندگی – بافندگی
مرحله ۳۰۰: بازیگر – کارگردان – بستنی – آبمیوه
مرحله ۳۰۱: گربه – موش – درست – غلط
مرحله ۳۰۲: حرف – عمل – سراب – بیابان
مرحله ۳۰۳: باتلاق – مرداب – پشه – مگس
مرحله ۳۰۴: آرامش – آسایش – چرا – چگونه
مرحله ۳۰۵: پدر – پسر – نور – صدا
مرحله ۳۰۶: حال – آینده – سرامیک – موزائیک
مرحله ۳۰۷: لرستان – کردستان – خط – نقش
مرحله ۳۰۸: سالم – سلامت – کافه – رستوران
مرحله ۳۰۹: آبادان – خرمشهر – رسید – پول
مرحله ۳۱۰: رسم – رسوم – اعتبار – اعتماد
مرحله ۳۱۱: مدیر – معاون – دیوار – سقف
مرحله ۳۱۲: محکم – استوار – دایره – بیضی
مرحله ۳۱۳: پستچی – نامه – هزارپا – عنکبوت
مرحله ۳۱۴: نخ – سوزن – هدف – آرزو
مرحله ۳۱۵: روز – هفته – قند – اوره
مرحله ۳۱۶: شک – تردید – هویج – ترب
مرحله ۳۱۷: شرکت – موسسه – سطل – جارو
مرحله ۳۱۸: راز – رمز – سرب – روی
مرحله ۳۱۹: بحث – گفتگو – چک – سفته
مرحله ۳۲۰: قاب – عکس – حلال – حرام
مرحله ۳۲۱: دکتر – مهندس – کوه – جنگل – فال – تماشا
مرحله ۳۲۲: راه – بیراه – برزیل – آلمان – بز – گوسفند
مرحله ۳۲۳: شریک – همراه – قاشق – چنگال – پیتزا – ماکارونی
مرحله ۳۲۴: تاب – سرسره – شهر – روستا – مکه – مدینه
مرحله ۳۲۵: لاف – تشک – قلم – دفتر – هزینه – بدهی
مرحله ۳۲۶: خراب – آباد – تلافی – کینه – غرب – شرق
مرحله ۳۲۷: آمازون – نیل – جادو – جمبل – رطب – خرما
مرحله ۳۲۸: انگلیس – فرانسه – تفاوت – تشابه – سمندر – غورباقه
مرحله ۳۲۹: لیزر – اشعه – سهند – سبلان – سرو – کاج
مرحله ۳۳۰: پارچ – لیوان – قاتل – مقتول – حمام – رختکن
مرحله ۳۳۱: خرید – فروش – میز – صندلی – جوش – خروش
مرحله ۳۳۲: گیلان – رشت – فاز – نول – عشق – علاقه
مرحله ۳۳۳: آب – روغن – ترس – اضطراب – لیف – صابون
مرحله ۳۳۴: پر – بال – خاله – عمه – کلید – پریز
مرحله ۳۳۵: عربستان – عمان – تعمیر – تعویض – تراکتور – گاوآهن
مرحله ۳۳۶: خزه – جلبک – تانک – هواپیما – رنگ – تینر
مرحله ۳۳۷: قله – دامنه – چرب – کثیف – گوش – بینی
مرحله ۳۳۸: نفت – بنزین – لاله – بنفشه – تلفن – موبایل
مرحله ۳۳۹: قطره – موج – برنز – نقره – ادیسون – انیشتین
مرحله ۳۴۰: صف – نوبت – خرچنگ – حلزون – املت – نیمرو
مرحله ۳۴۱: شمر – یزید – کندر – زیره – عطر – ادکلن
مرحله ۳۴۲: ضرب – تقسیم – سنگر – خاکریز – مسکو – کرملین
مرحله ۳۴۳: مسجد – حسینیه – رتیل – عقرب – مسابقه – ورزش
مرحله ۳۴۴: جامعه – مردم – لاشه – جسد – دانشگاه – مدرسه
مرحله ۳۴۵: معادله – مجهول – بافت – دوخت – خصوصی – عمومی
مرحله ۳۴۶: بالن – چتر – حساب – کتاب – حریف – رقیب
مرحله ۳۴۷: شکر – نمک – حیوان – انسان – شربت – شیرینی
مرحله ۳۴۸: قفل – کلید – ثروت – شوکت – یاس – اقاقی
مرحله ۳۴۹: قلیان – سیگار – سیبری – قطب – غلاف – شمشیر
مرحله ۳۵۰: میخ – چکش – پیچ – خسته – کوفته – نالان – خورشید – ماه – ستاره

مرحله ۵

مرحله ی ۵ (دارالفنون ۱)
مرحله ۱: سفر – تاب – میخ
مرحله ۲: باک – خاک – لاک
مرحله ۳: ملخ – راکت – جیپ
مرحله ۴: تاب – سزار – کسر
مرحله ۵: سیر – وطن – ملکه
مرحله ۶: دور – میوه – کنه
مرحله ۷: سیم – کاج – کباب
مرحله ۸: کف – کیمیا – سرب
مرحله ۹: برگ – تلفن – شلاق
مرحله ۱۰: لیز – سیر – کارد
مرحله ۱۱: حرف – کالا – زیره
مرحله ۱۲: برد – ماست – ولز
مرحله ۱۳: من – حیفا – تخته
مرحله ۱۴: کند – گند – رنده
مرحله ۱۵: دام – زنانه – بیت
مرحله ۱۶: سنا – ثنا – لیوان
مرحله ۱۷: پیله – ماکارونی
مرحله ۱۸: زنبور – بینی – ما
مرحله ۱۹: کیش – قلدر – بیوه
مرحله ۲۰: قایق – کاسه – فیش
مرحله ۲۱: مین – خطاط – کاسب
مرحله ۲۲: جین – گیس – میرزا
مرحله ۲۳: هوا – مدرسه – مبل
مرحله ۲۴: پیچ – ماست – نیچه
مرحله ۲۵: چک – صندلی – بافت
مرحله ۲۶: قفس – قندان – قاب
مرحله ۲۷: خط – لولا – منجنیق
مرحله ۲۸: بندر – ماه – بینی
مرحله ۲۹: بام – پوستر – وان
مرحله ۳۰: جیم – کاهگل – هرز
مرحله ۳۱: کیش – کیسه – نیما
مرحله ۳۲: یخ – کیف – اتوبوس
مرحله ۳۳: قسمت – کرفس – فنچ
مرحله ۳۴: عدسی – کانادا – لج
مرحله ۳۵: فقر – خرما – تابلو
مرحله ۳۶: امید – بیلچه – باغ
مرحله ۳۷: کرد – میلان – اردو
مرحله ۳۸: فلز – پارس – بیمار
مرحله ۳۹: قرن – شانس – بالین
مرحله ۴۰: جنگ – پنیر – پرستو
مرحله ۴۱: سن – شاهین – اروپا
مرحله ۴۲: چک – انبردست – فقر
مرحله ۴۳: بیل – لباس – کاشان
مرحله ۴۴: شب – میلگرد – کباب
مرحله ۴۵: کنج – صاعقه – تیله
مرحله ۴۶: چاق – چالوس – منشی
مرحله ۴۷: یزد – دریاچه – حجم
مرحله ۴۸: پشمک – جمعه – خردل
مرحله ۴۹: سیب – گردش – وردنه
مرحله ۵۰: کار – زائر – کاشمر
مرحله ۵۱: درد – کاغذ – داستان
مرحله ۵۲: رها – شاهد – معماری
مرحله ۵۳: سنگ – داس – صندوقچه
مرحله ۵۴: پا – بزرگراه – رویا
مرحله ۵۵: چین – طاعون – پیتزا
مرحله ۵۶: کاشت – خنده – سینما
مرحله ۵۷: سیاه – لیوان – بابل
مرحله ۵۸: ساعت – بیمار – بازی
مرحله ۵۹: چاپ – ساندیس – کولر
مرحله ۶۰: ثانیه – جرقه – حلوا
مرحله ۶۱: جوراب – دودکش – ماه
مرحله ۶۲: شیعه – دستکش – دیزی
مرحله ۶۳: سینک – ترامپ – روان
مرحله ۶۴: مرغ – اسکندر – خیمه
مرحله ۶۵: رنو – بهار – بارفیکس
مرحله ۶۶: پدر – بطری – تیرآهن
مرحله ۶۷: تاب – گنجشک – اختلاف
مرحله ۶۸: شکار – فلوت – باتری
مرحله ۶۹: بلور – بهمن – بلدزر
مرحله ۷۰: نبات – آستین – خواب
مرحله ۷۱: حقه – حلقه – جنگ – گنج
مرحله ۷۲: دجله – میز – بابا – پر
مرحله ۷۳: برگ – نفتکش – تیپ – ری
مرحله ۷۴: کیلو – قرمز – ستاره
مرحله ۷۵: مارگون – بخشش – سیم
مرحله ۷۶: شاهی – ژاپن – شهرزاد
مرحله ۷۷: پایه – پارچه – سمندر
مرحله ۷۸: دین – چرخ – شناسنامه
مرحله ۷۹: کافه – پنجاه – گچکار
مرحله ۸۰: سمنو – غروب – سپاهان
مرحله ۸۱: سیگار – سیزده – قالی
مرحله ۸۲: سنگ – جوانه – شاهکار
مرحله ۸۳: سند – سمند – تاکستان
مرحله ۸۴: جیپ – سنجاق – سربازی
مرحله ۸۵: لاله – کپسول – دارچین
مرحله ۸۶: ایدز – شاندیز – خیاط
مرحله ۸۷: فارسی – بلوار – کوزه
مرحله ۸۸: من – همایش – اوکراین
مرحله ۸۹: تیله – شوفاژ – سفارت
مرحله ۹۰: ارس – ماکارونی – قلب
مرحله ۹۱: شیعه – غرفه – کشتزار
مرحله ۹۲: کیسه – گرایش – گرانش
مرحله ۹۳: وان – تریلی – اقاقیا
مرحله ۹۴: صدا – میلاد – شنبلیله
مرحله ۹۵: شش – لاشخور – قطر – سفر
مرحله ۹۶: کیوی – دندان – سماور
مرحله ۹۷: نی – حیدر – شانس – ژاپن
مرحله ۹۸: عربی – پرنده – راهدار
مرحله ۹۹: روسیه – استوا – چیپس
مرحله ۱۰۰: آهک – برس – باتری – چای
مرحله ۱۰۱: حرفه – خرابکار – پرده
مرحله ۱۰۲: کلم – کلام – کلیمی – کال
مرحله ۱۰۳: ترس – تبلیغ – لیمو – پر
مرحله ۱۰۴: تمام – اقتصاد – بازی
