فصل ۱

۱: دود – ذات – پاک – باد – برف

۲: پول – چاق – پدر – تاج – دست

۳: پشه – جلد – عسل – پله – خون

۴: تاب – ترس – پست – راز – تیر

۵: بهار – جدا – باک – برق – جوش

۶: برج – چشم – خبر – جنگ – دام

۷: پیچ – زشت – ماهی – جشن – سطل

۸: بوم – ظرف – لزج – سپر – جفت

۹: علف – بنا – فنر – حلق – موش

۱۰: مصر – برگ – دیگ – پشم – سایه

فصل ۲

۱: کاخ – شراب – بتن – پارو – ذهن

۲: خنده – بچه – خارج – ریگ – قرص

۳: ضعیف – ظهر – مداد – شیب – جذب

۴: ضبط – دوام – غصه – مانع – نعل

۵: حمله – رژه – طفل – سرشت – چاپ

۶: جغد – معما – چنگ – رسم – عصا

۷: کسوت – بدل – توهم – کباده – کهیر

۸: حنا – کافه – تلخ – عجول – خزه

۹: نارس – اتو – چکش – صلح – غلیظ

۱۰: اهک – هندل – چشمک – نبض – مشکی

۱۱: خشت – مجلل – شغل – هژبر – خیس

۱۲: ذوب – چرخ – تپه – شکوه – تبانی

۱۳: پرچم – چلو – بافت – تیغ – نساج

۱۴: شوفر – صادق – نفت – قدیم – عرق

۱۵: اهنگ – خسرو – غریو – چتر – پشیز

۱۶: بوف – گناه – کلوخ – موشک – بغل

۱۷: هنوز – حذف – عریض – دبش – بخیل

۱۸: شخم – شگون – طمع – تبرک – ذوق

۱۹: تمبر – ژرف – قماش – افیون – رذل

۲۰: دفن – دکه – طناز – هسته – مهیب

فصل ۳

۱: جیغ – ناخن – یکتا – گدا – ادرس

۲: فرش – همگن – پاکت – تلنگر – زنده

۳: گشاد – قفل – وکیل – کسوف – وبا

۴: پلاک – اذین – جمع – بنچاق – جنگل

۵: اکنه – شاغل – نخل – گران – مرهم

۶: هدف – پوست – گرز – اغوش – جمله

۷: یوان – طحال – متر – وراج – هیزم

۸: پیشه – مهر – براق – وهم – دلمه

۹: اذرخش – ساحل – غریب – شفا – کشتی

۱۰: وزیر – عبوس – نوک – فارغ – امپر – کاور

۱۱: برنج – دمکش – سلاخ – درفش – صیقل

۱۲: درون – شاهد – فدا – صدمه – چنبره

۱۳: گاری – مطب – همسر – قصه – لشکر

۱۴: سحر – یزد – فاسد – هاون – صنعت

۱۵: لگد – سنگر – هیولا – دنیا – ریواس

۱۶: خفاش – مژه – تقلب – وقت – بطری

۱۷: هفت – اسیب – یقه – شیراز – طغرل

۱۸: قاره – نقل – لاغر – زهتاب – صاحب

۱۹: گرم – ناف – طبقه – رویا – ایل

۲۰: سبیل – دوزخ – گواتر – گیاه – ویژه

فصل ۴

۱: واگن – پارس – خسته – پخش – سپاه

۲: سرعت – رنج – زغال – چکامه – چاره

۳: ذره – ثروت – زخم – بلور – ارزش

۴: طنز – داخل – جگر – قاضی – لیمو

۵: سبک – مکان – اتریش – واژه – زلف

۶: عادت – صمغ – قوطی – وزغ – یونس

۷: سخت – حیاط – سمندر – یوگا – تنگستن

۸: پیدا – غده – اغلب – ژله – ارزو

۹: تعصب – سنگال – روغن – دعا – خاور

۱۰: شکاف – زاغ – عقرب – حفظ – گربه

۱۱: مجلس – اویز – واشر – وصال – ناقص

۱۲: سرو – پاره – یونجه – شکر – جلگه

۱۳: خرما – پکر – دبیر – برزخ – اتیوپی

۱۴: زیره – ساغر – روح – شغال – کلید

۱۵: خشک – گیوه – دمبل – ادکلن – کنگو

۱۶: عضو – تهران – افسر – چرب – بوکس

۱۷: تمشک – ولرم – جهان – عرض – زمین

