جواب بازی سین جیم؛ اسم فامیل آنلاین

یکی از ایده‌ها و بازی‌های نوستالژی که کمتر مورد توجه قرار گرفته و سازندگان بازی‌های ویدیویی نتوانسته‌اند به خوبی آن را برای گوشی‌های موبایل توسعه دهند، اسم فامیل است. البته عناوینی ساخته شدند اما هیچکدام نتوانسته‌اند آنطور که باید جای… ادامه‌ی مطلب

جواب کامل بازی تور کلمات

سازنده بازی با استفاده از تجربیات عنوان گذشته خود یعنی کلماتیک توانسته یک خروجی خوب و سرگرم کننده را ارائه کند. در حالی که گیم پلی و شکل و شمایل اکثر بازی‌های کلماتی این سبک شبیه به هم شده و… ادامه‌ی مطلب

جواب کامل بازی باقلوا

بازی های کلماتی سال هاست که در انواع مختلف و با سبک ها و رنگ و لعاب های متفاوت توسعه داده میشوند و تعدادی از آنها توانسته به محبوبیت قابل توجهی میان کاربران ایرانی.دست یابند. قطعا شما هم حداقل یکی… ادامه‌ی مطلب

جواب کامل بازی باقلوا آیفون

مرحله ۱: مدال مرحله ۲: چکمه مرحله ۳: گنجه مرحله ۴: مقوا مرحله ۵: تاجر مرحله ۶: حشره مرحله ۷: صورت مرحله ۸: کلاس مرحله ۹: پاکت مرحله ۱۰: شیشه مرحله ۱۱: جوجه مرحله ۱۲: صحرا مرحله ۱۳: گوشت مرحله… ادامه‌ی مطلب

جواب کامل بازی غلط نامه

فصل ۱ مرحله ۱: نشانه مرحله ۲: پپرونی مرحله ۳: مذاب مرحله ۴: آرمین مرحله ۵: چوپان دروغگو مرحله ۶: نوشابه گازدار مرحله ۷: دیوار مرحله ۸: مریض مرحله ۹: لیموزین مرحله ۱۰: خانه تکانی مرحله ۱۱: سرسپرده مرحله ۱۲:… ادامه‌ی مطلب

جواب کامل بازی ماهرخ

مرحله ۱ مرحله ی ۱ (مکتب خانه ی ۱) مرحله ۱: آب مرحله ۲: مس مرحله ۳: زن مرحله ۴: دل مرحله ۵: شب مرحله ۶: کاج مرحله ۷: صدف مرحله ۸: فیل مرحله ۹: شیر مرحله ۱۰: جنگ مرحله… ادامه‌ی مطلب

جواب کامل بازی رولت

بخش مربا مرحله ۱: خاک – کاخ مرحله ۲: فیل – لیف مرحله ۳: خرس – سرخ مرحله ۴: شیر – ریش مرحله ۵: فرق – فقر مرحله ۶: زاغ – غاز مرحله ۷: هتل – تله مرحله ۸: نفر… ادامه‌ی مطلب

جواب کامل بازی سلطون

مرحله ۱: خانه مرحله ۲: کتاب – دفتر مرحله ۳: هدیه – تولد مرحله ۴: قرمز – قاضی – وکیل مرحله ۵: دختر – کلاغ – عقاب مرحله ۶: جاده – شاهین مرحله ۷: بازی – پسته – تخمه مرحله… ادامه‌ی مطلب

جواب کامل بازی سلطان قلب ها

فصل ۱ ۱: دود – ذات – پاک – باد – برف ۲: پول – چاق – پدر – تاج – دست ۳: پشه – جلد – عسل – پله – خون ۴: تاب – ترس – پست – راز… ادامه‌ی مطلب

جواب کامل بازی پشمک

مرحله ۱: هوا، آهو، توپ، پتو مرحله ۲: پتو، توپ، دیس، سفید مرحله ۳: شنا، آشنا، شنا، آشنا مرحله ۴: رنگ، رگ، هوا، آهو مرحله ۵: ریش، شیر، رگ، رنگ مرحله ۶: شیب، شب مرحله ۷: دکل، کلید، آش، آتش… ادامه‌ی مطلب