مرحله ۱۰۵: قابلمه – سبز – خورشید
مرحله ۱۰۶: ویلا – سیم – بیشه – نماز
مرحله ۱۰۷: نیویورک – فیفا – قاصد
مرحله ۱۰۸: پرز – خیابان – آبی – شن
مرحله ۱۰۹: پست – ابتکار – اتیوپی
مرحله ۱۱۰: شراب – قنداق – صدا – حج
مرحله ۱۱۱: هتل – باقلوا – کلانتری
مرحله ۱۱۲: شیرینی – اسفنج – کندو
مرحله ۱۱۳: قطاب – اکوادر – شمشیر
مرحله ۱۱۴: کیسه – کبوتر – بالگرد
مرحله ۱۱۵: دیزی – خطاطی – اعتیاد
مرحله ۱۱۶: خواب – هواشناسی – کسل
مرحله ۱۱۷: نوشدارو – عقیق – پنکه
مرحله ۱۱۸: فضا – موبایل – همبرگر
مرحله ۱۱۹: لیز – جبرئیل – پیروزی
مرحله ۱۲۰: گیتی – ساعت – آپاراتی
مرحله ۱۲۱: کمپوت – چهارراه – ویلا
مرحله ۱۲۲: شیر – دنده – مهماندار
مرحله ۱۲۳: گارسون – پفک – کرواسی
مرحله ۱۲۴: شیشه – قناری – کازرون
مرحله ۱۲۵: شمش – جهرم – چوپان – قند
مرحله ۱۲۶: نمکدان – شنبلیله – فرز
مرحله ۱۲۷: دره – ترب – اسب – منجنیق
مرحله ۱۲۸: شراب – بزرگ – قمری – کاج
مرحله ۱۲۹: نمایش – ژله – پلنگ – لاله
مرحله ۱۳۰: صندل – هندل – جدل – جدول
مرحله ۱۳۱: شصت – شربت – تخفیف – لاشه
مرحله ۱۳۲: قاشق – نماهنگ – دریاچه
مرحله ۱۳۳: گل – پوست – پارچ – شیرین
مرحله ۱۳۴: کشیش – اینترنت – مشتری
مرحله ۱۳۵: زن – کوهستان – مانیتور
مرحله ۱۳۶: کاغذ – نگهبان – اکسیژن
مرحله ۱۳۷: جوهر – مادرزن – سرمایه
مرحله ۱۳۸: سمند – بامداد – کارگاه
مرحله ۱۳۹: کارون – کامپیوتر – وفا
مرحله ۱۴۰: فر – لاله – منظره – فواره
مرحله ۱۴۱: نهار – کتابخانه – علوی
مرحله ۱۴۲: سخت – هوابرش – جامائیکا
مرحله ۱۴۳: جیغ – سیخ – قمار – طرابلس
مرحله ۱۴۴: همبرگر – آنتالیا – بابا
مرحله ۱۴۵: گیلان – تدریس – شاخه – میش
مرحله ۱۴۶: فنر – باغچه – سرب – سرسرا
مرحله ۱۴۷: کرم – بار – برنده – درنده
مرحله ۱۴۸: قرقی – پلو – باران – دالان
مرحله ۱۴۹: سینما – مغولستان – دفاع
مرحله ۱۵۰: سمرقند – قندان – اسفند
مرحله ۱۵۱: بازار – خسیس – جیک – کیک
مرحله ۱۵۲: فیل – فامیل – بنفش – حلب
مرحله ۱۵۳: کینه – سند – شمس – بهانه
مرحله ۱۵۴: سیرک – کاغذ – لبو – دیوار
مرحله ۱۵۵: سیر – عراق – شوفاژ – قیمه
مرحله ۱۵۶: شمس – امضا – تومان – ردیف
مرحله ۱۵۷: پایه – خدا – ورود – پاتوق
مرحله ۱۵۸: خزر – خزه – ماژیک – لیوان
مرحله ۱۵۹: ورامین – شانه – صوت – قطب
مرحله ۱۶۰: شاه – اراذل – نقد – جوراب
مرحله ۱۶۱: قمر – گچ – رانندگی – تنیس
مرحله ۱۶۲: قطب – سنجد – تحریم – قاشق
مرحله ۱۶۳: باغ – کپور – دودکش – شرکت
مرحله ۱۶۴: شیر – کارت – فلسطین – متر
مرحله ۱۶۵: بیمار – اسب – بخار – پسته
مرحله ۱۶۶: دستمال – کشمیر – نمایش
مرحله ۱۶۷: زنجیر – شهابسنگ – باستان
مرحله ۱۶۸: کشمش – آبان – بقره – شیرجه
مرحله ۱۶۹: قیف – ترشی – کیلومتر – آذر
مرحله ۱۷۰: یلدا – ایفل – راگبی – قرآن
مرحله ۱۷۱: شعر – گاومیش – پلاک – معجون
مرحله ۱۷۲: گردن – فندق – زحل – تاسمانی
مرحله ۱۷۳: کیک – نوار – فیروزه – امام
مرحله ۱۷۴: نابغه – سیبل – سوزن – تراشه
مرحله ۱۷۵: خلیج – قلب – فریزر – آبی – بالا
مرحله ۱۷۶: دیوار – نیشکر – سیزده – قلع
مرحله ۱۷۷: قلعه – قیمت – همسر – مجلس
مرحله ۱۷۸: رنگ – یخمک – دربان – خدمات
مرحله ۱۷۹: دستگاه – پکن – شیلنگ – بنز
مرحله ۱۸۰: دماوند – جاروبرقی – لطمه
مرحله ۱۸۱: تیر – گردنه – برزیل – قرمز
مرحله ۱۸۲: شام – پماد – خریدار – شاعر
مرحله ۱۸۳: شفق – ساندیس – برکه – کاسب
مرحله ۱۸۴: جنگل – پیچ – شهرستان – لاله
مرحله ۱۸۵: بخاری – شمش – فندق – شایعه
مرحله ۱۸۶: جهان – دایره – مرغ – اسفند
مرحله ۱۸۷: تقسیم – دور – بومرنگ – عشق
مرحله ۱۸۸: تاب – قندهار – تالاب – کافه
مرحله ۱۸۹: حرام – آبشش – پنیر – تنش – من
مرحله ۱۹۰: شیراز – لواشک – شنا – وردنه
مرحله ۱۹۱: شرجی – حساب – ابنسینا – چمن
مرحله ۱۹۲: فضا – قورباغه – آشپزی – شنا
مرحله ۱۹۳: دامغان – شارژر – بطری – سیخ
مرحله ۱۹۴: شمشیر – موبایل – ماکارونی
مرحله ۱۹۵: بیمه – شالیزار – دریل – دیگ
مرحله ۱۹۶: مسلسل – شاخ – سوزن – پیکنیک
مرحله ۱۹۷: کتاب – نمک – هند – بلبرینگ
مرحله ۱۹۸: چشمه – پریز – گردنبند – آبان
مرحله ۱۹۹: غار – آجر – دستگیره – بالن
مرحله ۲۰۰: نیویورک – داعش – پشتی – قلاب
مرحله ۲۰۱: مریوان – کباب – لابی – ترازو
مرحله ۲۰۲: شمر – دهلی – وقار – استکان
مرحله ۲۰۳: سمنو – همسایه – سمندر – مس
مرحله ۲۰۴: لندن – رامبد – بیمارستان
مرحله ۲۰۵: شیخ – جدول – کرم – کانتینر
مرحله ۲۰۶: آجر – دستمال – بلندگو – کیف
مرحله ۲۰۷: پفک – وان – تقسیم – ونزوئلا
مرحله ۲۰۸: یار – سیلی – باستان – نانوا
مرحله ۲۰۹: پیام – هفته – وردنه – زرافه
مرحله ۲۱۰: بیست – کاپوچینو – هواشناس
مرحله ۲۱۱: بلوچ – قهرمان – شارژر – قفس
مرحله ۲۱۲: انگور – بندرعباس – همسر – شن
مرحله ۲۱۳: ترجمه – قشم – فوتبال – شاتل
مرحله ۲۱۴: نیل – راهنما – آمار – فاضلاب
مرحله ۲۱۵: تراول – شانس – کنتور – سیلاب
مرحله ۲۱۶: شب – زنجیر – وانت – کارآموز
مرحله ۲۱۷: همراه – دانمارک – علف – جهنم
مرحله ۲۱۸: قرن – گاف – گیج – میوه – هراز
مرحله ۲۱۹: رجز – آبی – دوست – دویست – خان
مرحله ۲۲۰: جیب – باشگاه – برگه – سیسیل
مرحله ۲۲۱: میل – سیل – سماور – جاکارتا
مرحله ۲۲۲: امام – کاخ – باشگاه – بیرجند
مرحله ۲۲۳: صندلی – داعش – شیلی – ساردین
مرحله ۲۲۴: زاپاس – هواکش – انگور – کندو
مرحله ۲۲۵: نیوتن – سبز – صیاد – شیربرنج
مرحله ۲۲۶: مرداب – پریز – بافتنی – فیلم
مرحله ۲۲۷: رمضان – سنگر – نیچه – کازرون
مرحله ۲۲۸: میز – کابل – تیشه – ماکارونی
مرحله ۲۲۹: هند – مالاریا – تمسخر – پلو – دو
مرحله ۲۳۰: کندو – میدان – صندلی – هوادار
مرحله ۲۳۱: مختار – هدیه – معدن – کاراگاه
مرحله ۲۳۲: صندلی – جغد – پیراشکی – سودان
مرحله ۲۳۳: نما – رفیق – بینی – سینی – کیوی
مرحله ۲۳۴: کاش – ماش – حراج – جیوه – زاپاس
مرحله ۲۳۵: بهشت – جودو – سوسمار – سوخاری
مرحله ۲۳۶: پنج – هدیه – معاویه – گوسفند
مرحله ۲۳۷: سطل – تن – شخم – نفربر – رایگان
مرحله ۲۳۸: شطرنج – جوجه – میز – کشتی – کیک
مرحله ۲۳۹: کابل – انیمیشن – اتوبوس – باز
مرحله ۲۴۰: قندان – جواهر – گاری – کفاشی
مرحله ۲۴۱: افغانستان – شکلات – کیف – نیزه
مرحله ۲۴۲: شیشه – سناریو – کمیل – قالپاق
مرحله ۲۴۳: آهنربا – سریال – خشک – اعتقاد
مرحله ۲۴۴: بین – عاشق – سین – شماتت – تیرچه
مرحله ۲۴۵: سیمان – ارومیه – پیراهن – شاخ
مرحله ۲۴۶: عمان – ایدز – نیروگاه – بئتیک
مرحله ۲۴۷: کابل – آلپ – قند – بیمه – زنجیر
مرحله ۲۴۸: انتخابات – علامه – فشفشه – ختم
مرحله ۲۴۹: اورانیوم – زاپاس – پسته – حافظ
مرحله ۲۵۰: جامعه – لیوان – خودکار – ترمه