۱۸: پلک – چمن – یورش – طبخ – واضح

۱۹: غلط – عرشه – خنک – شلیک – همایش

۲۰: طلاق – کلاس – نژاد – بشکه – غنچه

فصل ۵

۱: هیکل – همتا – ژاکت – درجه – همشیره

۲: خیال – تلاش – اخرت – یاس – اجرت

۳: پزشک – ضمیر – هضم – فنجان – هجر

۴: عینک – وصیت – وصف – لامپ – صخره

۵: قسمت – بلژیک – کاشی – ساعت – راسو

۶: دعوت – مقر – شلوغ – تمیز – نقد

۷: تفلون – یغما – اشکنه – اشپز – ورزش

۸: خردل – مکث – فراق – صحرا – خنجر

۹: سبقت – زانو – گود – کبریت – خلیج

۱۰: لطف – چشمه – دامن – کسل – زنگ

۱۱: اشتی – کلنگ – پهلو – ترقی – مغازه

۱۲: جالب – تبعید – حجاب – سفره – قبض

۱۳: شیوا – غرور – کابل – نقاب – وحشت

۱۴: وصل – باده – پماد – تماس – سمبل

۱۵: قلاب – کومور – اگزوز – ورطه – نشر

۱۶: دانش – رشوه – وجه – عمیق – کشور

۱۷: هذیان – طلسم – مربع – پارچ – نهال

۱۸: کما – سراب – رایج – عکس – خیمه

۱۹: تولد – ظاهر – هاشور – جامه – دکمه

۲۰: بهشت – ادیب – تشکر – دلفین – مژده

فصل ۶

۱: تبر – موتور – طلوع – نقطه – جرم

۲: سواد – زمان – یونان – دماغ – حسرت

۳: توان – ارتش – خرس – سرفه – عراق

۴: نیزه – واژگون – کلاه – گروه – شاطر

۵: ردپا – علم – رسوا – خمره – وسیله

۶: مفتول – جنین – ثابت – ارنج – اکنده

۷: طرقه – نگاتیو – نقص – دلقک – ویتنام

۸: گیس – صلاح – عجله – ساچمه – کساد

۹: نخود – فضا – موفق – شایع – هند

۱۰: طناب – امیب – خدمت – یشم – ثواب

۱۱: اشوب – بلوغ – گریه – انجیر – کمان

۱۲: بیوه – رونق – وقف – نامه – زیور

۱۳: سوزن – گیج – دایه – حشره – جلسه

۱۴: واپس – جرعه – الگو – تحمل – قرض

۱۵: نیرو – مصرف – گردن – استثنا – عمده

۱۶: بغرنج – شریک – افسون – زیرک – مگس

۱۷: مروت – سرنخ – ثریا – ورق – بلند

۱۸: ابرو – دروغ – نفع – ضربه – عطسه

۱۹: فریب – دژخیم – نقشه – ژنده – منت

۲۰: شانس – کبود – خروج – حساب – پذیرش

فصل ۷

۱: عطارد – اختر – تنفس – دریغ – پیکان

۲: تله – سرکش – خروس – کوزه – لانه

۳: ناشر – اصطبل – تصادف – عروس – سرقت

۴: دفتر – رعب – حالت – تانک – حرارت

۵: بازو – جلاد – اخوند – ژاله – طعنه

۶: گردش – لوزی – دوست – جوک – رعنا

۷: طاووس – ترومپت – تقلا – هزار – بلغور

۸: جامد – دشمن – رهبر – سبز – فرشته

۹: سجده – شمال – نپتون – نسخه – غلام

۱۰: کلمه – عطر – لباس – اردو – یخچال

۱۱: لوبیا – بندر – ژیان – رخنه – جسور

۱۲: سماک – پاوه – چادر – زبر – مزرعه

۱۳: نازک – عاشق – خدا – پشمک – راکت

۱۴: ساکت – زیلو – ودیعه – سرباز – وراثت

۱۵: شطرنج – لقمه – غرق – انتیک – پلاتین

۱۶: انبه – پلیس – ابنوس – چراغ – ریال

۱۷: سمنو – شروع – غایب – پرز – مسجد

۱۸: کنگر – حسود – پویا – بالن – چرم

۱۹: جدول – حراج – رشته – دباغ – تیز

۲۰: سکته – کشیش – کاغذ – گوهر – قمری

فصل ۸

۱: فرض – اعظم – پرسه – زنبور – قلیه

