متاسفانه به اینترنت متصل نیستید

خوشحالیم که از نسخه هوشمند جواب بازی استفاده می‌کنید و دوست دارید که بروز باشید، اما متاسفانه اینترنتتون روشن نیست و ما نمی‌تونیم جواب بازی‌های مختلف را به شما نمایش بدیم