مرحله ۲۵۱: فندق – باران – پیتزا – فردوسی
مرحله ۲۵۲: مالاریا – سینی – کافئین – تیراژ
مرحله ۲۵۳: بستری – کارتن – کشور – نادرشاه
مرحله ۲۵۴: تاب – بانه – کاشف – یخمک – سراسر
مرحله ۲۵۵: نیش – لرستان – تمنا – یاس – بهمن
مرحله ۲۵۶: کشک – زیردریایی – چاه – سرامیک
مرحله ۲۵۷: فاکتور – بازی – مادربزرگ – یشم
مرحله ۲۵۸: رماتیسم – مریخ – سیزده – رحم – جک
مرحله ۲۵۹: سقف – سنجاب – زردآلو – رونالدو
مرحله ۲۶۰: بستنی – روسری – موشک – کرج – بیمه
مرحله ۲۶۱: صبحانه – ونزوئلا – فرش – فراش – کش
مرحله ۲۶۲: کمر – تمشک – چوب – آتشفشان – بیست
مرحله ۲۶۳: کتاب – بالگرد – پاکت – بدن – شالی
مرحله ۲۶۴: هفته – زانو – سینما – ماهی – قیچی
مرحله ۲۶۵: پلیس – ماکارونی – دستمال – عقاب
مرحله ۲۶۶: آجر – صورت – درخت – قیمه – شلوارک
مرحله ۲۶۷: گران – سوئد – مسموم – شیر – سرسره
مرحله ۲۶۸: شال – بازیچه – خطاط – تنور – صدام
مرحله ۲۶۹: تشک – چاقو – لابی – عایق – ساحلعاج
مرحله ۲۷۰: هویج – ترکیه – هخامنشیان – رشوه
مرحله ۲۷۱: بیسکوئیت – آمازون – توپ – خیار
مرحله ۲۷۲: همایش – سمنو – بلوار – باجه – تنش
مرحله ۲۷۳: افتتاح – تبلیغات – تراکنش – میخ
مرحله ۲۷۴: کلید – شرور – بانک – کشتی – هوازی
مرحله ۲۷۵: میکروفون – عضله – سلمان – تاکسی
مرحله ۲۷۶: بیشه – لیلا – خرابکار – مازندران
مرحله ۲۷۷: مغولستان – باقالی – حساب – خدمت
مرحله ۲۷۸: شرق – آپاندیس – درآمد – روزنامه
مرحله ۲۷۹: کپسول – دژ – تریلی – آرایشگاه – قم
مرحله ۲۸۰: نزدیک – بارسلونا – هسته – فسنجان
مرحله ۲۸۱: مشق – ایران – وارث – سراب – هپاتیت
مرحله ۲۸۲: قلم – قند – ایرباس – هیمالیا – جین
مرحله ۲۸۳: شیپور – راهنما – دیوار – فروشگاه
مرحله ۲۸۴: لیلی – بندر – کاراته – تنها – خنده
مرحله ۲۸۵: بنفش – بزدل – مالزی – شایعه – تونل
مرحله ۲۸۶: کم – سراب – بیوه – شهردار – کاراته
مرحله ۲۸۷: کتری – شقایق – جمال – ثابت – زمینه
مرحله ۲۸۸: کشاورز – بامداد – بیمه – سینه – متن
مرحله ۲۸۹: ارابه – تلفن – بینی – کاپشن – جایزه
مرحله ۲۹۰: خاویار – ویار – لیبی – زاگرس – بلوز
مرحله ۲۹۱: سکته – کانادا – یهودی – کولر – نیمه
مرحله ۲۹۲: فسنجان – بلیط – بتن – سفارت – طالبی
مرحله ۲۹۳: بالشت – نمکدان – شترمرغ – فرز – مکه
مرحله ۲۹۴: ماشین – ملکه – کلافه – سیلی – هندوانه
مرحله ۲۹۵: کمند – قلندر – تاکستان – گیپور – تار
مرحله ۲۹۶: کوهستان – بارفیکس – هواپیما – قیچی
مرحله ۲۹۷: تانک – نمایشگر – الوار – کوبا – بابا
مرحله ۲۹۸: بازار – تنها – کاشان – سمندر – مجنون
مرحله ۲۹۹: لیوان – اتوماسیون – خمیر – مازندارن
مرحله ۳۰۰: ماکارونی – استرالیا – ماشین – گلدوزی
مرحله ۳۰۱: قیمه – فندق – ماسک
مرحله ۳۰۲: لازم – مصادره – غیبت
مرحله ۳۰۳: فیل – قلاب – ماشین – قبض
مرحله ۳۰۴: کمد – میلان – شیب – بطری
مرحله ۳۰۵: فندک – خیمه – چیپ – کاسه
مرحله ۳۰۶: ناظم – ضامن – زمینه – فلج
مرحله ۳۰۷: دلار – موز – سیمان – مکافات
مرحله ۳۰۸: خلیج – جمعیت – سمندر – لانه
مرحله ۳۰۹: صادرات – خستگی – حیات – فاز
مرحله ۳۱۰: حفاری – قیافه – شمش – قافیه
مرحله ۳۱۱: سرب – طبل – یوسف – قیاس – خفیف
مرحله ۳۱۲: فندک – دیوان – سیاره – صدمه
مرحله ۳۱۳: کلید – کپسول – یاسوج – جمجمه – مصر
مرحله ۳۱۴: ایوان – خرابی – تنبک – کبوتر – خربزه
مرحله ۳۱۵: میوه – فرزانه – جربزه – بناب – جزام – بز
مرحله ۳۱۶: هرز – شماره – عالی – فلج – سنجش – سمندر
مرحله ۳۱۷: کافه – تنکابن – جماعت – رادیو – درز – رزم
مرحله ۳۱۸: کیف – بنزین – نماز – قنادی – صورتی – ریال
مرحله ۳۱۹: چهره – حساب – تلفن – پیتزا – رادیاتور – غم
مرحله ۳۲۰: هفته – گوشی – غافل – حلزون – هندوانه – کوفته
مرحله ۳۲۱: مناسبت – قیچی – خلیج – صدمه – مدرسه – چمن
مرحله ۳۲۲: قیمت – حوله – کوزه – مارمولک – دانمارک – گم
مرحله ۳۲۳: کیک – شصت – خودکار – هسته – آمازون – شراکت
مرحله ۳۲۴: قافیه – سیبل – دامنه – براده – قیمه – نوار
مرحله ۳۲۵: بطری – تبریز – شاهنامه – خیزران – سرپوش – برده
مرحله ۳۲۶: قندیل – صدام – باغچه – نرمش – فرض – کولر – وانیل
مرحله ۳۲۷: کیش – سبزینه – مادر – فضا – ثبت – لوبیا – حیوان
مرحله ۳۲۸: بلوار – کلید – تب – کفشدوزک – باقی – خربزه – بم – دسته
مرحله ۳۲۹: بیمه – قلندر – ماهی – خیام – خیمه – تز – صندلی – خرم – خرافات
مرحله ۳۳۰: شرم – مرزبان – قنات – قهوه – غرب – سربار – طنز – روانی – فندق – مهاجرت
مرحله ۳۳۱: جمجمه – فاصله – کتانی – قایق – بیست – پسته – داراب – راکتور – پیشرو – مصدر
مرحله ۳۳۲: هیجان – ابتکار – پایه – زباله – دریاچه – شمیرانات – تبلت – دستمال – کارامل – فاق
مرحله ۳۳۳: بیم – سیلی – لابی – فروزان – سبزینه – شیلات – سرسره – قهوه – خشک – مازندران
مرحله ۳۳۴: غرب – قرنیز – نیزه – فیزیوتراپی – هلهله – محلول – قیمتی – خلخال – شصت – پلنگ
مرحله ۳۳۵: تراس – معراج – تریلی – ترامپ – برق – کافور – فرضیه – ثبات – باستان – ضبط
مرحله ۳۳۶: گرانبها – انتگرال – فلفل – حوض – جدال – کبابی – نمایش – بهاره – شوهر – ورزش
مرحله ۳۳۷: گوجه – ریحانه – پریز – بشقاب – سفیده – یوز – قراضه – جوجه – دیوانه – فارابی
مرحله ۳۳۸: حوزه – سقف – چنار – پنالتی – کاشانه – دستچین – لواشک – فلز – خساست – فرشته
مرحله ۳۳۹: کامپیوتر – کبوتر – مزار – نوشدارو – لاله – قلابی – ثابت – شهامت – طبل – برجک
مرحله ۳۴۰: لیزر – تاب – دریچه – فیلادلفیا – هرمزگان – مالاریا – الف – بهمن – قصه – خمین
مرحله ۳۴۱: سازمان – گرداب – آبان – سوسیس – میکروب – شالوده – فرسایش – زیبا – خودکشی – کوفته
مرحله ۳۴۲: پالس – رابطه – مزار – پرس – چاقو – افتتاح – دسته – تیشه – هندوستان – زرد
مرحله ۳۴۳: کاشانه – موشک – تمساح – نگهبان – گیلاس – شمعدانی – مروارید – شطرنج – گنبد – عرفان
مرحله ۳۴۴: ماهیچه – فسفر – اسپانیا – داوینچی – پاورچین – مسافر – غزل – شقایق – بیلیارد – خلبان
مرحله ۳۴۵: شجاعت – آتش – قربان – شیمی – افتخار – قیچی – زنجبیل – ورزشگاه – گلابی – صورتی
مرحله ۳۴۶: جینسینگ – پیشکسوت – کلاسور – جراحی – میهن – مسقطی – اگزوز – سالمون – انفجار – مرسدس – لوسیون
مرحله ۳۴۷: افشان – آفتابه – بیسکوئیت – توان – گمنام – ژاپن – زغال – ارسطو – دروازه – شکر – ساردین
مرحله ۳۴۸: بادمجان – سپاه – آمازون – بردار – محرم – نساجی – خوارج – استقلال – پیچ – سوسک – بهره
مرحله ۳۴۹: زولبیا – معادله – طایفه – وکالت – داماد – اسکواش – فاطمه – آستارا – زامیاد – خاگینه – حسرت
مرحله ۳۵۰: شیشلیک – طاووس – بنیان – بوزینه – دراکولا – تفت – کوله – قندیل – پاساژ – عناب – استقامت – ساغر

مرحله ۶

مرحله ی ۶ (دارالفنون ۲)
مرحله ۱: آب – را – گل – نکنیم
مرحله ۲: مرغ – سحر – ناله – سر – کن
مرحله ۳: تو – را – من – چشم – در – راهم
مرحله ۴: بیا – تا – گل – بر – افشانیم
مرحله ۵: نرود – میخ – آهنین – در – سنگ
مرحله ۶: باد – آمد – بوی – عنبر – آورد
مرحله ۷: عاقبت – گرگ – زاده – گرگ – شود
مرحله ۸: ای – حرمت – ملجا – درماندگان
مرحله ۹: از – محبت – خارها – گل – میشود
مرحله ۱۰: از – مکافات – عمل – غافل – مشو
مرحله ۱۱: ای – طبیب – جمله – علتهای – ما
مرحله ۱۲: زندگی – رسم – خوشایندی – است
مرحله ۱۳: کاش – که – همسایه – ما – میشدی
مرحله ۱۴: اندکی – صبر – سحر – نزدیک – است
مرحله ۱۵: دایه – دانای – تو – شد – روزگار
مرحله ۱۶: صلاح – کار – کجا – من – خراب – کجا
مرحله ۱۷: یکی – وصل – یکی – هجران – پسندد
مرحله ۱۸: پنج – وارونه – چه – معنا – دارد
مرحله ۱۹: شیوه – چشمت – فریب – جنگ – داشت
مرحله ۲۰: این – قافله – عمر – عجب – میگذرد
مرحله ۲۱: برخیز – مخور – غم – جهان – گذران
مرحله ۲۲: تو – کز – محنت – دیگران – بی – غمی
مرحله ۲۳: توانا – بود – هر – که – دانا – بود
مرحله ۲۴: شاید – این – جمعه – بیاید – شاید
مرحله ۲۵: عبادت – بجز – خدمت – خلق – نیست
مرحله ۲۶: افسوس – که – نامه – جوانی – طی – شد
مرحله ۲۷: آنچه – خدا – خواست – همان – میشود
مرحله ۲۸: عشق – را – زیر – باران – باید – جست
مرحله ۲۹: ما – درس – صداقت – صفا – میخوانیم
مرحله ۳۰: من – از – بیگانگان – هرگز – ننالم
مرحله ۳۱: مجنون – پریشان – توام – دستم – گیر
مرحله ۳۲: آخر – به – دل – خاک – فرو – خواهی – شد
مرحله ۳۳: در – کارگه – کوزه – گری – رفتم – دوش
مرحله ۳۴: میازار – موری – که – دانه – کش – است
مرحله ۳۵: یا – علی – گفتیم – عشق – آغاز – شد
مرحله ۳۶: امید – دراز – عمر – کوتاه – چه – سود
مرحله ۳۷: خداگو – با – خداجو – فرق – دارد
مرحله ۳۸: که – سرمایه – جاودانی – است – کار
مرحله ۳۹: یکی – را – دست – حسرت – بر – بناگوش
مرحله ۴۰: درد – عشقی – کشیده – ام – که – مپرس
مرحله ۴۱: بار – الها – بال – پروازم – ببخش
مرحله ۴۲: نقاش – ازل – بهر – چه – آراست – مرا
مرحله ۴۳: کزین – برتر – اندیشه – بر – نگذرد
مرحله ۴۴: بسی – رنج – بردم – در – این – سال – سی
مرحله ۴۵: وانچه – دلت – خواست – نه – آن – میشود
مرحله ۴۶: خوشا – دردی – که – درمانش – تو – باشی
مرحله ۴۷: گر – بر – سر – نفس – خود – امیری – مردی
مرحله ۴۸: سلسله – موی – دوست – حلقه – دام – بلاست
مرحله ۴۹: که – هر – چه – دیده – بیند – دل – کن – یاد
مرحله ۵۰: تا – شقایق – هست – زندگی – باید – کرد
مرحله ۵۱: در – سایه – کوه – باید – از – دشت – گذشت
مرحله ۵۲: از – لطف – تو – هیچ – بنده – نومید – نشد
مرحله ۵۳: برو – این – دام – بر – مرغی – دگر – نه
مرحله ۵۴: بی – باده – گلرنگ – نمیباید – زیست
مرحله ۵۵: خوشا – آنکس – که – بارش – کمترک – بی
مرحله ۵۶: با – درد – بساز – هیچ – درمان – مطلب
مرحله ۵۷: تو – قدر – خود – نمیدانی – چه – حاصل
مرحله ۵۸: سینه – خواهم – شرحه – شرحه – از – فراق
مرحله ۵۹: بشنو – این – نی – چون – شکایت – میکند
مرحله ۶۰: قبول – حق – نشود – گر – دلی – بیازاری
مرحله ۶۱: اگر – بر – سر – نهی – چون – خسروان – تاج
مرحله ۶۲: نیاز – نیم – شبی – دفع – صد – بلا – بکند
مرحله ۶۳: خوش – باش – دمی – که – زندگانی – اینست
مرحله ۶۴: عاشق – چه – کند – گر – نکشد – بار – ملامت
مرحله ۶۵: سینه – تنگ – من – بار – غم – او – هیهات
مرحله ۶۶: یارب – مبادا – که – گدا – معتبر – شود
مرحله ۶۷: من – ارگ – بم – خشت – به – خشتم – متلاشی
مرحله ۶۸: سعدیا – مرد – نکونام – نمیرد – هرگز
مرحله ۶۹: ای – بیخبر – بکوش – که – صاحب – خبر – شوی
مرحله ۷۰: رموز – عشق – مکن – فاش – پیش – اهل – عقول
مرحله ۷۱: باور – کنید – پاسخ – آیینه – سنگ – نیست
مرحله ۷۲: ای – نسیم – سحر – آرامگه – یار – کجاست
مرحله ۷۳: همه – سر – به – سر – تن – به – کشتن – دهیم
مرحله ۷۴: افسوس – که – صاحب – نفسی – پیدا – نیست
مرحله ۷۵: ای – غایب – از – نظر – بخدا – میسپارمت
مرحله ۷۶: چون – بدین – نقطه – رسد – مسکین – است
مرحله ۷۷: مزرع – سبز – فلک – دیدم – داس – مه – نو
مرحله ۷۸: یارب – سببی – ساز – که – یارم – بسلامت
مرحله ۷۹: هر – آنکس – عاشق – است – از – جان – نترسد
مرحله ۸۰: وقت – گذشته – را – نتوانی – خرید – باز
مرحله ۸۱: خوشتر – از – دوران – عشق – ایام – نیست
مرحله ۸۲: من – وضو – با – تپش – پنجره – ها – میگیرم
مرحله ۸۳: آیا – تو – چنان – که – مینمایی – هستی
مرحله ۸۴: خود – پرستی – کمتر – از – اصنام – نیست
مرحله ۸۵: دیو – چو – بیرون – رود – فرشته – درآید
مرحله ۸۶: اسرار – ازل – را – نه – تو – دانی – نه – من
مرحله ۸۷: نادان – همه – جا – با – همه – کس – آمیزد
مرحله ۸۸: هرگز – دلم – از – یاد – تو – غافل – نشود
مرحله ۸۹: گویند – خلایق – که – تویی – یوسف – ثانی
مرحله ۹۰: نفس – باد – صبا – مشک – فشان – خواهد – شد
مرحله ۹۱: جهان – را – گه – بلندی – گاه – پستی – است
مرحله ۹۲: حال – من – از – اقبال – تو – فرخنده – شود
مرحله ۹۳: بی – رنگ – رخت – زمانه – زندان – من – است
مرحله ۹۴: دلا – خون – شو – که – خوبان – این – پسندند
مرحله ۹۵: تن – آدمی – شریف – است – به – جان – آدمیت
مرحله ۹۶: این – یک – دو – سه – روز – نوبت – عمر – گذشت
مرحله ۹۷: زکوی – یار – میآید – نسیم – باد – نوروزی
مرحله ۹۸: روزی – زسر – سنگ – عقابی – به – هوا – خاست
مرحله ۹۹: گهی – پشت – بر – زین – گهی – زین – به – پشت
مرحله ۱۰۰: در – دایره – قسمت – اوضاع – چنین – باشد
مرحله ۱۰۱: علاج – واقعه – پیش – از – وقوع – باید – کرد
مرحله ۱۰۲: فرصت – رفته – محالست – که – از – سر – گردد
مرحله ۱۰۳: با – اهل – زمانه – صحبت – از – دور – نکوست
مرحله ۱۰۴: منزل – آن – مه – عاشق – کش – عیار – کجاست
مرحله ۱۰۵: قطع – قلم – به – قیمت – نان – می – کنی – رفیق
مرحله ۱۰۶: مژده – ای – دل – که – مسیحا – نفسی – میآید
مرحله ۱۰۷: تا – کی – غم – آن – خورم – که – دارم – یا – نه
مرحله ۱۰۸: ای – قوم – به – حج – رفته – کجایید – کجایید
مرحله ۱۰۹: مرد – این – بار – گران – نیست – دل – مسکینم
مرحله ۱۱۰: پر – پروانه – شکستن – هنر – انسان – نیست
مرحله ۱۱۱: گل – شبدر – چه – کم – از – لاله – قرمز – دارد
مرحله ۱۱۲: بگشای – لب – که – قند – فراوانم – آرزوست
مرحله ۱۱۳: قیمت – ارزان – نکنی – گوهر – زیبایی – را
مرحله ۱۱۴: ساقیا – بده – جامی – زان – شراب – روحانی