۲: تعجب – چاقو – شعبه – قهر – قفسه

۳: میوه – کذب – دیوار – طاقت – شعله

۴: قولنج – کماج – چهار – پگاه – زمرد

۵: باطن – قلب – سریع – عالم – شکلات

۶: کاسه – مسکن – شوید – فیلم – سمور

۷: گلایل – مستراح – گاز – قانون – تنور

۸: بنفش – دلیر – گلبول – سکان – محترم

۹: پنیر – تعقیب – زیاد – نفرت – کویر

۱۰: شهاب – هدر – قاتل – نارنج – دکان

۱۱: دلار – رسوب – خرمن – پیکر – سمعک

۱۲: بانک – شیار – گله – عذاب – سرما

۱۳: میهن – ولتاژ – کنجد – شوخی – ابجی

۱۴: دفاع – پاتوق – چیپس – تایپ – وسط

۱۵: پیاله – پونز – ذوزنقه – برلین – نبات

۱۶: تقویم – هلو – کثیف – فرصت – صعود

۱۷: عبور – پریز – یدک – بازی – چالش

۱۸: خیار – گلیم – کلیسا – خاموش – دختر

۱۹: برده – زیان – پرچین – خالی – ساقه

۲۰: فندک – نشاط – سنجد – قهوه – مفید

فصل ۹

۱: فرهنگ – بلوط – رتبه – انبوه – عشوه

۲: سلاک – عاقل – بهمن – تشنه – برادر

۳: سفال – قارچ – معدل – بحران – نمو

۴: شانه – بهرام – جرقه – پرتو – همکار

۵: لودگی – دهات – تازه – درنده – فتنه

۶: کیوان – نقاشی – گوشت – سرمه – عنصر

۷: گیومه – شبیه – اکسیژن – جلوه – اذوقه

۸: تاکسی – استر – غواص – سفید – عابر

۹: دکتر – روشن – جزیره – قدغن – مراسم

۱۰: عادل – پایه – حماسه – جادو – شعار

۱۱: سرهنگ – زبان – عجیب – زیتون – قیچی

۱۲: ژول – تابش – سالم – طبیعت – مریض

۱۳: صورت – پیام – خراب – سلطان – روان

۱۴: مقنی – اوند – شاگرد – قطار – کلاغ

۱۵: خمیازه – کرباس – پشتو – سخاوت – پلمب

۱۶: جاده – کیسه – نزدیک – مجرد – پلنگ

۱۷: زیبا – بساط – انگشت – گیشه – کهنه

۱۸: ستون – تابع – پاساژ – شوهر – طویله

۱۹: گوزن – تابلو – اشعه – ضخیم – جاذبه

۲۰: قدرت – چغندر – محیط – غلظت – توسعه

فصل ۱۰

۱: ستاره – درایت – پرده – شیطان – زیست

۲: عمران – کوسه – ابهت – شکار – گلابی

۳: عارف – کرسی – خمیر – بیهوش – فقیر

۴: حیله – پرگار – پنبه – انگل – دانه

۵: کتاب – شلوار – بوفه – حرکت – تهوع

۶: چدن – ترجمه – قطعه – هوله – جعبه

۷: ژنرال – پلاژ – فضول – متقال – تلگراف

۸: نخبه – بکسل – ردیف – فیزیک – سقوط

۹: برکه – پیروز – مزاج – عدسی – تاریخ

۱۰: مزد – ترمز – خلاف – جوراب – گندم

۱۱: پیاز – صندل – پوشاک – غبار – اژیر

۱۲: همدان – روستا – دوات – قیمت – جواهر

۱۳: گزند – قاچاق – سرود – وقیح – پیوند

۱۴: تسمه – سنت – جزوه – سامان – هتاک

۱۵: برزنت – عشایر – سوژه – نهضت – چراگاه

۱۶: هرکول – ابشش – حادثه – رکاب – بزدل

۱۷: پنچر – تصویر – قشنگ – چهل – تلفن

۱۸: اتیه – رفیق – پوزش – خرگوش – املت

۱۹: واریس – سنجاق – سرنگ – جهنم – سیمان

۲۰: تنبل – خواهر – صفرا – چکمه – یاسوج

فصل ۱۱

۱: پارکت – فروغ – خشنود – لعاب – چاشنی

۲: سعدی – تابوت – وخیم – صفحه – ریاضی

۳: قلعه – شرایط – اراک – وثیقه – مرکز

۴: جهرم – ناحیه – خورشید – مکه – هواکش

۵: تالش – نظریه – اهرم – چنار – قاعده

۶: درود – گستاخ – زرین – فردوس – سپید

۷: ویترین – چرتکه – تلسکوپ – ازگیل – پسته

۸: بابل – پلکان – فردوس – فلات – دلربا

۹: پرستار – گزارش – رتیل – گراز – لوازم

۱۰: مهیا – خزان – واکنش – مثبت – نیرنگ

۱۱: هلند – قیسی – نطنز – زرشک – سرخس

۱۲: کلافه – هنرجو – لکنت – حاشیه – تحسین

۱۳: رباط – سریال – گواش – صابون – ساوه

۱۴: کدخدا – زاغه – قبیله – حافظ – عنبر

۱۵: فرعون – رفوگر – نعلبکی – کویت – مقنعه

۱۶: لجباز – هویج – نقاله – متورم – عقاب

۱۷: وزارت – مذهب – هیجان – میگو – رستم

۱۸: کرگدن – زعفران – شیپور – گیسو – طراحی

۱۹: غزال – عیار – سرویس – سمباده – نیشکر

۲۰: عاطفه – فندق – لوله – افعی – جلبک

فصل ۱۲

۱: منقار – نابغه – طبیب – قراضه – زنبق

۲: لواشک – گلاب – سوگند – شلغم – غضروف

۳: لغزش – رفتگر – مرزه – تنبیه – کرخه

۴: خاطره – سوسک – کرایه – دشنه – فاجعه

۵: ترنج – کاموا – زابل – نگران – خازن

۶: مزاحم – قصاب – هدایت – نسیم – عکاسی

۷: منجنیق – اینه – چپاول – فتوکپی – کجاوه

۸: سنجاب – عضله – غربال – لحظه – شیرین

۹: سماق – راهزن – کنیز – شیشه – گذشته

۱۰: استکان – کنگره – معروف – بیمه – مسخره

۱۱: مهتر – کلاچ – بقال – میخک – شهرت

۱۲: نیمکت – اتن – قیصر – وظیفه – همسفر

۱۳: مبارک – نشانه – خرمالو – بخیه – زیارت

۱۴: درهم – شکنجه – عصاره – اجیل – فراهم

۱۵: هخامنش – قرنطینه – بلاهت – گودال – پدال

۱۶: مجروح – نهفته – واگیر – ملکه – کنترل

۱۷: تمدن – ققنوس – دکور – گرسنه – تنیس

۱۸: نپال – زرافه – کرشمه – شایعه – تافتون

۱۹: عریان – فسفر – فلاکت – گمراه – ویلچر

۲۰: مهارت – نوازش – هشیار – محصول – نروژ

فصل ۱۳

۱: اهلی – مزاح – اهن – الونک – مریخ

۲: اویشن – قزوین – هیرمند – حفاظ – هرج

۳: چنگال – ابله – چوگان – رخصت – تپانچه

۴: فرغون – نقره – منگنه – تعزیه – خمپاره

۵: فومن – پرونده – زنبیل – پرند – کهربا

۶: کرواسی – کنسرو – نوچه – ترخون – تربچه

۷: نستعلیق – انگولا – گشنیز – گنجشک – بیرق

۸: سپرده – قندان – بلغم – جرثقیل – قشلاق

۹: اغل – تیهو – فوتبال – حیثیت – عطار

۱۰: النگو – دایره – شاپو – پنهان – دامغان

۱۱: کاشان – منبت – کلسیم – دیروز – زهاب

۱۲: جایزه – دلگیر – مبارزه – وانت – گوریل

۱۳: پرتاب – چپق – سترگ – لطیفه – معاون

۱۴: میهمان – زمخت – زاگرس – انزلی – مسقط

۱۵: درشکه – اسکواش – باسلق – پلاسما – هگمتانه

۱۶: هرز – دهخدا – صندوق – هدیش – دماوند

۱۷: جلیقه – برزیل – مماس – خربزه – کیهان

۱۸: گویش – بهداشت – مصدوم – تندیس – تورج

۱۹: هکتار – یاقوت – مصدر – اسفنج – زباله

۲۰: پلید – پلیکان – سماور – خزینه – شهیر

از Google

Googol = 10^100

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *