جواب کامل بازی سلطان قلب ها

فصل ۱ ۱: دود – ذات – پاک – باد – برف ۲: پول – چاق – پدر – تاج – دست ۳: پشه – جلد – عسل – پله – خون ۴: تاب – ترس – پست – راز… ادامه‌ی مطلب