مرحله ۱۱۵: ای – پادشه – خوبان – داد – از – غم – تنهایی
مرحله ۱۱۶: ای – کبوتر – نگران – باش – که – شاهین – آمد
مرحله ۱۱۷: هر – کسی – آن – درود – عاقبت – کار – که – کشت
مرحله ۱۱۸: در – مجلس – ما – ماه – رخ – دوست – تمام – است
مرحله ۱۱۹: طاووس – ما – درآید – وان – رنگها – برآید
مرحله ۱۲۰: اگر – به – کوی – تو – باشد – مرا – مجال – وصول
مرحله ۱۲۱: من – اختیار – نکردم – پس – از – تو – یار – دگر
مرحله ۱۲۲: دوست – دارم – که – بپوشی – رخ – همچون – قمرت
مرحله ۱۲۳: من – نگویم – که – مرا – از – قفس – آزاد – کنید
مرحله ۱۲۴: عالم – شکرستان – شد – تا – باد – چنین – بادا
مرحله ۱۲۵: خبرت – هست – که – بی – روی – تو – آرامم – نیست
مرحله ۱۲۶: گفتم – غم – تو – دارم – گفتا – غمت – سر – آید
مرحله ۱۲۷: دل – نیست – کبوتر – که – چو – برخاست – نشنید
مرحله ۱۲۸: دست – از – مس – وجود – چو – مردان – ره – بشوی
مرحله ۱۲۹: در – دلم – بود – که – بی – دوست – نباشم – هرگز
مرحله ۱۳۰: بر – ما – گذشت – نیک – بد – اما – تو – روزگار
مرحله ۱۳۱: مرا – به – خیر – تو – امید – نیست – شر – مرسان
مرحله ۱۳۲: در – کار – خیر – حاجت – هیچ – استخاره – نیست
مرحله ۱۳۳: هر – منظره – را – منظری – از – روی – تو – دیدم
مرحله ۱۳۴: دریاب – که – عمر – رفته – را – نتوان – یافت
مرحله ۱۳۵: ای – مگس – عرصه – سیمرغ – نه – جولانگه – توست
مرحله ۱۳۶: بسیار – سفر – باید – تا – پخته – شود – خامی
مرحله ۱۳۷: یا – رب – تو – چنان – کن – که – پریشان – نشوم
مرحله ۱۳۸: آمدی – جانم – به – قربانت – ولی – حالا – چرا
مرحله ۱۳۹: گاهی – نگفته – قرعه – به – نام – تو – میشود
مرحله ۱۴۰: دیگر – دلی – برای – سفر – رو – به – راه – نیست
مرحله ۱۴۱: امشبی – را – شه – دین – در – حرمش – مهمان – است
مرحله ۱۴۲: ای – که – مرا – خواندهای – راه – نشانم – بده
مرحله ۱۴۳: عیب – می – جمله – بگفتی – هنرش – نیز – بگوی
مرحله ۱۴۴: ما – آزموده – ایم – در – این – شهر – بخت – خویش
مرحله ۱۴۵: حدیث – دوست – نگویم – مگر – به – حضرت – دوست
مرحله ۱۴۶: شب – تا – به – سحر – گریه – جانسوز – دگر – هیچ
مرحله ۱۴۷: فردا – که – شدم – خاک – چه – سود – اشک – ندامت
مرحله ۱۴۸: حاکم – شرعی – که – بهر – رشوه – فتوا – میدهد
مرحله ۱۴۹: این – گرگ – سالهاست – که – با – گله – آشناست
مرحله ۱۵۰: آن – به – که – به – خود – پاک – شویم – اول – کار
مرحله ۱۵۱: در – کوی – نیک – نامی – ما – را – گذر – ندادند
مرحله ۱۵۲: من – از – آن – روز – که – دربند – توام – آزادم
مرحله ۱۵۳: گر – تو – شکیب – داری – طاقت – نماند – ما – را
مرحله ۱۵۴: بس – تجربه – کردیم – در – این – دار – مکافات
مرحله ۱۵۵: نگار – من – که – به – مکتب – نرفت – خط – ننوشت
مرحله ۱۵۶: سر – بندگی – به – حکمت – بنهم – که – پادشاهی
مرحله ۱۵۷: پیش – ما – رسم – شکستن – نبود – عهد – وفا – را
مرحله ۱۵۸: نبود – خیر – در – آن – خانه – که – عصمت – نبود
مرحله ۱۵۹: این – دل – که – تراست – سنگ – خاراست – نه – دل
مرحله ۱۶۰: خودپسندی – جان – من – برهان – نادانی – بود
مرحله ۱۶۱: چون – پرده – بر – افتد – نه – تو – مانی – نه – من
مرحله ۱۶۲: هر – کجا – هستم – باشم – آسمان – مال – من – است
مرحله ۱۶۳: از – غم – جدا – مشو – که – غنا – میدهد – به – دل
مرحله ۱۶۴: گر – طالب – راهی – بیا – ور – در – پی – آهی – برو
مرحله ۱۶۵: از – هر – چه – میرود – سخن – دوست – خوشتر – است
مرحله ۱۶۶: شنیدمت – که – نظر – میکنی – به – حال – ضعیفان
مرحله ۱۶۷: آنچنان – سوختم – از – آتش – هجران – که – مپرس
مرحله ۱۶۸: عیب – رندان – مکن – ای – زاهد – پاکیزه – سرشت
مرحله ۱۶۹: سعدیا – چون – تو – کجا – نادره – گفتاری – هست
مرحله ۱۷۰: محتسب – مستی – به – ره – دید – گریبانش – گرفت
مرحله ۱۷۱: عافیت – خواهی – نظر – در – منظر – خوبان – مکن
مرحله ۱۷۲: خواب – دیدم – که – خیال – تو – به – مهمان – آمد
مرحله ۱۷۳: بی – همگان – بسر – شود – بی – تو – بسر – نمیشود
مرحله ۱۷۴: چه – کنی – بدین – نهانی – که – تو – نیک – آشکاری
مرحله ۱۷۵: گاهی – گدای – گدایی – بخت – تو – یار – نیست
مرحله ۱۷۶: گل – در – بر – می – در – کف – معشوق – به – کام – است
مرحله ۱۷۷: از – کوزه – همان – برون – تراود – که – در – اوست
مرحله ۱۷۸: اوقات – خوش – آن – بود – که – با – دوست – بسر – شد
مرحله ۱۷۹: تو – بندگی – چون – گدایان – به – شرط – مزد – مکن
مرحله ۱۸۰: با – دردکشان – هر – که – درافتاد – ورافتاد
مرحله ۱۸۱: خرما – نتوان – خورد – از – این – خار – که – کشتیم
مرحله ۱۸۲: نذر – کردم – گر – از – این – غم – به – درآیم – روزی
مرحله ۱۸۳: از – دوست – یک – اشارت – از – ما – به – سر – دویدن
مرحله ۱۸۴: سعی – نابرده – در – این – راه – به – جایی – نرسی
مرحله ۱۸۵: تکیه – برجای – بزرگان – نتوان – زد – به – گزاف
مرحله ۱۸۶: به – راه – بادیه – رفتن – به – از – نشستن – باطل
مرحله ۱۸۷: اهل – دنیا – را – مطیع – خویش – کردن – کار – نیست
مرحله ۱۸۸: مصلحت – نیست – که – از – پرده – برون – افتد – راز
مرحله ۱۸۹: همه – شب – در – این – امیدم – که – نسیم – صبحگاهی
مرحله ۱۹۰: آن – سفر – کرده – که – صد – قافله – دل – همره – اوست
مرحله ۱۹۱: یوسف – گمگشته – باز – آید – به – کنعان – غم – مخور
مرحله ۱۹۲: غم – مخور – ایام – هجران – رو – به – پایان – میرود
مرحله ۱۹۳: بی – تو – مهتاب – شبی – باز – از – آن – کوچه – گذشتم
مرحله ۱۹۴: من – اگر – نیکم – اگر – بد – تو – برو – خود – را – باش
مرحله ۱۹۵: هیهات – از – این – خیال – محالت – که – در – سر – است
مرحله ۱۹۶: گفتا – زکه – نالیم – که – از – ماست – که – بر – ماست
مرحله ۱۹۷: یارب – این – آب – حیات – از – چه – دلی – جوشان – است
مرحله ۱۹۸: سر – اگر – باید – به – راهت – ترک – سر – خواهیم – کرد
مرحله ۱۹۹: به – پایان – آمد – این – دفتر – حکایت – همچنان – باقی
مرحله ۲۰۰: هم – خویش – را – بیگانه – کن – هم – خانه – را – ویرانه – کن
مرحله ۲۰۱: بسان – یکی – سرو – آزاد – شد
مرحله ۲۰۲: نپنداری – ای – دیده – روشنم
مرحله ۲۰۳: مگر – مشکلش – را – کند – منجلی
مرحله ۲۰۴: بدو – گفت – کز – من – رهایی – مجوی
مرحله ۲۰۵: به – مهر – آسمانش – به – عیوق – برد
مرحله ۲۰۶: از – جمله – طمع – بریدنم – آسانست
مرحله ۲۰۷: به – مستوران – مگو – اسرار – مستی
مرحله ۲۰۸: چو – خورشید – رخشنده – شد – بر – سپهر
مرحله ۲۰۹: سالها – بندگی – صاحب – دیوان – کردم
مرحله ۲۱۰: ظلمات – است – بترس – از – خطر – گمراهی
مرحله ۲۱۱: کو – پیک – صبح – تا – گله – های – شب – فراق
مرحله ۲۱۲: از – نامه – سیاه – نترسم – که – روز – حشر
مرحله ۲۱۳: آنچه – سلطان – ازل – گفت – بکن – آن – کردم
مرحله ۲۱۴: بگذارید – بگرید – بهوای – گل – خود – زار
مرحله ۲۱۵: چشم – نرگس – نگرانست – ولی – داغ – شقایق
مرحله ۲۱۶: که – خواب – آلوده – ایم – ای – بخت – بیدار
مرحله ۲۱۷: شب – گشت – درین – سینه – چه – سوز – است – عجب
مرحله ۲۱۸: مطرب – کجاست – تا – همه – محصول – زهد – علم
مرحله ۲۱۹: بس – دعای – سحرت – مونس – جان – خواهد – بود
مرحله ۲۲۰: گفت – باز – آی – که – دیرینه – این – درگاهی
مرحله ۲۲۱: حاشا – که – من – به – موسم – گل – ترک – می – کنم
مرحله ۲۲۲: گر – از – آن – یار – سفر – کرده – پیامی – داری
مرحله ۲۲۳: بی – تو – نفس – کشیدنم – عمر – تباه – کردنست
مرحله ۲۲۴: میگزم – لب – که – چرا – گوش – به – نادان – کردم
مرحله ۲۲۵: سرو – من – صبح – بهار – است – به – طرف – چمن – آی
مرحله ۲۲۶: دل – اگر – خداشناسی – همه – در – رخ – علی – بین
مرحله ۲۲۷: بشورستان – تبه – کردیم – رنج – باغبانی – را
مرحله ۲۲۸: ای – دل – گر – از – آن – چاه – زنخدان – به – درآیی
مرحله ۲۲۹: نیاموزی – ازین – بی – مهر – درس – مهربانی – را
مرحله ۲۳۰: نباید – تاخت – بر – بیچارگان – روز – توانایی
مرحله ۲۳۱: به – دور – نرگس – مستت – سلامت – را – دعا – گفتیم
مرحله ۲۳۲: آسمان – چون – جمع – مشتاقان – پریشان – میکند
مرحله ۲۳۳: من – که – یک – امروز – مهمان – توام – فردا – چرا
مرحله ۲۳۴: تمنای – وصالم – نیست – عشق – من – مگیر – از – من
مرحله ۲۳۵: یک – عمر – گریه – کردم – ای – آسمان – روا – نیست
مرحله ۲۳۶: به – تماشای – من – آن – لاله – عذار – آمده – باشد
مرحله ۲۳۷: ابر – از – آن – بر – سر – گلهای – چمن – زار – بگرید
مرحله ۲۳۸: گربه – پیرانه – سرم – بخت – جوانی – به – سر – آید
مرحله ۲۳۹: پس – بر – به – جهانی – که – خون – در – رگ – ماست
مرحله ۲۴۰: این – همه – غافل – شدن – از – چون – منی – شیدا – چرا
مرحله ۲۴۱: دارم – از – زلف – سیاهش – گله – چندان – که – مپرس
مرحله ۲۴۲: با – فیض – لطف – او – صد – از – این – نامه – طی – کنم
مرحله ۲۴۳: وقت – است – که – همچون – مه – تابان – به – در – آیی
مرحله ۲۴۴: به – حسرت – یاد – خواهی – کرد – ایام – جوانی – را
مرحله ۲۴۵: چترها – را – باید – بست – زیر – باران – باید – رفت
مرحله ۲۴۶: به – دردت – خو – گرفتم – نیستم – در – بند – درمانت
مرحله ۲۴۷: باشد – که – در – کام – صدف – گوهر – شوی – یکتا – بیا
مرحله ۲۴۸: ای – در – تکاپوی – طلب – گم – کرده – ره – با – ما – بیا
مرحله ۲۴۹: بی – وفا – حالا – که – من – افتاده – ام – از – پا – چرا
مرحله ۲۵۰: بی – تو – ای – دل – نکند – لاله – به – بار – آمده – باشد
مرحله ۲۵۱: حافظ – این – قصه – دراز – است – به – قرآن – که – مپرس
مرحله ۲۵۲: هر – کسی – عربده – ای – این – که – مبین – آن – که – مپرس
مرحله ۲۵۳: شب – همه – بی – تو – کار – من – شکوه – به – ماه – کردنست
مرحله ۲۵۴: که – نسبت – نیست – با – تیره – دلی – روشن – روانی – را
مرحله ۲۵۵: که – جانم – در – جوانی – سوخت – ای – جانم – به – قربانت
مرحله ۲۵۶: نه – وصلت – دیده – بودم – کاشکی – ای – گل – نه – هجرانت
مرحله ۲۵۷: من – از – چشم – تو – ای – ساقی – خراب – افتاده – ام – لیکن
مرحله ۲۵۸: ای – ماه – کنعانی – ترا – یاران – به – چاه – افکنده – اند
مرحله ۲۵۹: هر – آن – کسی – که – در – این – حلقه – نیست – زنده – به – عشق
مرحله ۲۶۰: قدت – گفتم – که – شمشاد – است – بس – خجلت – به – بار – آورد
مرحله ۲۶۱: وز – حسرت – لعل – آبدارت – مردم
مرحله ۲۶۲: قصه – نکنم – دراز – کوتاه – کنم
مرحله ۲۶۳: بیدادگری – شیوه – دیرینه – تست
مرحله ۲۶۴: اول – به – وفا – می – وصالم – درداد
مرحله ۲۶۵: عشق – رخ – یار – بر – من – زار – مگیر
مرحله ۲۶۶: ایام – شباب – است – شراب – اولیتر
مرحله ۲۶۷: امروز – ترا – دسترس – فردا – نیست
مرحله ۲۶۸: بازآ – بازآ – کز – انتظارت – مردم
مرحله ۲۶۹: با – روی – نکو – شراب – روشن – درکش
مرحله ۲۷۰: بر – خسته – دلان – رند – خمار – مگیر
مرحله ۲۷۱: یک – مونس – نامزد – ندارم – جز – غم
مرحله ۲۷۲: ای – آمده – از – عالم – روحانی – تفت
مرحله ۲۷۳: ای – خاک – اگر – سینه – تو – بشکافند
مرحله ۲۷۴: ماننده – سنگ – خاره – در – آب – زلال
مرحله ۲۷۵: ای – شرمزده – غنچه – مستور – از – تو
مرحله ۲۷۶: آن – جام – طرب – شکار – بر – دستم – نه
مرحله ۲۷۷: دیوانه – شدم – بیار – بر – دستم – نه
مرحله ۲۷۸: بر – گرد – پیاله – آیتی – هست – مقیم
مرحله ۲۷۹: با – لشگر – غم – چه – بایدت – کوشیدن
مرحله ۲۸۰: نه – هفت – هزار – ساله – شادی – جهان
مرحله ۲۸۱: یک – همدم – باوفا – ندیدم – جز – درد
مرحله ۲۸۲: دریافتن – روز – چنین – دشوار – است
مرحله ۲۸۳: خاک – ره – او – شدم – به – بادم – برداد
مرحله ۲۸۴: هرگز – غم – دو – روز – مرا – یاد – نگشت
مرحله ۲۸۵: ای – دل – چو – زمانه – میکند – غمناکت
مرحله ۲۸۶: من – حاصل – عمر – خود – ندارم – جز – غم
مرحله ۲۸۷: تا – سبزه – خاک – ما – تماشاگه – کیست
مرحله ۲۸۸: پس – موی – سیاه – من – چرا – گشت – سفید
مرحله ۲۸۹: گفتم – من – سودازده – را – کار – بساز
مرحله ۲۹۰: نرگس – به – هوای – می – قدح – ساز – شود
مرحله ۲۹۱: وز – غصه – کناره – جوی – میباید – بود
مرحله ۲۹۲: با – اهل – هنر – گوی – گریبانت – بگشای
مرحله ۲۹۳: بر – مردم – رند – نکته – بسیار – مگیر
مرحله ۲۹۴: با – اهل – هنر – گوی – گریبان – بگشای
مرحله ۲۹۵: همچون – لب – خود – مدام – جان – میپرور
مرحله ۲۹۶: بس – گوهر – قیمتی – که – در – سینه – تست
مرحله ۲۹۷: چون – عهده – نمی – شود – کسی – فردا – را
مرحله ۲۹۸: حل – کن – به – جمال – خویشتن – مشکل – ما
مرحله ۲۹۹: با – می – به – کنار – جوی – میباید – بود
مرحله ۳۰۰: صوفی – چو – تو – رسم – رهروان – میدانی
مرحله ۳۰۱: گل – با – تو – برابری – کجا – یارد – کرد
مرحله ۳۰۲: ای – دوست – دل – از – جفای – دشمن – درکش
مرحله ۳۰۳: ای – چرخ – فلک – خرابی – از – کینه – تست
مرحله ۳۰۴: وان – ساغر – چون – نگار – بر – دستم – نه
مرحله ۳۰۵: چون – مست – شدم – جام – جفا – را – سرداد
مرحله ۳۰۶: فارغ – دل – آن – کسی – که – مانند – حباب
مرحله ۳۰۷: می – بر – لب – سبزه – خوش – بود – نوشیدن
مرحله ۳۰۸: گفتی – که – پس – از – سیاه – رنگی – نبود
مرحله ۳۰۹: گر – می – نخوری – طعنه – مزن – مستان – را
مرحله ۳۱۰: این – دسته – که – بر – گردن – او – میبینی
مرحله ۳۱۱: صد – لقمه – خوری – که – می – غلامست – آنرا
مرحله ۳۱۲: زان – پیش – که – سبزه – بردمد – از – خاکت
مرحله ۳۱۳: گفتی – که – تو – را – شوم – مدار – اندیشه
مرحله ۳۱۴: دیشب – گله – زلفش – با – باد – همی – کردم
مرحله ۳۱۵: چشم – تو – که – سحر – بابل – است – استادش
مرحله ۳۱۶: قران – که – مهین – کلام – خوانند – آن – را
مرحله ۳۱۷: نرگس – که – کله – دار – جهان – است – ببین
مرحله ۳۱۸: آن – می – که – چو – زنجیر – بپیچد – بر – خود
مرحله ۳۱۹: زان – راح – که – روحیست – به – تن – پرورده
مرحله ۳۲۰: عیش – بی – یار – مهیا – نشود – یار – کجاست
مرحله ۳۲۱: از – چرخ – به – هر – گونه – همی – دار – امید
مرحله ۳۲۲: می – نوش – به – ماهتاب – ای – ماه – که – ماه
مرحله ۳۲۳: کاندر – همه – جا – مدام – خوانند – آن – را
مرحله ۳۲۴: آن – گوش – که – حلقه – کرد – در – گوش – جمال
مرحله ۳۲۵: تو – غره – بدان – مشو – که – می – مینخوری
مرحله ۳۲۶: این – سبزه – که – امروز – تماشاگه – ماست
مرحله ۳۲۷: بر – چهره – گل – نسیم – نوروز – خوش – است
مرحله ۳۲۸: طاقتم – طاق – شد – از – تو – نیامد – خبری
مرحله ۳۲۹: ای – صبا – نکهتی – از – خاک – ره – یار – بیار
مرحله ۳۳۰: ماهی – که – نظیر – خود – ندارد – به – جمال
مرحله ۳۳۱: کاین – باقی – عمر – را – بها – پیدا – نیست
مرحله ۳۳۲: خوش – باش – ندانی – به – کجا – خواهی – رفت
مرحله ۳۳۳: در – صحن – چمن – روی – دل – افروز – خوش – است
مرحله ۳۳۴: در – اندرون – من – خسته – دل – ندانم – کیست
مرحله ۳۳۵: این – مدت – عمر – ما – چو – گل – ده – روز – است
مرحله ۳۳۶: سبز – است – لبت – ساغر – از – او – دور – مدار
مرحله ۳۳۷: زان – پیش – که – کوزه – ها – کنند – از – گل – ما
مرحله ۳۳۸: ای – درد – توام – درمان – در – بستر – ناکامی
مرحله ۳۳۹: یک – دوست – که – با – او – غم – دل – بتوان – گفت
مرحله ۳۴۰: دریاب – کار – ما – که – نه – پیداست – کار – عمر
مرحله ۳۴۱: تا – در – نگرد – که – بی – تو – چون – خواهم – خفت
مرحله ۳۴۲: از – دی – که – گذشت – هر – چه – گویی – خوش – نیست
مرحله ۳۴۳: غم – در – دل – تنگ – من – از – آن – است – که – نیست
مرحله ۳۴۴: این – کوزه – چو – من – عاشق – زاری – بوده – است
مرحله ۳۴۵: کشتی – شکستگانیم – ای – باد – شرطه – برخیز
مرحله ۳۴۶: بیدار – شو – ای – خواجه – که – خوش – خوش – بکشد
مرحله ۳۴۷: آتشی – بود – در – این – خانه – که – کاشانه – بسوخت
مرحله ۳۴۸: اگر – آن – ترک – شیرازی – به – دست – آرد – دل – ما – را
مرحله ۳۴۹: من – از – آن – حسن – روز – افزون – که – یوسف – داشت – دانستم
مرحله ۳۵۰: عقل – اگر – داند – که – دل – در – بند – زلفش – چون – خوش – است

مرحله ۷
مرحله ۱: آب – زیر – کاه
مرحله ۲: برج – زهر – مار
مرحله ۳: با – سلام – صلوات
مرحله ۴: فوت – کوزه – گری
مرحله ۵: جیک – جیک – مستون
مرحله ۶: چرب – کردن – سبیل
مرحله ۷: پول – علف – خرسه
مرحله ۸: حرف – حق – تلخه
مرحله ۹: کو – گوش – شنوا
مرحله ۱۰: آب – غوره – گرفتن
مرحله ۱۱: بشنو – باور – نکن
مرحله ۱۲: شتر – دیدی – ندیدی
مرحله ۱۳: دوستی – خاله – خرسه
مرحله ۱۴: اشک – تمساح – ریختن
مرحله ۱۵: ماست – مالی – کردن
مرحله ۱۶: آتش – بیار – معرکه
مرحله ۱۷: گذشته – ها – گذشته
مرحله ۱۸: پرسیدن – عیب – نیست
مرحله ۱۹: تافته – جدا – بافته
مرحله ۲۰: جانماز – آب – کشیدن
مرحله ۲۱: جواب – دندان – شکن
مرحله ۲۲: چیزی – بارش – نیست
مرحله ۲۳: صبر – ایوب – داشتن
مرحله ۲۴: ستاره – سهیل – شدن
مرحله ۲۵: فلانی – اجاقش – کوره
مرحله ۲۶: زبانم – مو – درآورد
مرحله ۲۷: حادثه – خبر – نمیکند
مرحله ۲۸: یک – کلاغ – چهل – کلاغ
مرحله ۲۹: این – به – آن – در
مرحله ۳۰: از – پشت – خنجر – زدن
مرحله ۳۱: از – خجالت – آب – شدن
مرحله ۳۲: از – بیخ – عرب – شدن
مرحله ۳۳: از – کوره – در – رفتن
مرحله ۳۴: کاچی – به – از – هیچی
مرحله ۳۵: آب – از – سر – گذشتن
مرحله ۳۶: حرف – حق – تلخ – است
مرحله ۳۷: دیر – آمدن – زود – رفتن
مرحله ۳۸: یک – دست – صدا – ندارد
مرحله ۳۹: عذر – بدتر – از – گناه
مرحله ۴۰: توبه – گرگ – مرگ – است
مرحله ۴۱: بزک – نمیر – بهار – میاد
مرحله ۴۲: از – کیسه – خلیفه – بخشیدن
مرحله ۴۳: از – دماغ – فیل – افتاده
مرحله ۴۴: بادمجان – بم – آفت – ندارد
مرحله ۴۵: جلوی – قاضی – ملق – بازی
مرحله ۴۶: به – خاک – سیاه – نشستن
مرحله ۴۷: سر – پیری – معرکه – گیری
مرحله ۴۸: یک – سر – هزار – سودا
مرحله ۴۹: بی – خبری – خوش – خبری
مرحله ۵۰: عجله – کار – شیطان – است
مرحله ۵۱: دروغگو – دشمن – خداست
مرحله ۵۲: آسمان – به – زمین – افتاد
مرحله ۵۳: آب – در – هاون – کوبیدن
مرحله ۵۴: آش – دهن – سوزی – نیست
مرحله ۵۵: آتیش – زدن – به – مال
مرحله ۵۶: آب – از – دستتش – نمیچکد
مرحله ۵۷: آفتاب – عمرش – لب – بومه
مرحله ۵۸: بزک – نمیر – بهار – میاد
مرحله ۵۹: بادمجان – دور – قاب – چین
مرحله ۶۰: حساب – حسابه – کاکا – برادر
مرحله ۶۱: پشت – چشم – نازک – کردن
مرحله ۶۲: پشت – دست – داغ – کردن
مرحله ۶۳: پشم – در – کلاه – نداشتن
مرحله ۶۴: پول – چرک – کف – دسته
مرحله ۶۵: تیرش – به – سنگ – خورد
مرحله ۶۶: تیشه – به – ریشه – زدن
مرحله ۶۷: جنگ – دو – سر – دارد
مرحله ۶۸: جا – تره – بچه – نیست
مرحله ۶۹: جان – به – لب – آوردن
مرحله ۷۰: چشم – بسته – غیب – گفتن
مرحله ۷۱: حرف – حساب – جواب – ندارد
مرحله ۷۲: خدا – از – دهنت – بشنود
مرحله ۷۳: ریگ – تو – کفش – داشتن
مرحله ۷۴: راه – باز – جاده – دراز
مرحله ۷۵: مرغ – یک – پا – دارد
مرحله ۷۶: مار – خورده – افعی – شده
مرحله ۷۷: نخود – هر – آش – شدن
مرحله ۷۸: نور – علا – نور – بودن
مرحله ۷۹: فردا – هم – روز – خداست
مرحله ۸۰: دهانش – بوی – شیر – میدهد
مرحله ۸۱: مرغ – همسایه – غاز – است
مرحله ۸۲: هر – پستی – بلندی – دارد
مرحله ۸۳: سیر – تا – پیاز – ماجرا
مرحله ۸۴: آش – نخورده – دهن – سوخته
مرحله ۸۵: دهانش – بوی – شیر – میدهد
مرحله ۸۶: علف – زیر – پا – سبز – شدن
مرحله ۸۷: خاک – خور – نان – بخیلان – مخور
مرحله ۸۸: شتر – با – بارش – گم – میشود
مرحله ۸۹: آب – از – آب – تکان – نخورد
مرحله ۹۰: یکی – به – نعل – یکی – به – میخ
مرحله ۹۱: بار – کج – به – منزل – نمیرسد
مرحله ۹۲: درخت – پربار – سنگ – میخورد
مرحله ۹۳: باد – آورده – را – باد – میبرد
مرحله ۹۴: کفگیر – به – ته – دیگ – خوردن
مرحله ۹۵: یک – شبه – ره – صد – ساله – رفتن
مرحله ۹۶: باش – تا – صبح – دولتت – بدمد
مرحله ۹۷: با – همه – بله – با – ما – هم – بله
مرحله ۹۸: بالاتر – از – سیاهی – رنگی – نیست
مرحله ۹۹: آنجا – که – عرب – نی – انداخت
مرحله ۱۰۰: ماست – خودت – را – کیسه – کن
مرحله ۱۰۱: سنگ – کسی – را – به – سینه – زدن
مرحله ۱۰۲: با – مردم – زمانه – سلام – والسلام
مرحله ۱۰۳: نان – به – نرخ – روز – خوردن
مرحله ۱۰۴: از – بی – کفنی – زنده – بودن
مرحله ۱۰۵: از – تو – حرکت – از – خدا – برکت
مرحله ۱۰۶: از – ماست – که – بر – ماست
مرحله ۱۰۷: از – هرچه – بدم – آمد – سرم – آمد
مرحله ۱۰۸: اول – برادریت – رو – ثابت – کن
مرحله ۱۰۹: آسمون – همه – جا – یه – رنگه
مرحله ۱۱۰: برای – لای – جرز – دیوار – خوبه
مرحله ۱۱۱: به – در – گفت – دیوار – بشنوه
مرحله ۱۱۲: با – یک – تیر – دو – نشان – زدن
مرحله ۱۱۳: پولش – از – پارو – بالا – میره
مرحله ۱۱۴: پایان – شب – سیاه – سفید – است
مرحله ۱۱۵: پیاده – شو – با – هم – بریم
مرحله ۱۱۶: تعارف – اومد – نیومد – داره
مرحله ۱۱۷: تیر – توی – تاریکی – انداختن
مرحله ۱۱۸: جواب – ابلهان – خاموشیست
مرحله ۱۱۹: نمک – خوردن – نمکدان – شکستن
مرحله ۱۲۰: دل – به – دل – راه – داره
مرحله ۱۲۱: در – ناامیدی – بسی – امید – است
مرحله ۱۲۲: دود – از – کنده – بلند – میشود
مرحله ۱۲۳: لگد – به – بخت – خود – زدن
مرحله ۱۲۴: ماهی – گرفتن – از – آب – گل – آلود
مرحله ۱۲۵: با – یک – گل – بهار – نمیشود
مرحله ۱۲۶: هر – که – بامش – بیش – برفش – بیشتر
مرحله ۱۲۷: چغندر – به – هرات – زیر – به – کرمون
مرحله ۱۲۸: جوجه – را – آخر – پاییز – میشمارند
مرحله ۱۲۹: هم – از – توبره – میخورد – هم – از – آخور
مرحله ۱۳۰: اسب – را – گم – کردن – پی – نعلش – میگردن
مرحله ۱۳۱: از – خرس – مویی – کندن – غنیمت – است
مرحله ۱۳۲: لنگ – کفش – در – بیابان – نعمت – است
مرحله ۱۳۳: از – کوزه – همان – تراود – که – در – اوست
مرحله ۱۳۴: از – اینجا – مانده – ازآنجا – رانده
مرحله ۱۳۵: از – آن – نترس – که – های – هوی – دارد
مرحله ۱۳۶: از – اسب – افتادن – از – اصل – نیفتادن
مرحله ۱۳۷: ار – نخورده – بگیر – بده – به – خورده
مرحله ۱۳۸: از – هول – حلیم – توی – دیگ – افتادن
مرحله ۱۳۹: دندان – اسب – پیشکشی – را – نشمار
مرحله ۱۴۰: آبی – پاکی – را – روی – دستش – ریخت
مرحله ۱۴۱: ایراد – بنی – اسرائیلی – گرفتن
مرحله ۱۴۲: شتری – که – در – خانه – همه – میخوابد
مرحله ۱۴۳: چیزی – که – عوض – داره – گله – نداره
مرحله ۱۴۴: چو – فردا – شد – فکر – فردا – کنیم
مرحله ۱۴۵: چاقو – دسته – خودش – را – نمیبرد
مرحله ۱۴۶: حرف – راست – را – از – بچه – بشنو
مرحله ۱۴۷: خر – ما – از – کرگی – دم – نداشت
مرحله ۱۴۸: خر – بیار – باقالی – بار – کن
مرحله ۱۴۹: خود – را – به – موش – مردگی – زدن
مرحله ۱۵۰: دیگ – به – دیگ – میگه – روت – سیاه
مرحله ۱۵۱: زیر – آب – کسی – را – زدن
مرحله ۱۵۲: زیر – کاسه – نیم – کاسه – هست
مرحله ۱۵۳: سرش – به – تنش – میارزد
مرحله ۱۵۴: سکوت – نشانه – رضایت – است
مرحله ۱۵۵: سرش – به – تنش – زیادی – کرده – است
مرحله ۱۵۶: سگ – زرد – برادر – شغال – است
مرحله ۱۵۷: شتر – در – خواب – بیند – پنبه – دانه
مرحله ۱۵۸: شنیدن – کی – بود – مانند – دیدن
مرحله ۱۵۹: شتر – سواری – دولا – دولا – نمیشود
مرحله ۱۶۰: شاهنامه – آخرش – خوش – است
مرحله ۱۶۱: جنگ – اول – به – از – صلح – آخر
مرحله ۱۶۲: عاقبت – جوینده – یابنده – است
مرحله ۱۶۳: عاقبت – حق – به – حقدار – رسید
مرحله ۱۶۴: فیلش – یاد – هندوستان – کرده
مرحله ۱۶۵: کبوتر – با – کبوتر – باز – با – باز
مرحله ۱۶۶: آب – خوش – از – گلوش – پایین – نرفت
مرحله ۱۶۷: مار – تو – آستین – پرورش – دادن
مرحله ۱۶۸: نفسش – از – جای – گرم – بلند – میشه
مرحله ۱۶۹: سری – که – درد – نمیکند – دستمال – نمیبندند
مرحله ۱۷۰: کوه – به – کوه – نمیرسه – آعم – به – آدم – میرسه
مرحله ۱۷۱: فلفل – نبین – چه – ریزه – بشکن – ببین – چه – تیزه
مرحله ۱۷۲: قدر – زر – زرگر – شناسد – قدر – گوهر – گوهری
مرحله ۱۷۳: سالی – که – نکوست – از – بهارش – پیداست
مرحله ۱۷۴: صلاح – مملکت – خویش – خسروان – دانند
مرحله ۱۷۵: چند – تا – پیراهن – بیشتر – پاره – کرده
مرحله ۱۷۶: توی – هفت – آسمون – یک – ستاره – نداشتن
مرحله ۱۷۷: حرفهای – گند – تر – از – دهانش – میزند
مرحله ۱۷۸: آب – رفته – ه – جوی – بر – نمیگردد
مرحله ۱۷۹: ادب – از – که – آموختی – از – بی – ادبان
مرحله ۱۸۰: پا – به – دریا – بگذارد – دریا – میخشکد
مرحله ۱۸۱: تا – تنور – داغ – است – نان – را – بچسبان
مرحله ۱۸۲: دشمن – دانا – به – از – دوست – نادان
مرحله ۱۸۳: دیوار – موش – داره – موشم – گوش – داره
مرحله ۱۸۴: در – کار – نیک – حاجت – هیچ – استخاره – نیست
مرحله ۱۸۵: عقل – نباشد – جان – در – عذاب – است
مرحله ۱۸۶: از – این – ستون – به – آن – ستون – فرج – است
مرحله ۱۸۷: علاج – واقعه – قبل – ازوقوع – باید – کرد
مرحله ۱۸۸: دعای – گربه – سیاه – باران – نمیبارد
مرحله ۱۸۹: با – دست – پس – زدن – با – پا – پیش – کشیدن
مرحله ۱۹۰: بازی – اشکنک – داره – سر – شکستنک – داره
مرحله ۱۹۱: بازی – بازی – با – ریش – بابا – هم – بازی
مرحله ۱۹۲: با – حلوا – حلوا – دهان – شیرین – نمیشود
مرحله ۱۹۳: اول – چاه – را – بکن – بعد – منار – را – بدزد
مرحله ۱۹۴: مزد – آن – گرفت – جان – برادر – که – کار – کرد
مرحله ۱۹۵: با – سیلی – صورت – خود – را – سرخ – نگه – داشتن
مرحله ۱۹۶: از – این – گوش – گرفتن – از – آن – گوش – در – کردن
مرحله ۱۹۷: این – تو – بمیری – از – آن – تو – بمیریها – نیست
مرحله ۱۹۸: به – مالت – نناز – که – به – یک – شب – بنده
مرحله ۱۹۹: به – جمالت – نناز – که – به – یک – تب – بنده
مرحله ۲۰۰: به – مرگ – گرفتن – تا – به – تب – راضی – بشن
مرحله ۲۰۱: کس – نخارد – پشت – من – جز – ناخن – انگشت – من
مرحله ۲۰۲: اگر – بیل – زنی – باغچه – خودت – را – بیل – بزن
مرحله ۲۰۳: اگر – لالایی – بلدی – چرا – خوابت – نمیبرد
مرحله ۲۰۴: اگر – نخوردیم – نون – گندم – دیدیم – دست – مردم
مرحله ۲۰۵: دم – خروس – را – باور – کنیم – یا – قسم – حضرت – عباس
مرحله ۲۰۶: اگر – برای – من – آب – ندارد – برای – تو – نان – دارد
مرحله ۲۰۷: آنرا – که – عیان – است – چه – حاجت – به – بیان – است
مرحله ۲۰۸: نو – که – بیاد – به – بازار – کهنه – میشه – دل – آزار
مرحله ۲۰۹: با – هر – دست – بدهی – با – همان – دست – پس – میگیری
مرحله ۲۱۰: با – ماه – نشینی – ماه – شوی – با – دیگ – نشینی – سیاه – شوی

از Google

Googol = 10^100

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *